Suradnja krajiških i prekodrinskih srba
http://www.istraga.tv/

 

 

 Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija , SAO Krajina , Skupština opština Glina , Štab teritorijalne odbrane , Br: 05-32-2 , Glina 31.08.1991 godine 

Izvještaj :


Dana 29.08.1991 godine iz Beograda je stigla oprema od Republičkog štaba TO Srbije . Ovim potvrđujem primitak sledeće pošiljke :

1. Čuturica - porcija 30 komada

2. ZM M-1 498 komada

3. Šator veliki 5 kompleta

4. Šator mali 2 kompleta

5. Čuturica vojnička 30 komada

6. Nosila jednodjelna 30 komada

7. Nosila trodjelna 30 komada

8. SNK 8 - 1 komplet

9. SNK 14 - 1 komplet

10. Udlage kramer 2 kompleta

11. Prvi zavoj 1300 komada

12. Košulja 60 komada

13. Odijelo 53 komada

14. Vjetrovka 55 komada

15. Minoistraživač 2 kompleta

16. Komplet za dezaktiviranje 1 komplet

17. Minerski alat 1 komplet

18. Mašina za paljenj emina 1 komplet

19. Kapisla detonatorska električna 25 komada

20. Pribor za uzimanje uzoraka 1 komplet

21. Torba veterinarska 2 kompleta

22. Megafon 2 komada

23. Čizme gumene 80 pari

24. Telefon poljski 4 komada

25. Torba oficirska 5 komada

26. Ogrtač PVC 434 komada

27. Metak manevarski 1920 komada


Oprema se koristi za svrhe TO Glina na čemu se srdačno zahvaljujemo . 

Pomočnik komandanta za pozadinu : Mraković Adam 

 

 

SFRJ , SAO Krajina , SO Petrinja , Br: 2144 / 91 Petrinja , 02.11.1991 godine - Ministarstvo za Veze republike Srbije sa srbima van srbije - na ruke ministra Stanka Cvijana  

 

 

Molimo vladu Srbije  da nam pomogne oko organizacije rada i povratka dijela voznog parka koji se prema našim saznanjima nalazi u večem djelu u opštini Glina a u manjem broju u opštinama Dvoru i Kostajnici te u republici Srbiji i Bosni i Hercegovini . Napominjemo da smo iscrpili sve naše mogućnosti povratka voznog parka koji nam je potreban . Mišljenja smo da je za uvid u ovu problematiku potrebno poslati Vaše stručne ljude i to : inžinjera saobraćaja i ekonomistu  . U očekivanju Vašeg razumjevanja i hitne intervencije u vezi ovog problema mi Vam se unaprijed zahvaljujemo i prijateljski pozdravljamo . Rukovodioc radne grupe Slavijatransa Dragan Prošić . Predsjednik Opštine Petrinja Dr. Radovan Maljković

 

 

 


SFRJ , SAO Krajina , SO Petrinja , Petrinja 02.11.1991 godine , Br: 2 - 130 /91 - Jugoslavenska demokratksa stranka Dobra Volja , ulica JNA 55 Novi Sad 

Predmet : Zahtjev za pomoć krovnog pokrivaća - crijepa


Molimo Vas da nam pomognete u ovim teškim ratnim uvijetima sa određenom količinom crijepa iz Kikinde . Crijep nam je neophodan za pokrivanje privrednih i drugih objekata kao i stambenih kuća koje su nastradale u ratnim sukobima koji su vođeni na području opština Petrinja . Ovaj narod znati će cijeniti svaku pomoć u našoj pravednoj borbi za konačno oslobođenje od ustaške vlasti . Vjerujemo da se i Vi susrećete sa velikim poteškočama ali ne onakvim  kakve su zadesile naš kraj pa se ipak nadamo da će te nam ovog časa pomoći u granicama Vaše mogućnosti . Svu količinu crijepa koju nam možete dati u stanju smo prevesti vlastitim transportom odnosno našim šleperima . Srdačan pozdrav ! Predsjednik skupštine Dr. Radovan Maljković  

 

 

