25.สร้างศาลาการเปรียญ วัดหนองบัว

 

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดหนองบัว (สาขาสังฆทาน) ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่พระอธิการสัญญา ผาสุโก 089 117 2466

 
 

 

Comments