ธรรมยาตราจากวัดสังฆทาน สู่แดนอีสาน  ♥‬
@ 20 ธค 58 ออกเดินทางจากวัดสังฆทาน เวลา 06:00 น
@ 20 ธค 58 เช้า วัดชลประทาน 9.5 กม.
@ 20 ธค 58 บ่าย มหาวิทยาลัยปทุมธานี ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
@ 21 ธค 58 เช้า สภานีตำรวจภูธรบางปะอิน 17 กม.
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
@ 21 ธค 58 บ่าย วัดลาดระโหง ตำบลวัดมะยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 กม.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
@ 22 ธค 58 เช้า สี่แยกวรเชษฐ อาคารอยุธยาพาวิเลียน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 11 กม.
@ 22 ธค 58 บ่าย พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา รวม 18 กม.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
@ 23 ธค 58 เช้า สวดมนต์ทำบุญ ตักบาต(รอเจ้าภาพอยุธยา)
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา 0 กม.

@ 23 ธค 58 บ่าย วัดบ้านสร้าง 16.5 กม. แวะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมอยุธยา

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

@ 24 ธค 58 เช้า วัดศรีประชา 11 กม.

@ 24 ธค 58 บ่าย วัดชูจิตธรรมาราม รวม 24 กม.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

@ 25 ธค 58 เช้า วัดโคกมะตูม 11 กม

@ 25 ธค 58 บ่าย สำนักปฎิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต รวม 24.5 กม.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

@ ส 26 ธค 58 เช้า ปั๊มน้ำมัน Shell หลังจากเลี้ยวขวา คณะธรรมยาตราขอให้ใช้พื้นที่ด้านซ้าย

(ด้านตรงข้ามกับห้องน้ำ) และ ด้านหลังเท่านั้น อุบาสก อุบาสิกาเป็นอาหารกล่อง

@ ส 26 ธค 58 วัดสามัคคีวนาราม อำเภอ แก่งคอย สระบุรี 10 กม

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

@ อ 27 ธค 58 โรงเรียนบ้านซับบอน อำเภอ แก่งคอย สระบุรี รวม 26 กม

@ อ 27 ธค 58 บ่าย วัดผ่านศึกอนุกูล หมู่ ๑๑ ต พยาเย็น อ ปากช่อง จ นครราชสีมา

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

@ 28 ธค 58 เช้า วัดถ้ำพรหมจรรย์ธรรมาราม หมู่ 3 บ้านเขาวง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ธ)

@ 28 ธค 58 วัดถ้ำกฤษณา

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

31 ธค 58 - 1 มค 59 สวดมนต์ทำสมาธิ ข้ามปี
3 ม.ค. 59 ออกจาก วัดถ้ำกฤษณา 07:00
 3 มค 59 เช้า วัดบุ่งเตย 5 กม ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง,นครราชสีมา
3 มค 59 พักค้าง พระอธิการ กลม ธมฺมโชโต วัดศรีสำราญ หมู่ 9, ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, 30130 20 กม

4 มค 59 เช้า โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี อำเภอ ปากช่อง,นครราชสีมา
4 มค 59 พักค้าง พระครูสุมน ธมฺมปยุตฺ วัดไตรรัตน์ หนองสาหร่าย,ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง,นครราชสีมา 30130

5 มค 59 เช้า สวนสาธารณะท้าวสุรนารี อุบาสก อุบาสิกาเป็นอาหารกล่อง
5 มค 59 พักค้างคืน พระปราโมทย์ ยโสธโร วัดนี้ฉันมังสวิรัต วัดป่าเขาหินตัด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2,ตำบล สีคิ้ว อำเภอ สีคิ้ว,นครราชสีมา 30340