SFRJ , SAO Krajina , Skupština opštine Petrinja , Br: 2/45/91 Petrinja 02.11.1991 godine  -  Ministarstvo za veze Republike Srbije sa srbima van Srbije - n/r Ministar Stanko Cvijan


Molimo vladu Srbije da nam pruži stručnu pomoć oko organizacije rada sakupljanja potrebnih podataka te određivanja smjerova akcija koje trebamo poduzimati oko blokiranja aktivnosti " sanacione uprave Gavrilović " imenovane od okružnog privrednog suda  u Zagrebu . Za potrebe navedenih predranji molimo stručnu pomoć ljudi sljedeće specijalnosti : pravnika privrednog prava , financijskog experta , stručnjaka za devizno poslovanje i savjetnika Jugoslavenskog instituta za tehnologiju mesa iz Beograda. U očekivanju prihvačanja ovakvog zahtjeva unaprijed se zahvaljujemo . Rukovodioc "  Gavrilović  " Oblaković Milan . Predsjednik SO Petrinja Dr. Radovan Maljković

 

SFRJ , SAO Krajina , Ratno predsjedništvo , Br: 2 - 92 / 91 Petrinja 12.11.1991 godine  

 Na osnovu odluke ratnog predsjedništva skupštine opštine Petrinja od 11.10.1991 godine izdajem ovo rješenje o korištenju motornog vozila  

 

Za potrebe medicinskog centra Petrinja odobravam na korištenje motorno vozilo reg. Br. KI - 110 -43 kombibus IMV 2  200D  kojeg je skupština opštine Petrinja dobila na poklon od livnice Kikinda " auto - kuća " Kikinda . Navedeno motorno vozilo koristit će medicinski centar Petrinja do završetka ratnih operacija odnosno do završetka rata na području SAO Krajine. Predsjednik ratnog predsjedništva : Radovan Maljković

 

 

SFRJ , SAO Krajina , SO Petrinja , Br: 2 -90 / 91 , Petrinja 13.11.1991 godine - Dnevnik Novi Sad , n/r Dr. Miodraga Karadžića 

Molimo Vas da na područje Opštine Petrinja pošaljete vaše novinare Martina i Vukašinović Vladimira . Pomenuti novinari su kod nas boravili u 2 navrata i omiljeni su među našim borcima jer se uključuju u prve borbene linije . Naš narod vodi borbu za slobodu i opstanak  . Objektivno izvještavanje sa našeg bojišta ima ogroman doprinos uspješnosti naše borbe . Na osnovu dosadašnej dobre saradnje nadamo da će te nas razumjeti i udovoljiti našoj molbi. Predsjednik Skupštine Opštine Petrinja : Dr. Radovan Maljković




SFRJ , SAO Krajina , SO Petrinja , ratno predsjedništvo Br: 2 -93 / 91 Petrinja 16.11.1991 godine - Livnica " auto kuća " 23000 Kikinda - Zahvalnica 


Zahvaljujemo se radnoj organizaciji  Livnica " auto kuća " iz Kikinde na poklonjenom motornom vozilu kombi - bus reg. br. KI-110 - 43 , IMV 2200D , kojeg ste nam poklonili za naše potrebe u ovim teškim trenucima naroda Banije . Svaka pomoć dobro nam je došla a pomoć ovakve vrste nam je neophodna . Ovaj narod znat će cijeniti svaku podršku našoj pravednoj borbi za konačno oslobođenje od ustaške vlasti . Predsjednik Skupštine Opštine Petrinja : Dr. Radovan Maljković

 

 

 


SFRJ , SAO Krajina ,Skupština  Opština Petrinja , br: 2-103 / 91 , Petrinja 22.11.1991 godine -    Izvršno Vijeće Vojvodine , Novi Sad
 

Predmet : Zahtjev za 50 milicionera radi ispomoći u Petrinji 
 
Molimo Vas da nam za obezbeđenje imovine i osoblja u gradu Petrinji uputite 50 milicionera
 
 koji bi svoju dužnost u gradu petrinja obavljali u trajanju najmanje 30 dana . Za navedeni 
 
broj milicionera u mogućnosti smo osigurati smještaj i prehranu . Predsjednik SO Petrinja dr.
 
