ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างอุโบสถ ( ปูพื้นอุโบสถ )
วัดป่าผาตาดธารสวรรค์
 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ถวายผ้ากฐินเวลา ๑๒.๐๐ น.