6 มค 59 เช้า พระครูปัญญาวัฒนกิจ
วัดมะเกลือใหม่ อำเภสูงเนิน,นครราชสีมา
6 มค 59 ค้างคืน พระครูสุทธศรีลาภรณ์ วัดกุดจิก ตำบล กุดจิก อำเธอสูงเนิน,นครราชสีมา 30380

7 มค 59 เช้า พระครูโสภณ วุฒิตาราม วัดใหม่บ้านดอน ถนน มิตรภาพ,ตำบล โคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา,นครราชสีมา 30280 (15 กม )
7 มค 59 ที่พักค้าง วิทยาลัยนครราชสีมา ตำบล บ้านใหม่ นครราชสีมา 30000 (รวม 23 กม )

8 มค 59 ที่พักค้าง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา 30000 ( 14 กม )

9มค 59 เช้า เทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา (เอเทค) ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา 30310 ( 16.5 กม)
9 มค 59 ค้างคืน พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ เจ้าคณะตำบลโตนด วัดโนนมะกอก ตำบลโตนด อำเภอ โนนสูง นครราชสีมา ( 28 กม )

10 มค 59 เช้า พระครูวิสุทธิมงคลธรรม วัดศรีสุข หมู่ 1, ตําบลดอนชมพู
อําเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา, 30160 ( 10.9 กม )

10 มค 59 พักค้างคืน พระอธิการ ชม ชุติปฺญโญ วัดตลาดแค อำเภอ โนนสูง,นครราชสีมา(25.2 กม)

11 มค 59 พิจรณาอาหาร และ พักค้างพระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิตร) วัดป่าเทพาลัย 234 หมู่ 9,
ตำบล เทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา, 30260 ( 12 กม )

12 มค 59 เช้า วัดโนนไพรวัลย์ ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30360

12 มค 59 พักค้างคืน พระสวอง มหาคุโณ วัดสำโรงเหนือ ตำบล วังหิน
อำเภอ โนนแดง,นครราชสีมา 30360 (24. กม )

13 มค 59 เช้า พระครูโสภิต วัดหนองแวง หมู่ 1 ตำบล หนองหว้า
อำเภอ บัวลาย,นครราชสีมา 30120
13 มค 59 พักค้างคืน วัดชลขันธ์ บ้านโนนข่า ตำบลโนนข่า อำเภอพล ขอนแก่น 40120 พระอาจารย์ ดำรง สิริธัมปัญโณ (30 กม)
14 มค 59 เช้า หลวงพ่อสาย วิสารโภ วัดไตรมิตรวิทยาราม ตำบล หนองแวงนางเบ้า อำเภอ พล,ขอนแก่น 40120 (13.7 กม )
14 มค 59 พักค้างคืน พระอาจารย์ อภินัน กัญฺญานิติสาโร วัดโนนศิลา หมู่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (26.30 กม )

15 มค 59 เช้า พระคูรบริหารวัฒนกิจ (ธรรมยุต) วัดป่าสุมนามัย ตำบล บ้านไผ่
อำเภอ บ้านไผ่,ขอนแก่น 40110 ( 11.30 กม )
15 มค 59 พักค้างคืน หลวงพ่อ พัน ปัญฺนจันฺโท วัดศรเสนาวราราม ตำบล โคกสำราญ
อำเภอ บ้านแฮด,ขอนแก่น 40110 ( 21.6 กม )

16 มค 59 เช้า พระครูวิริยคุณสาร เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์ วัดพิมลธรรมาราม 81 หมู่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น 40110 (10.40 กม )

16 มค 59 ค้างคืน พระใบฏีกา ณัฒวุฒิ ชยธมฺโม วัดศิริมงคล ตำบล ท่าพระ
อำเภอเมืองขอนแก่น,ขอนแก่น 40260 (27 กม)

17 มค 59 เช้า 21 กม ถึงสถานีวิทยุสังทานธรรม บ้านหนองหลุบ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สถานีวิทยุ บ้านหนองหลุบ (13.50 )
17 - 18 มค 59 ค้างคืน วัดป่าอภัยวัน อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น ( 26.0 กม )

