Suradnja UN-a i srpskih pobunjenika

 

 

  

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Srpski radio Kostajnica , Izveštaj o radu - skupština opštine Kostajnica , izvršnom savjetu , 

U  Kostajnici  11.03.1993 godine , Momčilo Nožinić

... 

U početnom periodu radio je privremeno opremljen opremom koja je bil avlasništvo radnika radia Gligić Gorana . Oprema je iznajmljena za korištenje do nabavke nove opreme , a imenovanom je z aiznajmljivanjem isplačena amortizacija u iznosu od 450 DEM . Daljnje opremanje teklo je zahvaljujući prije svega našim radnicima zaposlenim u Švajcarskoj , koji su u nekoliko navrata donosili opremu i saradnji sa UNPROFOR -om , tako šta su pripadnici Danskog bataljona UNPROFOR-a za emitovanej prorgama na vlastitom jeziku plačali opremom .

Momčilo Nožinić

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RSK , SO Caprag Br. 1055 /I / 93 Gradusa 19.11.1993 godine  - UNCIVPOL  Kostajnica - 

TOM  W MYHRE

Obraćamo se Vama kao posredniku humanitarnih organizacija da nam u ovom zimskom periodu pružite mogućnost da se poboljša težak položaj građana . U razgovoru sa vama koji je obavljen dana 16.11.1993 godine u prostorijama naše opštine , pokazali ste dobru volju da se život stanovnika ovog kraja koliko je to moguće poboljša . Naš veliki problem su nedostatak ljekova za potrebe zdravstvene stanice te goriva za vozila hitne pomoći i autobusa za prevoz učenika u školu . Matična škola se nalazi u Gradusi , gdje se trebaju prevesti djeca iz okolnih 19 sela .

Potrebe osnovne škole su sljedeće : 

 - Ulje motorno 40 litara za1 mjesec  

- Antifriz 40 litara za grijanje 

- Alkohol za sistem kočenja 5 litara

- Start sprej 1 komad 

- Mast za podmazivanje 5 kg za 1 mjesec

- Nafta za prijevoz 2000 litara za 1 mjesec ili 75 litara dnevno 

Navedeno je neophodno za funkcionisanje 2 autobusa kojim se prevoze učenici  

AUTOBUS TAM 190 A 110 

vozi na relaciji : Velika Gradusa -Drljače -Bestrma -Kinjačka -Vukoševac- Mala Gradusa , dužina relacije 44 km  ( saobraća 2 puta dnevno ) 

vozi na relaciji Mala Gradusa - Vukoševac - Radonja Luka - Velika Gradusa , dužina relacije 28 km ( saobraća 1 dnevno ) .Ukupna dužina relacije 122 km .

AUTOBUS TAM 130 A 80 

vozi na relaciji Velika Gradusa - Radonja Luka - Vukoševac - Mala Gradusa , dužina relacije 56 km  ( saobraća 2 puta dnevno ) .

vozi na relaciji Mala Gradusa -Čakale -Velika Gradusa - Mala Gradusa , dužina relacije 32 km ( saobraća 2 puta dnevno ) . 

vozi na relaciji Mala  Gradusa - Velika Gradusa - Čakale - Kinjačka -Brđani - Petrinjci -Drljače - Velika Gradusa , dužina relacije 33 km ( saobraća  1 dnevno ) 

ukupna dužina relacija je 125 Km . Također za autobus TAM 130 A 110 potrebna su 2 akumulatora 12 V 110Ah 

Na području općine Carpag ima 25 učenika koji svakodnevno moraju putovati u Srednje škole u Kostajnicu  . Da bi prevezli sve učenike autobus mora kružnim tokom proći više od 95 km dnevno . Potrebe za taj prijevoz su sljedeće : 800 litara goriva za 1 mjesec . Školske prostorije se zagriujavaju na drva koja nismo bili u stanju n avrijem eobezbjediti u dovoljnim količinama . U koliko ste u mogučnosti  da nam osigurate 100 litara benzina i 20 litara ulja za motorne pile . Vozilo koje koristimo za potrebe zdravstvene stanice Citroen C-25E  je dotrajalo , stoga su nam neophodni sljedeći djelovi : 

- zimske gume 14 - 856 

- filter za gorivo 

- filter z aulje

- poluosovine 2 komada

- disko pločice 4 komada

Potrebe zdravstvene stanice u lijekovima i sanitetskom materijalu su sljedeće ... 

