21.พระตอบคำถามและข้อสงสัย เรื่องการมาบวชรักษาศีล8 ที่วัดสังฆทาน

ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี"
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand
ชมถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999 ตลอด 24 ชั่วโมง
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
 
 
21.พระตอบคำถามและข้อสงสัย เรื่องการมาบวชรักษาศีล8 ที่วัดสังฆทาน

พระตอบคำถาม และ ข้อสงสัย :: มีคนมารับศีล 8 และรักษาศีล 8 กันทุกๆวัน คนที่จะมา เชิญมาได้ทุกวัน มาครั้งแรก ควรจะมาก่อนบ่าย 3.30 น. เพราะต้องเขียนใบสมัคร เช่าชุด, อาบน้ำ, เปลี่ยนชุดและรับศีลพร้อมกัน เริ่มเวลา 17.00 น.
*หลักฐานที่นำมา มี 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 2" 1รูป ค่าเช่าชุด ชุดขาว
นักบวชหญิงชุดละ 60 บาท เวลาคืนไม่ต้องซักก่อน ( นักบวชชายมี 2 ชิ้น ค่าเช่า 30 บาท )::: ที่วัดนี้ รับประทานวันละ 1 มื้อเท่านั้น คือ เริ่มเดินต่อแถวตักอาหาร แบบบุฟเฟ่ เวลา 9.30 น. ไม่เว้นวันพระ, วันหยุดราชการ ( ตอบทาง FB )