01.จากวัดสังฆทานไปสนามหลวง ระยะทาง 13 กม

ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand
 
 
เดินธรรมยาตรามาฆบูชา watsanghathan Feb23,2013 จากวัดสังฆทานไปสนามหลวง ระยะทาง 13 กม. วัดสังฆทาน นนทบุรี : Sangjun Puynual: เผยแพร่เมื่อ 24 ก.พ. 2013
เผยแพร่เมื่อ 22 มี.ค. 2013
ทอดผ้าป่าสมทบสถานีวิทยุสังฆทานธรรม ปีที่6 ตามดำริหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999  ( เกี่ยวกับวัดสังฆทาน ) ถ่ายทอดสดจากทีวีดาวเทียมจานใหญ่ ช่อง SBB TV 
.
 
 
ผ้าป่าวัดสังฆทาน 4-6 มกราคม 2556พุทธสถานธุดงวัดพระธาตุดอยอินทรีย์(วั­ดดอยอินทรีย์) ตั้งอยู่ที่บริเวณ บ้านห้วยกีด
3.ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  : Sangjun Puynual: เผยแพร่เมื่อ 7 ม.ค. 2013 
 

วัดสังฆทาน สอนเดินจงกรม ทุกวัน

.
เวลาเช้า 07.00 น.
และเวลาเย็น 16.00 น. (60 นาที)

ที่ในลานธรรมวัดสังฆทาน

 
 
 
 
งานทอดผ้าป่า
สมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
( ตามดำริของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน นนทบุรี )
ประจำปีที่ ๖
ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖
มีรถบัส 3 คัน ออกจากวัดสังฆทาน ตี ๕
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร
๑๓.๐๐ น. ฟังธรรม
๑๔.๐๐ น. แจกพระบรมสารีริกธาตุ
กับผู้ที่มาร่วมงาน จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด
และทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนบำรุง
สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ทุกสถานี
ทั่วประเทศไทย
 
Comments