26*เกาะผาสุข

THAI DHAMMA TV & RADIO ONLINE
.
เกือบใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาพุทธเอนกประสงค์กตปุญโญ ณ ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข
เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมสร้างฐานพระประธาน ลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๐๐ เมตร และอาสนะสงฆ์ บนศาลา ชั้น๒
มีรถออกจากวัดสังฆทาน เวลา ตี ๔
( จองที่นั่ง โทร. ๐๒ ๔๙๖ ๑๒๔๐ - ๔๒ ).

กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างศาลาพุทธอเนกประสงค์ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข
.
 .
วัดป่าผาตาดธารสวรรค์
ขอเชิญร่วมบริจาค
๑. ปูพื้น-มุงฝ้าอุโบสถ..
๒. มุงหลังคาศาลาการเปรียญ
๓.ติดหน้าต่างศาลาการเปรียญ
ผู้มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ
เชิญร่วมบริจาคได้ที่
.
วัดป่าผาตาดธารสวรรค์
โทร.  ๐๘๑ ๘๐๕ ๑๔๕๗,  ๐๓๔ ๕๓๑ ๑๘๔


๒.สำนักงานวัดสังฆทาน  FAX: 02 496 1243

 โทร. 02 496 1240 - 2::ต่อ 101

๓.คุณพิกุล ผลบุญ  โทร. ๐๘๑ ๒๕๙ ๗๘๒๘

.โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี วัดป่าผาตาดธารสวรรค์

ประเภทออมทรัพย์

ธนาคารนครหลวงไทย  สาขาทองผาภูมิ

เลขที่บัญชี ๔๐๐ ๒ ๐๒๗๙๐ ๔

****************************

เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์
เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์
และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
 
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาอเนกประสงค์

ณ ที่พักเกาะผาสุข ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น.

สอบถามรายละเอียด : โทร. 086 - 899 - 3125
 
ที่ ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข
ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี
ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ผาสุข สุขปัญโญ
โทร. ๐๘๖ ๘๙๙ ๓๑๒๕,  ๐๘๖ ๓๔๘ ๐๖๔๗

สถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมของวัดสังฆทาน

ขณะ นี้ทางวัดสังฆทานของเรา
ได้มีการแพร่ภาพรายการของทางวัดสังฆทาน
ผ่านสัญญาณดาวเทียมท่านสามารถรับชมรายการ
 
.
 .
*******************************