Radovan Maljković
 



SFRJ , SAO Krajina , SO Petrinja , Petrinja 22.11.1991 , Br: 2 - 102 /91 - Pastor Slobodan Marković Švedska


U prilogu dopisa dostavljamo Vam specifikaciju ljekova koji su nam u ovim ratnim uvijetima neophodni . Molimo Vas da nam prema ovoj specifikaciji dostavite količinu ljekova prema Vašoj mogućnosti . Srdačan pozdrav ! Predsjednik SO Petrinja Radovan Maljković



 

 SFRJ , SAO Krajina , Br: 2 - 115 /91 , 24.11.1991 godine  -  Medicinskom centru - na ruke doktor Ilić Dragi  predsjedniku poslovnog odbora Banja Luka 

 

Dana 22.09.1991 godine grad Petrinja je  oslobođena . Iz grada su ustaše  uglavnom izvukle tehniku , vozni park i drugu opremu . Grad je velikim djelom porušen i uništen . Rukovodstvo skupštine opštine susrelo se sa teškim problemima . U prvom redu nedostatak ljekova , bolničkih kola , kao i drugog materijala . Valjalo je ispočetka nastaviti život . U međuvremenu skupština opštine uspjela je nabaviti 3 vozila hitne pomoći . U Petrinji radi hitna pomoć , 2 seoske ambulante . TO Petrinaj ima 4 odreda i nijedan od njih ne posjeduje kola hitne pomoći za prijevoz ranjenika . Ranjavanja su česta jer su sve jedinice izložene neprijateljskoj vatri . Ove jedinice nalaze se na položajima rijeke Kupe i prema Sisku . Imamo primjera gdje su nam borci podlegli povredama zbog nedostatka vozila . Kod Vas u Banja Luci nalazio se naš predstavnik Stevo Oblaković s pukovnikom Vasom . Molimo Vas da u granicama Vaše mogučnosti obezbedite jedna kola hitne pomoći . Narod Banije a posebno građani skupštine opštine Petrinja bit će Vam neizmjerno zahvalni . Građani opštine Petrinje visoko cijene Vaš trud , Vašu pomoć i Vaših sugrađana . Još jednom Vam , velika i neizmjerna hvala . Predsjednik opštine doktor : Rade Maljkovič

 

 

 

SFRJ , SAO Krajina , Opština Petrinja , br: 2-110 / 91 , Petrinja 25.11.1991 godine - Ražnjatović Željko - Arkan , Beograd 

Predmet : Suglasnost za učešće jedinice Ž. Ražnjatovića u obrani Petrinje 

Suglasni smo da pripadnici jedinice Željka Ražnjatovića Arkana učestvuju u borbama n apoložajima JNA i TO u Opštini Petrinja . Jedinicom če rukovoditi  predpostavljeni starešina a biti će u sastavu i pod komandom 2. mtb 622 mtbr Bogdana Ercegovca . Naoružanje i ishranu iste preuzima 2 mtb . Vrijeme dolaska i prihvat jedinice dogovorit će se naknadno u dogovoru sa A.G. i D.M. . Za SO Petrinja predsjednik dr. Radovan Maljković

 

 

 

SFRJ , SAO Krajina , 7 brigada TO , II Bataljon - sanitetsko odeljenje , Gornji Hrastovac , 29.11.1991 godine - Domu zdravlja Kostajnica  

 Zahtjev : 

Dana 25.11.1991 godine dostavljeni su nam ljekovi skupljeni od dobrovoljnih priloga radnika na privremenom radu u Njemačkoj iz Minhena . Dovoz ljekova izvršio je Mile Birač iz Slovinaca na privremenom radu u Njemačkoj . Obzirom da uz dostavljene ljekove i sanitetski materijal nismo dobili popratnu dokumentaciju sačinili smo popis dostavljenih ljekova i sanitetske opreme uz prisustvo komisije u sastavu :  1. Nježić Milka , 2. Dragosavljević Rdmila , 3. Dmitrović Mirjana . Radi neimanja farmaceutskog stručnjaka dostavljamo vam, ljekove i sanitetsku opremu koje nismo u mogućnosti odrediti u svrhu terapije zbog neimanja lječnika u sanitetskom odeljenju . Po mišljenju komisije sanitetskog odeljenja zbog potreba sanitetskog zbrinjavanja vojnih obveznika II Bataljona zadržat ćemo zavojni i potrošni i sanitetski materijal ...

