03*แผนที่วัดสังฆทาน + ข่าวงานบุญ


แผนที่หน้าวัดสังฆทาน เดินจากถนนใหญ่ประมาณ 350 เมตร
เดินจากท่าเรือด่วนวัดเขียน ประมาณ 550 เมตร
ขึ้นรถประจำทาง ( สองแถวเล็ก ) เบอร์ 3 จากท่าน้ำนนท์ หรือ ขึ้นจุดอื่นๆก็ได้
ให้สอบถามดู ค่ารถ 8 บาท รถเข้าไปส่งผู้โดยสารที่หน้าวัดเลย รถเข้า-ออก
สัก 1 ทุ่มยังพอมีรถ  ***** แต่ถ้าขับรถมาเองเมื่อข้ามสะพานพระราม5
มาทางฝั่งตะวันตกเมื่อรถลงจากสะพาน ก็เตรียมพร้อมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยได้เลย
ซอยเข้าวัดอยู่ใกล้เชิงสะพานคนข้าม มีป้ายบอกด้วย...
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสงวนเขื่อนมูลบนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

มูลนิธิพุทธเอนกประสงค์วัดสังฆทาน มูลนิธิพุทธภูมิ
ร่วบกับ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้

ณ ที่พักสงฆ์เขื่อนมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  ๐๖.๐๐ น. รถออกจากวัดสังฆทาน


ติดต่อร่วมบุญ สำนักงานวัดสังฆทาน 02-4961240

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱
ทุกงานบุญติดต่อสำรองที่นั่งบนรถได้ที่
แม่ชีสมศรี  ๐๘๘-๐๙๕-๔๒๐๕,  จิตอาสา ๐๒- ๔๙๖-๑๒๔๐

 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 >>ดูรายละเอียดและแผนที่ <<
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สังฆทานนิวส์ รวมทุกฉบับ     กระแสธรรม

⊰♥⊱ธรรมยาตรา ครั้งที่6 ได้เริ่มออกเดินทาง เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 - 2 กุมภาพันธ์ 2558⊰♥⊱ 
ดำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ  อ่านต่อ........

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสังฆทานปี 2557 - 1 ( ชม วีดีโอเพิ่มเติม... )
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

( ===>>> ชมบรรยากาศพิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ปีที่10  ปี 2557...เพิ่มเติม... )
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

.

.

.

.

 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱เราจะเดินธรรมยาตราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย...pdf⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱This will be my last Dhamma Yarta Walking Pilgrimage...pdf⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱หนังสือ:ธรรมยาตราครั้งที่ 4 สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ...pdf⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱หนังสือ:ธรรมยาตราครั้งที่ 4 สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ...jpg⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱Dhamma Yarta IV - Journey to Wonder Caves in the Land of Buddhism...pdf⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ Biography of Luang Phor Sanong Katapunyo ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.
 .
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

หนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ ทุกฉบับ

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 

⊰♥⊱ธรรมยาตรา ครั้งที่5 ได้เริ่มออกเดินทางเมื่อ 20 ธันวาคม 2556 - 2 กุมภาพันธ์ 2557⊰♥⊱ 
ดำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ  อ่านต่อ........

⊰♥⊱ธรรมยาตรา ครั้งที่6 ได้เริ่มออกเดินทางเมื่อ 12 ธันวาคม 2557 - 2 กุมภาพันธ์ 2558⊰♥⊱ 
ดำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ  อ่านต่อ........


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
ธรรมยาตรา ครั้งที่ ๑ " ธุ ด ง ค์ อิ น เ ดี ย "
กระดาษเนื้อดี หนา 252 หน้า  หน้าปกและรูปเล่มสวยงามมาก
ช่วยค่ากระดาษและค่าพิมพ์ เล่มละ 100 บาท
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
  
 
 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ ( 5 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=kgftgulctpg
 
พิธีอัญเชิญดอกบัวทองคำ ขึ้นประดิษฐานบนยอดฉัตร http://www.youtube.com/watch_popup?v=GNefFE4SLJk
  
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ ( 1 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=bBRY3SvFy_g
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ( 2 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=HiPJgA1qNQ8
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ( 3 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=P_PC7rTkldw
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ( 4 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=rhqXLOqbkCM
 
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ ( 5 ) :: http://www.youtube.com/watch_popup?v=kgftgulctpg
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 

คู่มือสวดมนต์แปลเล่มนี้ น่าจะใช้สวดกันมากที่สุดในปัจจุบัน
คู่มือสวดมนต์แปลเล่มนี้มีประโยชน์มากเพราะต้องนำติดตัวไปสวดทุกครั้งจนกว่าจะจำได้ 

กระแสธรรม
.