Budući da se radi o hitnim i neophodnim potrebama stoga Vas molimo da nas odmah obavjestite o Vašim mogućnostima . U protivnom naša djeca neče biti u mogućnosti da se obrazuju a bolesna lica liječe . U razgovoru sa Vama dana 16.11.1993 godine dali ste nam do znanja da organizacija iz Austrije " komšije u nevolji " imaju dobru volju da nam pomognu . Svaka dobronamjerna pomoć nam je dobrodošla , ukoliko je njena namjena humanitarnog karaktera . Nismo voljni surađivati sa organizacijama koje žele zloupotrebiti težak položaj ljudi u ovim teškim danima rata . Medijske spektakle nemožemo uvažiti . Prihvačamo kretanje vozila koje nose oznake MKCK i visokog komeserijata za izbjeglice . Nadamo se Vašem razumjevanju i dobroj  volji da nam pomognete u nevolji , te da nas ako je moguće na vrijeme obavjestite o donatoru i vremenu dolaska kako bi Vas mogli primiti . S poštovanjem predsjednik opštinskog odbora crvenog krsta Milja Tepić , povjerenik komeserijata za izbjeglice Krošl Natalija , predsjednik skupštine opštine Milan Živković


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RSK , SO Caprag Br. 1060 / I / 93 Gradusa 21.11.1993 godine - DAN BAT / UNPROFOR , ČETA

 ČARLI MAJUR

Predmet : dostava traženih podataka 

Na osnovu dogovora sa našeg sastanka  održanog dana 18.11.1993 godine u skupštini opštine Carpag - Mala Gradusa dostavljamo Vam tražene podatke sa namjerom kompletnije i bolje saradnje .

1. U okviru aktivnosti zimske službe glavne pravce čiščenja snjega i posipanje pjeskom čine : 

Mala Gradusa - Drljače - Sunja , Blinjski Kut -  Bestrma , Drljače - Četrvrtkovac -Rakovac - Hrastovac , Gradusa - Svinjica - Rakovac , Mala Gradusa - Blinja -Mađari , Petrinja - Kostajnica , Kostajnički Majur  - Sunja , Mala Gradusa - Mali Jarak , Brđani - Sava , Stražbenica - Bestrma 

Apsolutni prioritet čine sljedeće komunikacije : 

Mala Gradusa - Velika Gradusa , Mala Gradusa - Sunja - Blinjski Kut , Mala Gradusa - Drljače - Rakovac -Svinjica , Kostajnički Majur - Sunja , Brđani - rijeka Sava , Petrinja - Kostajnica 

2. U radu se koriste sljedeća vozila i strojevi :

1. TAM 260 T-26 s prednjom ralicom

2. TAM 4500 B-0520 sa vučnom ralicom

3. FAP B-0496  sa rasipačem za sol i pijesak

4. TG 110 D  sa ralicom

5. MG 145 grejder 

6. Lada Niva za mehaničara ( vozilo koje se koristi u organiziranju - pripremi radova i kontroli izvođenja istih )

7. TG 140 

8. FAP 2226 Ž - 0145 

9.FAP 2226 Ž - 0147

10. FAP 13/14 B-0691

3. U aktivnostim asekcije za puteve učestvuju sljedeći radnici : 

A: vozaći i strojari Janić Ranko , Vlatković Ljuban , Zdjelarac Jovan , Mrđenović Ljubiša , Krupljanin Dragan , Jurković Jovo , Glodić Milan , Vlatković Dušan i Novaković Branko