 

 

 

Republika Srbija , Ministarstvo za veze  sa srbima izvan Srbije , Br: službeno 23.01.1992 godine Beograd  - Vladi republike Srpske Krajine - biro u Beogradu 

 

U prilogu Vam dostavljamo raspored opština iz Srbije za pomoć i saradnju sa opštinama iz SAO Krajine . Saglasno planu neposrednih aktivnosti usvojenih na veću saveza sindikata Srbije 17.10.1991 godine kao zanimljivu i interesantnu ideju u smislu koordinacije i povečanja efikasnosti subjekata uključenih u prikupljanju i distribuciji pomoći . Ideju nerazumemo kao strogo i formalističko usmerenje jer je jasno da su mogučnosti pružanja pomoći , te oblici i količine potrebne pomoći objektivno raznovrsne . Zato nas interesuje pre svega Vaš stav i stav opština sa teritorije srpska krajina te eventualna druga razmišljanja i inicijative koje su usmjerene  ka boljoj  organizaciji i koordinaciji u prikupljanju i distribuciji pomoći . S poštovanjem : Ministar Stanko Cvijan

 

 

 Štrbo Vera udovica pokojnog Štrbo Željka , Štrbo Filip sin - srpsko humanitarno društvo " Banijski trokut "


Poštovani prijatelji , duboko sam dirnuta i iznenađena novčanom pomoći koju ste nam poslali . Sutra je tačno 1 godina i 9 mjeseci odkako je poginuo moj suprug a Vi ste prvi i jedini koji su do sada došli  da nas posjete i da nam pomognu . Toliko toga je objavljeno o pomoći djeci poginulih boraca , toliko humanitarnih priredbi , toliko fondova iz kojih mi do sada nismo dobili ništa . Zato mi nemojte zamjeriti  što sam Vašom pomoći bila iznenađena . Posebno me dirnulo to što ste se Vi  nepoznati ljudi u tuđem svijetu sjetili nas , a nisu nas se sjetili oni koji bi trebali . Vaša pomoć će omogućiti mome sinu par ljepših dana u životu i olakšati polazak u školu . Zahvaljujem Vam iskreno i od sveg srca na nesebičnoj i plemenitoj pomoći koju ste nam poslali . Svaka tuga i bol je lakša ako se sa nekim podjeli , Vi ste moju nesreću samnom podjelili . Hvala Vam !  Filip i Vera Štrbo




RSK , Ministarstvo odbrane , odelenje Kostajnica , Br : pov .  13 /93 , 25.01.1993 godina - Komanda 26 brigade - pozadinska četa - Kostajnica

Predmet : Zahtjev za privremeno oslobađanje iz jedinice v /o  , traži se

 

Naredbom Ministarstva odbrane  RSK , određeno je da cisterne Slavijatrans izvrše dovoz naftnih derivata iz Smedereva . Kako se u Vašoj jedinici nalazi v/o Ljuban Borojević , vozač jedne od cisterni Slavijatrans , neophodno je da istog  pustite privremeno iz jedinica radi izvršenaj prevoza nafte . Vozač Ljuban Borojević  dužan je da se 26.01.1993 godine uputi u SR Jugoslaviju , te da po dolasku u Beograd , stupi u kontakt , odnosno da se javi potpukovniku Romanić Branku na telefon 011-340-3492  ili 011- 177-3986 koji je zadužen za prijem svih cisterni iz RSK upučenih od strane MO RSK . Potpukovnik Romanić Branko nakon punjenja cisterni u Smederevu izdat će sve upute o tome  gdje će se gorivo prevesti i kome ga je potrebno predati . S obzirom na  važnost ovog zadatka neophodno je da se istom pristupi sa svom ozbiljnošču. Načelnik Tubić Stevo

 

 

RSK , SO Caprag , Br: 356 /I /93 ND / AN , Gradusa 03.06.1993 godine  

Na osnovu odluke 24 sjednice skupštine opštine Caprag održane 23.05.1993 godine donosi se sljedeće ovlaštenje .