"ธรรมยาตรา ครั้งที่ ๑ " ธุ ด ง ค์ อิ น เ ดี ย "
กระดาษเนื้อดี หนา 252 หน้า  หน้าปกและรูปเล่มสวยงามมาก
ช่วยค่ากระดาษและค่าพิมพ์ เล่มละ 100 บาท
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
แม่ชีสมศรี : หมายเลขโทรศัพท์ 02 496 1240
หรือติดต่อที่ ป้าเล็ก : หมายเลขโทรศัพท์ 081 829 7243
และ คุณแอ๊ด : 08-1929-0246


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.)    คณะกรรมาธิการ(กมธ.)

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
From >> Rachen Trakulwieng
****ช่วยแชร์ต่อให้ญาติๆ และคัดลอกเก็บไว้ใช้งานจริง*** เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน
ที่จะตรวจสอบที่ดินใน google map ใส่เลขโฉนดเข้าไป ก็ตามรู้ตำแหน่งที่ดินได้เลย .....
http://dolwms.dol.go.th/
อยากทราบวันต่อภาษีรถยนต์ของท่านง่าย และสะดวกมาก
แค่พิมพ์ทะเบียนรถใส่ช่องว่าง...จะทราบวันต่อภาษีรถทันที
http://apps.dlt.go.th/carpending/
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สนช. ย่อมาจาก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หมายถึง สภาระดับชาติที่ก่อตั้งหลังจากมีการปฏิวัติ รัฐประหาร
มีลักษณะเป็นสภาเดียวที่ทำหน้าที่แทนรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยมีสมาชิกที่ได้มาจากการแต่งตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย หรือรัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว)
และมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ถือว่าเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่ 6 ของประเทศไทย จัดตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
สปช.  : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ 1
 ต่อเนื่องกันมานับ 10 ปีแล้ว โดยในปี 2552 มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 56,000 ราย
"สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยขณะนี้นับว่าน่าเป็นห่วงที่สุด แนวโน้มการป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้นต่อเนื่อง
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของคนไทยติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปี
โดยในปี 2552 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 56,058 ราย" นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ.กล่าว

พุทธศาสนิกชนทุกท่าน..สามารถมรายการ
ธรรมะผ่านช่องโทรทัศน์ SBBTV999
วัดสังฆทาน ผ่านกล่องสัญญาณดังต่อไปนี้
กล่อง LEOTECH ช่อง 133 ทุกรุ่น ที่รองรับ Brig key
   กล่อง IDEASAT   ช่อง 252
                 กล่อง DYNASAT ช่อง 241 รุ่นกาแล็คซี่
                กล่อง SUN BOX  ช่อง 243 ใช้กล่องบอลโลก
   กล่อง gmm          ช่อง 356
   กล่องเก่า              ช่อง 231หมายเลขโทรศัพท์ จส.100 โทร *1808 ฟรีทุกค่าย จาก AIS DTAC และ TRUEMOVE
และโทร 1137 (เสียค่าบริการ) สายด่วนโทร 02-7119160
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
จอด-ขี่ จักรยานยนต์บนทางเท้าปรับ 5,000 บาท นะ รู้ยัง?
ปรับจริง! เทศกิจสั่ง 50 เขต กทม. มอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้า ปรับ5,000 บาท
โดยจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱


แผนที่หน้าวัดสังฆทาน เดินจากถนนใหญ่ประมาณ 350 เมตร
เดินจากท่าเรือด่วนวัดเขียน ประมาณ 550 เมตร

 
แผนที่หน้าวัดสังฆทาน เดินจากถนนใหญ่ประมาณ 350 เมตร
เดินจากท่าเรือด่วนวัดเขียน ประมาณ 550 เมตร

 
 
คำเตือน
ห้ามแต่งตัวโป้ท่อนบน โป้ท่อนล่าง อันส่อถึงส่วนสะดุดตา
สัญลักษณ์ทางเพศเข้ามาในวัด เพราะสะดุดตาสะเทือนใจ
ต่อภิกษุสงฆ์องค์เณร ถือว่าเป็นบาปหนัก....


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ไม่ควรแต่งกายยั่วยุกามารมณ์ ขัดต่อหลักจริยธรรมของสังคม 


 
 วัดสังฆทาน :: Wat Sanghathan