EVEN LANDEN.

In dit pamflet, gepubliceerd in dagblad Tubantia op 14 oktober 2009, vind u onze visie. Een nadere inhoudelijk toelichting vindt u daarna! 
 
 
 
De Stichting Alternatieven Vliegveld Twente is met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel van mening dat het creëren van werkgelegenheid van groot belang is voor Twente. De vraag is of het realiseren van een luchthaven daar het beste middel voor is. Temeer daar de regio al een luchthaven heeft: in de Euregio, op 60 km van Enschede, ligt de luchthaven Münster-Osnabrück. Dat er ruimte zou zijn voor een tweede luchthaven is de afgelopen 50 jaar nooit aangetoond kunnen worden. Sterker nog: jaar op jaar moesten de regionale overheden de jaarlijkse exploitatietekorten dekken. Zie bv: "Luchthaven Twente: erop of eronder". Of een recent voorbeeld van een andere regionale luchthaven: Maastricht Aachen Airport
 
Wij stellen daarom een andere gebiedsontwikkeling voor. Geen luchthaven, maar een landgoed met innovatieve diensten op het gebied van cure en care. Zie ons plan De Twentse Basis.   
 
Helaas staan de gemeente en de provincie niet open voor onze ideeën. Onder politieke druk hebben zij twee plannen laten ontwikkelen: één met en één zonder luchthaven. Het best scorende plan zou de voorkeur krijgen. Het plan zonder luchthaven mocht echter niet beter scoren dan het luchthavenplan en dat is ook terug te zien in de uitwerking van beide plannen. 
 
Daarom rest ons op dit moment niets meer dan aan te tonen dat het plan met luchthaven een luchtkasteel is. Dat is nog wel redelijk eenvouding. De onderliggende rapporten, waarop het advies om te komen tot een luchthaven is gebaseerd, vertellen ons een heel ander verhaal dan gemeente en provincie ons willen doen geloven. Dat vinden wij niet alleen, dat vinden ook vele onafhankelijke deskundigen die zich inmiddels over het advies en de rapporten hebben gebogen. Zie bijvoorbeeld het rapport van de Universiteit Twente (klik hier) of lees wat de professoren De Wit en Koopmans in de Volkskrant hierover schreven (klik hier).
 
Wij doen ons best om de politiek te wijzen op misleidende informatie van gemeente en provincie en wijzen hun op feiten die een ander licht doen schijnen op het luchthavenplan. Die feiten halen wij uit de rapporten waartoe gemeente en provincie opdracht hebben gegeven. Wij zetten onze bevindingen in feitenbrieven en bezorgen die bij de politiek. Deze feitenbrieven zijn een co-productie van Natuurmonumenten, de Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente en onze stichting. U kunt deze brieven hieronder inzien en downloaden. 
 
Lees tip: feitenbrief 3 bevat de meest actuale informatie op de meest wezelijke punten. Feitenbrieven 1 en 2 kunnen op andere onderdelen aanvullende informatie bevatten.
 
Comments