B: Cestari : Vučković Milan , Vujaklija Milan , Raketić Dušan , Silić Ilija , Vukosavljević Mirko 

C: Mehaničar Runjaić Milan 

Napominjemo da imenovani radnici ne govore strani jezik  ( engleski ) . U realizaciji zacrtanih zadataka a koji su i u Vašem interesu molimo da nam u skladu sa svojim mogućnostima prioritetno obezbjedite :

1. Akumulatori 140 Ah - 10 komada

2. Gume 1100 x 20 - 10 komada

3. Antifriz  - 200 litara 

4. Ulje motorno - 150 litara

5. Lanci za gume  1100 - 20 4 para

S poštovanjem rukovodilac sekcije : Runjaić Branko predsjednik skupštine opštine Milan Živković


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RSK , SO Caprag , sekcija za puteve Br. 1093 / I /93 , Gradusa 30.11.1993 godine - UNPROFOR ČARLI ČETA MAJUR


Zbog vanredno teške meteorološke situacije ( elementarne zimske nepogode -snježne  padavine ) obračamo Vam se s molbom da nam obezbjedite dodatne količine goriva .  Da bi redovno održavali prohodnost komunikacija potrebno je svaki drugi dan vršiti popunu gorivom i to : 1000 litara dizel goriva i 100 litara benzina ( z avozilo marke Lada Niva koje se koristi za organizaciju posla na terenu i kontrolu i zvršenja istog ) . Napominjemo da kod zadnjeg točenja goriva 29.11.1993 nismo bili u mogućnosti preuzeti 220 litara dizel goriva obzirom da su u momentu točenja goriva strojevi bili angažirani na pročišćavanju komunikacija . S toga Vas molimo da nam hitno dopremite nepreuzetu količinu goriva . Očekujemo da će te imati razumjevanja i pomoći nam na prevazilaženju ove vanredne situacije . S poštovanjem rukovodilac sekcije za puteve Branko Runjaić , predsjednik skupštine opštine Milan Živković


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 RSK , SO Caprag ,izvršni savjet opštine , Br. 352 / II -01 -01 /94 Gradusa 01.04.1994 godine - DANNAT / UNPROFOR , C - COY Majur , Major Jensen

PREDMET : Molba za hitnu posudbu dizel goriva 

 

S obzirom da se naša opština našla u krajnje teškom položaju kada je u pitanju snabdjevanje dizel gorivom obračamo Vam se sa molbom da namhitno posudite 1000 ( hiljadu ) litara dizel goriva ... predjsednik izvršnog savjeta Vanja Zdjelarac

Vanja Zdjelarac

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RSK , SO CAPRAG  , Broj 284 /I /94 . Gradusa , 23.03.1994 - UNPROFOR DANBAT / C-COY Majur , gdin.  Major Yensen

Predmet : poziv na saradnju u aktivnostima od zajedničkog interesa


U interesu stvaranja boljih uslova života , mjesnog stanovništva i kvalitetnijih uslova za vršenje zadataka mirovnih snaga Ujedinjenih Nacija izvršni savjet SO Caprag n asvojoj VII sednici održanoj dana 19.03.1994 godine usvojio je program javnih radova na području opštine Caprag . U realizaciji programskih aktivnosti učestvovaće mjesne zajednice , sekcija za puteve  i izvršni savjet SO Caprag .Obzirom na dosad izuzetno dobru saradnju sa Čarli četom i razgovore koje smo obavili svama i kapetanom Thorningom u vezi nastavka radova na komunikacijama od zajedničkog ineteresa vjerujemo da ćete pružiti maksimalnu pomoć u realizaciji dogovorenih i programskih zacrtanih aktivnosti ...

