19.มหาธรรมยาตราครั้งที่3

 
 
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ได้เดินทางไปอินเดีย 13 ม.ค. และกลับไทย 9 มี.ค. 2554.
**********************************************************************
 
 
สายการบิน JET Airways
ขาไป : 9W63  กท.-เดลี  06.50 - 9.35 น.( 9.35 น. เวลาอินเดีย ) ช้ากว่าไทย 2 1/2 ชม.
ขากลับ : 9W66 กัลกัตตา - กท. 01.30 น.- 05.40 น. ( 05.40 น. เวลาไทย )
Group 1  13 ม.ค.- 8 มี.ค.54 ( 82 คน )
Group 2  14 ม.ค.- 8 มี.ค.54 ( 30 คน )
Group 3  15 ม.ค.- 9 มี.ค.54 ( 71 คน )
Group 4  16 ม.ค.- 7 มี.ค.54 ( 46 คน )
ประมาณ 229 คน
.
มหาธรรมยาตราครั้งที่3 เดินจากเดลี สู่พาราณสี ( แล้วนั่งรถไปพุทธคยา )
เดลี-อัครา-สังกัสสะ-ลักเนาว์-สาวัตถี-พาราณสี-พุทธคยา
ต่อมาภายหลังถูกเรียกว่า : ธรรมยาตราสันติภาพโลก
..
 
.
ข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง จะเดินทางวันที่ 13 มกราคม 2554
ลงที่ สนามบินอินทิรา คานธี เดลี อินเดีย
.
ขอเชิญร่วม "มหาธรรมยาตรา อินเดีย" ( เดินเป็นพุทธบูชา ) - จะเดินทางประมาณ 18 มกราคม 2554
คาดว่าคณะที่ร่วมเดินทางประมาณ 350 คน และคนในอินเดียสมทบอีกประมาณ 150 คน  จะไม่สามารถ
คาดได้ว่าจะมีใครมาขอร่วมสมทบในการเดินธรรมยาตราครั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มต้นออกเดินทางจากสถานที่หนึ่ง
ในกรุงนิวเดลี ไปเริ่มต้นประกาศเป็นการเดินทางเป็นทางการ  ที่สถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จกลับจากดาวดึงส์
หลังจากจำพรรษาที่ 7 ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพุทธมารดา และเดินทางเท้าไปยังสถานที่ปฐมเทศนา
มืองสารนาถและโดยสารรถมาที่พุทธคยา รัฐพิหาร  ใช้เวลาในการเดินทางเท้าประมาณ 35 วัน
.....หรือคาดว่าระยะทางในการเดินทางเท้าประมาณ 700 กิโลเมตร
ระยะเวลาที่ต้องอยู่ในอินเดียประมาณ 55 วัน
มันเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ ที่กระตุ้นให้พวกที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวพุทธ ได้หวนกลับไป
ศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และอยู่กันอย่างสันติสุขของบรรพบุรุษของตนอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ : เส้นทางการเดินทาง และวันเวลา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง )
 
 
สำหรับสถานที่ที่ทรงแสดงธรรมเพื่อประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกในโลกนั้น
ได้มีพุทธานุสรณ์สถานเป็นระลึกถึง นั่นก็คือ ‘ธัมเมกขสถูป’ ซึ่งเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถาน 4
 แห่งที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ธัมเมกขสถูป มาจากคำว่า ‘ธัมเมกขะ’ หมายถึง เห็นธรรม
 ส่วน ‘สถูป’ หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่บรรจุของควรบูชา เป็นอนุสรณ์เตือนใจให้เกิดกุศลธรรม
ดังนั้นธัมเมกขสถูปที่สร้างขึ้นนี้ ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้เห็นธรรมในครั้งนั้น คือพระอัญญาโกณทัญญะ นั่นเอง 
 
( รับสมัครวันสุดท้าย 20 ธ.ค. 53 มีการนัดประชุมใหญ่ 23 ธ.ค. และมีนัดประชุมใหญ่อีกครั้ง 7 มกราคม 54 )
คณะธรรมยาตราแต่ละชุดจะเริ่มออกเดินทางวันที่ 13, 14, 15, 16 ม.ค. 54
วันที่ 5 มกราคม จะมีจำนวน 3 คน เป็นคณะแม่ครัว ลงที่สนามบินเดลลี แล้วจะแจ้งเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง
 วันทีเดินทางไปและกลับ อินเดีย วันที่ค่อนข้างแน่นอน
 
13JAN  -  08MAR  BKK - DEL // CCU - BKK   82 SEAT
 
14JAN - 08MAR    BKK - DEL // CCU - BKK   30 SEAT
 
15JAN - 09MAR    BKK - DEL // CCU - BKK   71 SEAT
 
16JAN - 07MAR    BKK - DEL // CCU - BKK   46 SEAT