17.ขออนุโมทนาในบุญกุศล

วันที 6 พฤศจิกายน 2553 ทางวัดสังฆทาน ได้รับริจาค ถ้วย 7 oz ps ขาว จำนวน 40,000 ใบ
เพื่อใช้ในงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จาก.......
 
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
http://www.easternpolypack.com/th_index.php
 ทางวัดสังฆทาน จึงขออนุโมทนาในบุญกุศล ในครั้งนี้ด้วย...สาธุ