 

Kojim se ovlaštuje Nikola Knežević , VIA CAGUILS 22 , DOMAT EMS  7013 , SCHWISZ da u ime opštine a za potrebe mještana ove opštine prikupi pomoć u bilo kom obliku na području Graubindena . Svaka prikupljena pomoć dobro će doći narodu Banije , odnosno opštini Caprag sa sjedištem u Maloj Gradusi jer je ovo područje kao granično prema Hrvatskoj najteže stradalo tokom rata. Posebno su nam potrebni ljekovi , medicinska oprema , hrana i odjeća , jer smo uz sve pomenuto opterećeni i velikim brojem izbjeglica. Narod Banije bit će Vam veoma zahvalan na pruženoj pomoći . Predsjenik skupštine opštine : Milan Živković



RSK , SO Caprag Br: 687 / I / 93 , Gradusa 31.07.1993 godine - predstavništvo Vlade republike srpske Krajine Beograd  , na ruke gospodine : Milana Opačića

Predmet : Obavijest 


Ovim putem Vas obavještavamo da na prostore naše opštine konkretno kod Janić Dušana iz Kladara kbr. 8 nije stigla pošiljka humanitarne pomoći ( 8 paketa cigareta ) , poklon od donatora gospodina Nikole Šaponje koji se nalazi na privremenom radu u Švicarskoj . Uvidom u potvrdu ( Br: 81-09 /92 od 29.09.1992 ) koju ste poslali po gospodinu Miljević Adamu iz Smedereva ( i ovlastili ga da ispita dali je pošiljka stigla na potrebnu adresu )  doznali smo da je pošiljku trebao dovesti vozač Čavić Lazar ( lična karta Br: 1987 / 84 SUP Sisak ) s vlastitim kamionom marke Mercedes - 7 , reg. oznake SI -291-18 . Stanica milicije Caprag obavila je razgovor sa Janić Dušanom koji je dao izjavu da cigarete nije primio . Daljnjom provjerom izvršenom putem SJB Petrinja , SJB Kostajnica , SJB Glina i SJB Dvor na Uni došlo se do podataka da Čavić Lazar s brojem lične karte 1987 / 84 ne postoji u evidenciji građana . Slijedom činjenice da SUP Sisak unazad 12 godian izdaje lične karte sa 6 - tero cifrenim brojevima može se konstatirati  da broj lične karte napisan u potvrdi o primopredaji pošiljke nije tačan . Obzirom da je pomoć bila namjenjena bila isključivo borciam na frontu i da su borci to doznali molim Vas da upotrebite sve snage kako bi se utvrdilo tko je zapravo vozač kome su predane cigarete i gdje je pošiljka završila ? Povratno nas informirajte , kako bi pred borce izašli sa tačnom informacije . S poštovanjem : predsjednik skupštine opštine Milan Živković

 

 

 

RSK , SO CAPRAG Br: 884 /I / 93 , Gradusa 27.09.1993 godine  -  stanica javne bezbjednosti Petrinja

Predmet : Zahtjev za registraciju službenog vozila

 

Upoznati ste s činjenicom da je republika Srbija dodjelila određeni broj vozila vladi RSK  za njene potrebe . Dio vozila odmah su preuzele skupštine opština , što je uradila i naša opština dana 27.08.1993 godine u Beogradu . Molimo da , na način kako ste to uradili za ostale opštine Banije , izvršite registraciju preuzetog vozila na ime

" SO Caprag - Gradusa  " .  Podaci o vozili marka i tip Zastava Yugo 45 Koral  , putnički automobil , broj šasije : 01030997 , broj motora: 0357044 , zapremina motora : 33 KW , godina proizvodnje : 1993 , broj sjedišta : 5 , boja; crvena . Napominjemo da su za predmetno vozilo izvršene uplate , odnosno podmirene obaveze i to : uvozna carinska deklaracija , špediteske usluge , ... Predsjednik SO : Milan Živković  

