ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี"
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand
ณ สนามหลวง จัดงานระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2556

sanghathan.net . sbbtv999.net

การเดินธรรมยาตราของวัดสังฆทาน
เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
จากวัดสังฆทานเป็นระยะทาง 12.6 กิโลเมตร ถึงท้องสนามหลวง
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

กำหนดการ
03.30 น. ภิกษุสงฆ์อุบาสก อุบาสิกาพร้อมกันที่หน้าโบสถ์แก้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย บิดา
มารดา ครูบาอาจารย์ พระรัตนตรัย เจริญเมตตาพรหมวิหาร วันทาขอขมาพระ ปุพพภาคนมการ
ตั้งนโม 3 จบ โดยหลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฑฒโน
04.00 น. ออกเดินทางนำโดยหลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฒโน
08.00 น. คณะธรรมยาตราถึงท้องสนามหลวง

เส้นทางการเดินธรรมยาตรา
1. เดินทางออกจากวัดสังฆทาน ขึ้นสะพานพระราม 5 ชิดซ้าย ลงสะพานเลี้ยวขวาเข้าถนนพิบูลสงคราม
2. ผ่านวัดเขมาภิตราราม สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สะพานพระราม 7 และผ่านหน้า
วัดสร้อยทอง แวะพัก รวมระยะทาง 4.8 กิโลเมตร
3. จากวัดสร้อยตรงไปสี่แยกเกียกกาย ผ่านสี่ย่าน โรงพยาบาลวชิระ ผ่านเทเวศร์ รวมระยะทาง
9.9 กิโลเมตร
4. ข้ามสะพานนฤนิมิตร ตรงไปแยกบางขุนพรหม ข้ามสะพานนวรัตน์สถาน เลี้ยวขวาเข้าถนน
พระอาทิตย์ ผ่านป้อมพระสุเมร ออกซ้ายตรงไปลอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
5. ถึงโรงละครแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายเข้าท้องสนามหลวง หน้าศาลอาญาเข้าสู่ปรัมพิธี ณ เวทีกลาง
หน้ามณฑปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระแก้วมรกตจำลอง รวมระยะทางทั้งสิ้น 12.6 กิโลเมตร
การจัดริ้วขบวน
1.พระภิกษุสะพ่ายบาตรเข้าแถว 2 แถว นำขบวนญาติโยม
2.ขบวนของอุบาสก อุบาสิกา ถือธงชัย 108 ธง ประกอบด้วย
2.1.กลุ่มที่ 1 ธงศาสนาฉัพพรรณรังสี และธงธรรมจักร
2.2.กลุ่มที่ 2 ธงชาติ
2.3.กลุ่มที่ 3 ธงพระมหากษัตริย์ และธงพระราชวงศ์
หมายเหตุ : รถตำรวจนำ รถนำรูปหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ และรถพยาบาลคอยดูแล
ระหว่างขบวน มีจุดแวะพัก เข้าห้องน้ำ ช่วงการเดินทาง 5.8 กิโลเมตร

กำหนดการพิธีเปิด-ปิด
เวลา 08.30 น. พระสงฆ์ที่รับบิณฑบาต จำนวน 87 รูป จากวัดสังฆทาน เดินธรรมยาตรา
ถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
- หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฑฒโน ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบนเวทีกลาง
-ประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ อุบาสก อุบาสิกา คณะแท็กซี่คุณธรรม และประชาชน
พร้อมกันในพื้นที่ ประกอบพิธีสวดมนต์ เวียนเทียนรอบบุษบกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
-พระสงฆ์จำนวน 87 รูป รับบิณฑบาต ข้าวสาร อาหารแห้ง
เวลา 10.00 น. เวลา 09.00 – 16.00 น. มีรายการบนเวทีกลางจัดโดยคณะผู้จัดรายการ
วิทยุและโทรทัศน์ตลอดวัน.
เวลา 16.30 น. - พระสงฆ์ทั้ง 87 รูป นำสวดมนต์ถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เวียนเทียนรอบมณฑป 3 รอบ เสร็จพิธี
เวลา 18.00 น. เดินทางกลับวัดสังฆทาน

กำหนดการทั่วไป
เวลา 09.00 – 16.00 น. มีรายการบนเวทีกลางจัดโดยคณะผู้จัดรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ตลอดวัน.

หมายเหตุ กำหนดการบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม