16.

หลวงพ่อ+ผ้าป่า-กฐิน : นิวเดลี-พุทธคยา* ปี๕๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดโภคัลพุทธวิหาร นิวเดลี
Bhogal Buddha Vihar,  Hospital Road,  Jangpura,  New-Delhi - 110014