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSK , SO CAPRAG , Br: I - 01 - 01 / 354 / 94 , Gradusa 07.04.1994 godine  -  Glavni Štab SVK  , Načelnik glavnog štaba general major Borislav Đukić

Predmet : Molba za produženej korištenja ustupljenih Inž. m/s

 

U interesu završetka planiranih radova na uređenju naše teritorije i provođenju javnih radova u saradnji sa snagama UN molimo Vas da nam dozvolite produženje korištenja ustupljenih inž. m/s : utovarivač ULT 160 D , motorno vozilo FAP 2226  BL , motorno vozilo FAP 2236 BK , grejder MG 145 . Navedena vozila stavljena su nam na raspolaganje 01.07.1993 godine po Vašem naređenju . Prema naredbi komande korpusa navedena sredstva su duže vrijeme bila angažovana van našeg prostora od Jasenovca do Gline gdje se i sada nalaze na zadatku . Na osnovu ostvarene saradnje sa snagama UN , voljni su podržati program javnih radova na teritoriji opštine Caprag u gorivu i mazivu . Navedena sredstva neophodna su za izvođenje planiranih radova što če poboljšati kvalitetu življenaj na braniku otadžbine . Očekujemo Vašu podršku u realizaciji naših planova od interesa za stanovništvo i vojne jedinice ove teritorije . Predsjednik SO Milan Živković

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RSK SO Caprag , Br. I - 01 -01 - 06 / 1 - 94 Gradusa 26.05.1994 godine , DANBAT / UNPROFOR , Major Tom Hojbjerg  Kostajnica

PREDMET : DOSTAVA PODATAKA ZA RASPODJELU DERIVATA INDIVIDUALNIM POLJOPRIVREDNIM DOMAĆINSTVIMA OD STRANE UNHCR-a


Prema našem dogovoru od 25.05.1994 godine obavljenom u Maloj Gradusi u prostorijama SO Carpag dostavljamo Vam tražene podatke . Prema provedenoj aktivnosti  republičke uprave javnih prihoda - područne jedinice Caprag , evidentirano je cca 75% ukupnog broja domaćinstava opštine Caprag , obzirom da se ostali dio domaćinstava , nakon nekoliko naknadnih poziva i obavjesti nije odazvao evidentiranju zemljišta . Prema priloženoj tabeli i naznačenoj ukupnoj evidentiranoj površini zemljišta , očekujemo da će mo kroz ovu akciju djeliti minimalno 3 litre po jedinici površine u odnosu na ukupno evidentirano 10246 , što znaći da nam je za provođenje ove akcije potrebno 30 738 litara dizela D2 . Za raspodjelu nafte koristiće se auto cisterna za gorivo koja ima sve tehničke preduslove za distribuciju derivata . Akcija bi trajala 4 dana a za rad auto cisterne potrebno je 600 litara D2 što ukupno iznosi 31338 litara D2 . Za tehničke aktivnosti oko raspodjele derivata zadužen je gospodin Branko Šaponja rukovodilac " NIK-a " pogon Gradusa a za kontakte sa Unproforom i distribuciju goriva po mjesnim zajednicama zadužen je Dušan Dragaš , dipl. ing. agronomije - sekretar sekreterijata za privredu poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu opštine Carpag . Budući da pogon Gradusa posjeduje kapacitete za prijem goriva  od 50 000 litara predlažemo da se ukupn akoličin aod 31338 litara D2 dopremi i uskladišti u pogon Gradusa , te da se iz pogona Gradusa vrši distribucija iste , auto cisternom po mjesnim zajednicama opštine . S  poštovanjem predsjednik Vanja Zdjelarac

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradusa 27.05.1994 godine  

Poštovani gospodine Vukobrate ! 