 

 

 

RSK , SO CAPRAG  Br: 885 /I / 93 Gradusa 27.09.1993 godine  

Potvrda :

Kojom se potvrđuje da su Vanja Zdjelrac ( potpredsjenik SO Caprag ) i Stevo Arbutina ( direktor " GRAKOOP - KOMERC " ) upučeni na službeni put sa zadatkom nabavke - kupnje 125 tona sjemenske pšenice u republici Srbiji za potrebe vojnih obveznika na području opštine Caprag i lokota za trafostanice  u opštini , preuzeli iz blagajne SO Caprag ukupno 27000 DEM . Potvrda se izdaje u svrhu dokaza o gore navedenom i nesmetanog nošenja deviza i korištenja istih za plačanje gornjih artikala , te se u druge svrhe nemože koristiti . Predsednik SO : Milan Živković

 

 

 

 

 

RSK , SO CAPRAG Br: 1083 / I / 93 , Gradusa 26.11.1993 godine - gospodin Obrad Milošević , Predsjednik izvršnog odbora Novog Sada , telefax 021 25-931

Predmet : Odobrenje - Moli se

 

Vezano za razgovor obavljen dana 26.10.1993 godine i dogovor s Vama , potpredsjednikom skupštine grada gospodinom Nedeljkovićem i pomoćnikom Ministra za odnose sa Srbima van Srbije gospodinom Draškom Kovačevićem , molimo Vas da nam iz Vaših robnih rezervi odobrite kupnju 50 tona brašna ( tip 500 ) , i 10 tona šečera , koje ćemo besplatno podjeliti pripadnicima ratnih jedinica na prostoru naše društveno - političke zajednice . Besplatnu podjelu prehrambenih artikala neophodno je izvršiti s obzirom na težak ekonomsko materijalni status ratnih jedinica . Gospodine Miloševiću , kako Vas nebi opterečivali molimo Vas da sve inforamcije u vezi gornjeg dostavite gospodinu Radivoju Markoviću s kojim smo u stalnom kontaktu . Unapred se zahvaljujemo na razumjevanju i pomoći sačuvanju granica krajine . S poštovanjem predsjednik skupštine opštine Milan Živković
 

 

 

 

RSK , SO Caprag , Br: 1154 / 1 /93 , Gradusa 26.12.1993 godine 

Potvrda :

 

Kojom s epootvrđuje da članovi delegacije iz opštine Caprag Vanja Zdjelarac  ( vođa delegacije ) , Mile Podunavac i kapetan Jovica Gazibara , upućeni na službeni put u Novi Sad ( od 27.12.1993 do 31.12.1993 ) radi obavljanja poslova po osnovi zaključaka Radne grupe  za iznalaženje najpovoljnijih mogućnosti snabdjevanja vojnih obveznika i pripadnika civilne milicije opštine Caprag nose 28 000 DEM za troškove kupnje vojnih čizama odnosno toplih čizama za vojne obveznike . Navedeni devizni iznos gospodin Zdjelarac preuzeo je dana 26.12.1993 godine iz blagajne SO Caprag . Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanih a služiće za svrhu dokaza o porijeklu i namjeni deviznih sredstava te se u druge svrhe nemože koristiti. Predsjenik SO Milan Živković

 


 

RSK , SO Caprag Br: 1157 / I / 93 , Gradusa 27.12.1993 godina - Dom zdravlja Novi Sad 

Predmet : Zahtjev 

 

Dragi prijatelji , SO Caprag ispred Doma zdravlja zdravstvene stanice Mala Gradusa Vam se obraća sa molbom da u skladu s vašim mogućnostima pomognete funkcionisanje zdravstvene službe opštine Caprag . Na području opštine Caprag živi preko 9 000 stanovnika , jedina zdravstvena organizacija je zdravstvena stanica Mala Gradusa . Trenutna situacija je takva da na području opštine Caprag neam minimuma ljekova i sanitetskog materijala . Molimo Vas da u skladu s Vašim mogućnostima pomognete u nabavci ljekova i sanitetskog materijala. Srdačan  pozdrav . Predsjednik SO Caprag Milan Živković  