18 มค 59 เช้า เดินมาฉันอาหารที่ สถานีวิทยุสังทานธรรม บ้านหนองหลุบ
18 มค 59 พักที่ วัดป่าเสวตวิเวกธรรม (วัดป่าคำบอน )บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น หลวงปู่ อุดร ปฎิธัมโม (24.00 กม )

19 มค 59 เช้า แวะทานอาหารที่ วัดท่าน้ำพอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.พระครูปริยัติสารการ ถวิล จตฺตมโล ( 14.40 กม )
19 มค 59 พักค้างคืน วัดทางพาด ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
พระสมบูรณ์ ญาณวิโร รักษาการเจ้าอาวาส ( 31.50 กม )

20 มค 59 เช้า ทานข้าว ที่ วัดป่าวิเวกเวฬุวัน บ้านดงน้อย หมู่ที่ 2,13 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พระสุจิณโณ รองเจ้าอาวาส

20 มค 59 ช่วงบ่ายเดินน้อยๆเอา ไป 10 กิโลเมตร พอ พักที่ วัดทุ่งสว่างปะโค


ธรรมยาตราจากวัดสังฆทาน สู่แดนอีสาน ช่วงที่2  ♥‬
24 มค 59 พักค้างที่ วัดมฤคทายวัน(วัดดงแขม) ต สระใคร อ สระใคร จ หนองคาย ( 26 กม )
25 มค 59 เช้า พิจารณาอาหารที่ เทศบาลหนองสองห้อง อ เมือง จ หนองคาย ( 11.50 กม)
25 มค 59 พักค้างที่ โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา ต พระธาตุบังพวน อ เมือง จ หนองคาย ( 25.5 กม )
26 มค 59 เช้า พิจารณาอาหารที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ อ ท่าบ่อ จ หนองคาย ( 14 กม )
26 มค 59 พักค้างที่ วัดอรัญญวาสี ต ท่าบ่อ อ ท่าบ่อ จ หนองคาย ( 10 กม )
27 มค 59 เช้า พิจารณาอาหารที่ วัดอรัญญวาสี ต ท่าบ่อ อ ท่าบ่อ จ หนองคาย
27 ม.ค.59 พักค้างคืนที่ วัดสระสุวรรณ บ้านกองนาง ต กองนาง อ ท่าบ่อ
จ. หนองคาย

28 มค 59 เช้า พิจารณาอาหารที่ วัดสระสุวรรณ
28 มค 59 พักค้างคืน โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ ต บ้านหม้อ อ ศรีเชียงใหม่ จ หนองคาย

29 มค 59 เช้า พิจารณาอาหารที่ โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ ต บ้านหม้อ อ ศรีเชียงใหม่ จ หนองคาย
29 มค 59 เดินทางถึง สำนักสงฆ์ บ้านห้วยช้างเผือก ต พระพุทธบาท อ ศรีเชียงใหม่ จ หนองคาย ( 14.50 กม )
29 มค 59 พักค้างที่ สำนักสงฆ์ บ้านห้วยช้างเผือก ต พระพุทธบาท
อ ศรีเชียงใหม่ จ หนองคาย
และ วัดหินหมากเป้ง ต พระพุทธบาท อ ศรีเชียงใหม่ จ หนองคาย

30 มค 59 11:00 ออกเดินทางกลับ วัดสังฆทาน
☂แผนการเดินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความเหมาะสมของสถานที.

คลิปแนะนำการติดตั้งแอป วิทยุวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
ฟังวิทยุสังฆทานธรรมผ่านมือถือ Smart Phone


SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ THAICOM5  ช่อง SBB TV999
ถ้าไม่สามารถดูทาง SBBTV999.TV ได้
ลองไปคลิกที่  web ข้างล่างนี้ ซึ่งมีความชัดกว่า
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