⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱“อันตรายจากการใช้ยาพาราเซตามอล ที่พบได้มากที่สุด
คือ พิษต่อตับ ทำให้ตับวาย รองมาเป็นเรื่องของการเกิดปฏิกิริยา
กับยาอื่น หรือตีกับยาอื่นที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ”

SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ THAICOM5  ช่อง SBB TV999
ฟังวิทยุสังฆทานธรรมผ่านมือถือ Smart Phone
ถ้าไม่สามารถดูทาง SBBTV999.TV ได้
ลองไปคลิกที่  web ข้างล่างนี้ ซึ่งมีความชัดกว่า
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