20.งานมุทิตาจิตสักการะ พระครูภาวนาชัยสิทธิ์

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมมุทิตาสักการะ
พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ  ธมฺมกาโม)
วัดป่าภาวนาวิเวก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
จัดงานระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
โทร. ๐๘๙ ๔๓๔ ๐๑๙๙, ๐๘๙ ๒๐๔ ๖๑๕๑
 
ในระหว่างที่รักษาศีล8 ไม่ควรนำของมีค่า  เครื่องประดับมา เพราะเป็นภาระกังวล ไม่สะดวกในการเก็บรักษา
สำหรับผู้เดินทางไปบวชเนกขัมมะ มีรถออกจากหน้าวัดสังฆทาน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น

  
 
 
แผนที่ ไป วัดป่าภาวนาวิเวก  ข่าวงานบุญ
 

จอจิ่ว ถ่ายทอดสดจาก sbbtv999

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
เรือนไทยวัดสังฆทาน เป็นเจดียสถาน ที่หลวงปู่่สังวาลย์ เขมโก ได้มาละขันธ์ที่นี่
เรือนไทยวัดสังฆทาน เป็นเจดียสถาน ที่ตั้งสรีระสังขารองค์หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ
ยังคงมีพระธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา ๑๙.๐๐ น. ทุกคืนที่นี่
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
⊰♥⊱ มุทิตาจิตสักการะ พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ ⊰♥⊱
ขอเชิญท่านสาธุชนและเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
ร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี พรรษา ๔๓ เพื่อน้อมถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม) เจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ตรงกับ ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล ที่ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ได้รับการฝึกอบรมจากพระเดชพระคุณ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี
จัดงานระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พิธีในงานบุญมีดังนี้
* มีการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาตลอด ๗ วัน
* ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนการสร้างพระพุทธลีลาภาวนาชัยสิทธิ์ องค์พระพุทธรูปสูง ๙.๙๙ เมตร
* สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กลางสระน้ำ ขนาด ๒๐ X ๒๐ เมตร
* ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๐๐ รูป
พิธีงานบุญดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา
ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือประสงค์จะเปิดโรงทานในงานบุญดังกล่าว กรุณาติดต่อ
พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ ๐๘๑ - ๙๔๘ - ๑๘๙๕
คุณณรงค์ จันทร์รูปงาม ๐๘๙ - ๒๐๔ - ๖๑๕๑
โรงครัว ๐๘๙ - ๐๓๘ - ๔๗๙๕
หมายเหตุ: มีรถออกจากวัดสังฆทาน ที่ลานแท็กซี่คุณธรรม ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน เวลา ๑๒.๐๐ น.
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเอง โปรดคลิกดูแผนที่
https://sites.google.com/site/sbbtv999/20
จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมในงานมุทิตาจิตสักการะ และร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญโดยพร้อมเพรียงกัน
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
แบ่งปันข้อมูลด้วยความขอบพระคุณ
มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ วัดสังฆทาน
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
http://www.sbbtv999.tv/
http://www.fm8925.net/
http://www.sbbtv999.com/
http://www.sanghathan.net/
http://www.sanghathannews.net/
http://www.facebook.com/sanghathannews
สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV ๙๙๙
โรงพยาบาลสังฆทานโอสถ ๙๙๙
สถานีวิทยุสังฆทานธรรม
สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