Obavještavam Vas da sam dana 26.05 .1994 godine u Petrinji dogovorio s gospodinom Mikelićem d adolazak u opštinu Caprag odgodimo s 27.05. na 28.05. 1994 godine . Aktivnosti iz priloženog " programa boravka " usaglašene su sa predsjednikom Mikelićem pa Vas molim da mu isto prosljedite . Dogovoreno je također , da Vi danas podsjetite gospodin aMikelića oko nepravedne raspodjele D2 od UNPROFOR -a opštini Caprag u odnosu na ostale opštine , jer  naša opština nije 7 puta manja od Vrginmosta  , 8 puta od Gline itd . Stoga je s predsjednikom Mikelićem dogovoreno da se plan raspodjele korigira ili da predsjednik pokuša dogovoriti s NIK-om da se opštini Caprag kupi kontigent D-2 od 30 000 litara obzirom na dokument dostavljen Danskom bataljonu ( dokument u prilogu ) . Napominjem da smo s predstavnicima sektora sjever zaduženim za civilnim pitanja ( UNPROFOR ) kontaktirali u vezi učinjene nepravde prema općini Caprag a gospoda su nam dali objašnjenje da su podatke za raspodjelu goriva dobili od našeg ministarstva , ali neznaju tačno ministarstva poljoprivrede ili energetike ( prilog prijepis raspodjele D-2 kod UNPROFOR-a ) . Molim Vas da aktivnosti u opštini Caprag pokušamo realizovati prema naznačenim terminima iz dostavljeno " programa boravka " . Unaprijed Hvala , poslanik u skupštini RSK Milan Živković 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skračeni zapisnik sa V sjednice skupštine opštine Kostajnica koja je održana 14. jula . 1994 godine u velikoj sali SO Kostajnica s početkom u 09:00 časova

 

Prisutno 32 odbornika , 

Odsutni : Dejanović Miloš , Munikravić Milorad opravdano , Janjetović Milinko opravdano , Runić Milivoj , Očigrija Dragan  , Borojević Momčilo, Kuruzar Dušan , Begović Milan , Jakovljević Đuro , Mijuk Željko , Jakšić Miloš , Đukić Zlatko opravdano . 

Ostali : Đuraš Ranko , Miljević Milan ,  Bajić Boro - kom. SJB Kostajnica, Božić Branko , Milešević Gojko , Glavaš Dragan , Bašić Mićo , Miloradić Nikola , Veselinović Mirjana , Čekić Jovica , Rebić Branko , Radulović Duško , Opačić Dragan , Tadić Ilija , Jakšić Dragomir , Mišljenović Mile . 

Zapisničar : Resanović Snježana 

Ovjerovitelji zapisnika : 

1. Inđić Petar

2. Rudić Željko

...

Ad.14 

Gospodin Đuraš Ranko ( paroh Kostajnićki ) , napisao sam neke stvari koje me bole . U radu ove skupštine opštine učestvujem oko 2 godine . Zalažem se za srpski jezik , pismo itd. Srpski sveštenici su proteklih 50 godina čuvali srpstvo . Sada imamo krađu ikona u manastiru Komogovina , pucanje u toranj crkve.  Kolega iz Dvora ( sveštenik ) dobiva mjesećno gorivo od izvršnog savjeta , mi ne . Zatim se osvrće na raspodjelu nafte od UNPROFOR-a istićući da je njegovo ime  na istom spisku precrtano . Za takav postupak osuđuje radnike organa i rukovodioca - šefa službe , jer su mu na ovaj naćin ukrali 8 litara goriva . Radi sveg napred iznešenog traži od predsjednika da ga se više ne poziva na sjednicu  . Na pitanje sveštenika Đuraša odgovorili su Radulović Duško predstavnik 26pbr ,Jakšić Dragomir i Dmitrović Branko . U diskusiji pod ovom tačkom učestvovali su još : Srbljanin Ilija , Turajlić Milan , Mirosavljević Milan , Milešević Gojko , Popović Mile , Tadić Ilija , Bunjevac Nenad . 

... 


Paroh Kostajnički - Ranko Đuraš

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSK , SO Caprag , Gradusa 02.08.1994 godine , 

Zapisnik sa V sjednice skupštine opštine Caprag održane dana 02.08.1994 godine sa početkom u 08:30 časova u prostoriji osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Maloj Gradusi... 

