โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสงวนเขื่อนมูลบนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
มูลนิธิพุทธเอนกประสงค์วัดสังฆทาน มูลนิธิพุทธภูมิ
ร่วบกับ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้
ณ ที่พักสงฆ์เขื่อนมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  ๐๖.๐๐ น. รถออกจากวัดสังฆทาน
06.00 น. รถออกจากวัดสังฆทาน       ( ขอให้ทุกท่านเตรียมอาหารกลางวันไปเองรับประทานอาหารบนรถ )
15.00 น. ถึงที่พักเขื่อนมูลบน เข้าที่พัก ประชุม แบ่งกลุ่มเดินสำรวจพื้นที่รับผิดชอบปลูกป่า
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. ทำวัตรสวดมนต์
21.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อน
วันอาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน 2558
05.30 น.  พร้อมกันที่โรงอาหารรับน้ำปานะ แล้วพบหัวหน้ากลุ่มเพื่อรับกล้าไม้ไปวางตามหลุมปลูก
08.00 น.  ( นิมนต์พระคุณเจ้าฉันภัตตาหาร) ฆราวาสรับประทานอาหารเช้า
08.30 น.  หน.ส่วนราชการต่างๆ พร้อมบริเวณ แพปลาเพื่อเตรียมปล่อยปลา  
09.00 น. พร้อมกันที่หน้าปะรำพิธีโครงการปลูกป่าฯ ประธานในพิธีมาถึง  นิมนต์พระครูสมุห์ไพรินทร์  สิริวัฑฒโน
พระคุณเจ้าผู้มาร่วมงาน  และเรียนเชิญประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์ปลา ลงในเขื่อนมูลบน ร่วมกับทุกท่านที่มาร่วมงาน
จากนั้นทุกท่านขึ้นรถเดินทางเข้าสู่ปรัมพิธี 
พิธีสงฆ์ (ถวายพระพร)
- พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวัฒฑโน  นำพวงมาลัยถวายที่รูปหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
- ประธานในพิธีนำพวงมาลัยถวายที่รูปหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ  เปิดกรวยสมเด็จพระเทพฯ
- พระภิกษุ  ๙ รูปเจริญพระชัยมงคลคาถา ( พระปริตร ) สวดให้พร และชยันโต
 พิธี/ฝ่ายฆราวาส  นำถวายพระพรโดยประธานในพิธี
  - ประธานในพิธี อ่านคำถวายพระพร
   - ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา
  - นายอำเภอครบุรีกล่าวรายงาน
  - ประธานในพิธีกล่าวตอบ กล่าวเปิดงาน
09.30 น. นิมนต์พระครูสมุห์ไพรินทร์  สิริวัฑฒโน พระคุณเจ้าผู้มาร่วมงาน  และเรียนเชิญประธานในพิธี
    ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เตรียมไว้  หน่วยงานที่มาร่วมปลูกต้นไม้ถ่ายรูปร่วมกัน หลังจากนั้นประธานในพิธีเดินทางกลับ
10.30 น.  พระครูสมุห์ไพรินทร์  สิริวัฑฒโน นำ คณะพระภิกษุ  ฆราวาสทำพิธีบวชต้นไม้
11.30 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 น. ทอดผ้าป่าร่วมกัน หลวงพ่อไพรินทร์แสดงธรรม  ให้พร คณะพระภิกษุทุกรูป ร่วมสวดบทพญาปลา  ช่อน รวมทั้งผู้ที่มาร่วมในงาน
15.00 น.  เดินทางกลับวัดสังฆทาน  (รับประทานอาหารกล่องมื้อเย็น)
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สิ่งที่ต้องเตรียมไป  -ไฟฉาย , หมวกกันแดด, พลั่วมือ, ปลอกแขนกันแดด, ถ้าท่านใดมีเตนท์นอนก็นำติดตัวไปด้วย
( ขอความร่วมมือสวมเสื้อสถานีวิทยุสังฆทานธรรม 89.25 ในวันอาทิตย์)
หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถปีนขึ้นรถทหารได้ไม่ควรเดินทางไปด้วย


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
เอาคุณธรรมนำการเมือง ชาติจึงจะไปรอด
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
คือช่อง SBBTV ในโทรทัศน์ดาวเทียม จานใหญ่ดีวีดี 1 - หลักสูตรภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษคำบรรยาย-tolearnenglish1

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ 2538
ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประ­เทศไทย เวลา 20:40-22:45 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2538
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
Машины сказки. Новый сезон - Храбрый портняжка : MashaMedvedTV   continue.....