Milan Živković ... postigli smo i saradnju i sa UNPROFOR-om , oni su nas pratili s derivatima tako da smo od njih uspjeli dobiti ukupno 48 000 litara dizel goriva . Rađeni su i inžinjerisjki radovi za potrebe vojske koji su stavljeni u prioritet - komunikacije :

- Paukova- Cerik - radovi nisu izvršeni 

- Bestrma - Trnjani - evakuacioni put , radovi nisu izvršeni

- Brđani Kosa - Vukoševac - evakuacioni put - radovi također nisu izvršeni

Nisu napravljeni ni mostovi u Paukovi ( Ceriku ) Blinji i Gradusi . Imamo samo jedan osposobljen - siguran evakuacioni put u slučaju dejstava a to je Četvrtkovac -  Radonja Luka - Svinica . Sve navedene radove nismo uspjeli odraditi zahvaljujući destruktivnom aktivnostima potpukovnika Mirćetića. Na našem prostoru nemamo preduzeće koje posjeduje svoja sredstva , kao što to imaju druge opštine i na osnovu kojih ostvaruju ekonomske profite surađujući s UNPROFOR-om .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Odsek bezbednosti 39K , Str.pov. Br. 4 - 1 , dana 23.01.1995 

Izveštaj o radu organa bezbednosti  -  načelnik 39 K  

 

...  

4 . Kriminal 

4.1. Delatnost u jedinici 

Ostojić Duško zvani Beli v/o 3./33pbr u kontaktu je s Mušić Mujom i Begić Ibrahimom iz s. Stabandže koji su legalizovani nakupci za pootrebe 5. K.  Sada se nalazi u pritvoru zbog šverca s UNPROFOR-om i Muslimanima. Pokriven je sa izvorom . 

Milinović Zoran ranjen u Muslimanskom minskom polju kada je išao da preuzme  od Muslimana novac za isporučenu robu, tom prilikom Muslimani su ga izneli iz minskog polja i predali ga na UNPROFOR-ov punkt . 

Načelnik potpukovnik Vukašin Gledić


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odsek bezbednosti 39.K  , Str.pov . 4-2 , dana 24.04.1995 godine , izveštaj o radu OB 39.K. -
 
 Odelenju bezbednosti GŠSVK ...

Veza sa UNPROFOR-om :

1.  Galić Dragiša , poručnik , referent za ONP u komandi 24pbr , jedno vreme bio je oficir za vezu sa UNPROFOR-om ispred komande 24pbr . Kontakt sa UNPROFOR-om iskoristioje z astvaranje prijateljskih veza iz lične koristi  . Kao interesantnu cenimo vezu sa dvojicom vojnih posmatrača iz Norveške , izvesnim Džonom koji će navodno biti kum Galićev i šefom tima vojnih posmatraća u Glini Gejrom Svedsenom koji je poručniku Galiću poklonio hard-disk pozlaćen  sa 24 karatnim zlatom . Zbog navedenog ponašanja Galić je smjenjen sa dužnosti OZV , međutim i dalje je ostao u bliskim vezama sa vojnim posmatračima UNPROFOR-a .

... 

Kriminal :

5. Stijak Dragan , kapetan , bivši komandant 3/26pbr , razrešen dužnosti 10.04.1995 godine zbog kriminala i neuvažavanja sistema rukovođenja i komandovanja . Održava vezu sa Brajlić Nadom koja radi kao prevodilac u DANBAT -u . Nada je u bliskoj vezi sa Danskim majorom Petersonom . Cenimo da je vezu sa Stijaku uspostavila po zadatku Petersona jer se u rejonu razmještaja 3.pb nalaze punktovi DANBAT-a . Pratićemo daljnje  pšonašanje Nade prema Stijaku s obzirom da je smenjen sa dužnosti  komandanta bataljona . 

Načelnik : pukovnik VukašinGledić

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nastavit će se ...