 

 

 

 

 RSK , SO Caprag , Br: 19/I /94 , Gradusa  17.01.1994 godine

Na osnovu odluke s 24 sjednice skupštine opštine Caprag održane dana 23.05.1993 godine donosi se sljedeće ovlaštenje 


Kojim se ovlaštuje Šaponja Nikola , CLAVA DOIRAS  - SENVA 6 , 7078 LENZEWHEIDE , SCHWEIZ , i Nikola Knežević , VIA CAGUILS  22 , DOMATEMS  7013  , SCHWEIZ , da u ime opštine Caprag a za potrebe mještana ove opštine organiziraju sve ljude - iseljenike , stanovnike opštine Caprag da mogu prikupljati pomoć u bilo kom obliku na području Švajcarske  i drugih evropskih zemalja . Svaka prikupljenan pomoć dobro će doći narodu Banije odnosno opštine Caprag sa sjedištem u Maloj Gradusi , jer je ovo područje kao granično prema Hrvatskoj najteže stradalo tokom rata . Posebno su nam potrebni ljekovi , medicinska oprema , hrana i odjeća , jer smo uz sve pomenuto opterećeni i velikim brojem izbjeglica . Posebno nam je neophodno sanitetsko vozilo na dizel gorivo . Narod Banije bit će Vam veoma zahvalan na pruženoj pomoći . Predsjednik skupštine opštine Caprag : Milan Živković



RSK , SOD Caprag , Br: 63/1/94 , Gradusa 03.02.1994 godine - Izvršni odbor Novog Grada

Predmet : Molba


Obračamo Vam se s molbom da nam iz direkcije robnih rezervi RS - Novi Grad , dodjelite privremeno oduzeto vozilo , vlasnika Dukić Ljubomira iz Petrinje , Ratkovićev Odvojak 3 . Navedeno vozilo marke WW Tip Pasat reg. oznake GN 40 -31 oduzeli su 18.07.1993 godine radnici SJB Novi Grad . Vašu pomoć molimo iz razloga što je vlasnik privremeno oduzetog vozila voljan isto pokloniti SO Caprag prije završetka sudskog procesa . Dukić Ljubomir će odluku kod nadležnog suda u Novom Gradu dati će izjavu o poklanjanju navedenog vozila SO Caprag . Obzirom da imamo potrebu za još 2 vozila , to Vas molimo , ako postoji mogućnost , da nam ista dodjelite  iz direkcije robnih rezervi RS . Nadamo se da će te shvatiti naše realne potrebe i udovoljiti molbi . S poštovanjem predsjednik skupštine opštine Milan Živković . 




Komanda 26pbr , vod vojne policije , izvještaj Br: 5-1/95 , 04.01.1995 godine - Izveštaj o primopredaji goriva na terminalu Volinja


Patrola ojačanog sastava : Knežević Ljuban , Borota Miodrag , Preradović Nikola , Ljubišić Nikola i Glumac Goran u kasarni Volinja prisustvovali su pretakanju goriva iz cisterne vlasništvo autoprevoza Dvor na Uni u rezervoare terminala Volinja . Vozač cisterne Zuber Vlade Savan rođen 1952 godine u Dvoru na Uni sa stanom  u selu Hrtić kbr. 1 u rafineriji Pančevo utovario je godivo D2 prema otpremnici Br: 67 Pančevo za NIK Knin  dana 27.12.1994 godine u 10:30 sati . U Dvor je stigao 01.01.1995 godine u 12:00 i zbog kvara na kamionu NIK je gorivo prepustio vojsci RSK . Cisterna reg. oznaka : GN - 10- 32 sa kamionom oznaka GN -30-78  imala je natovareno 24609 litara D2 . Prema otpremnici Br: 67 Pančevo trebalo je dovesti 29390 litara D2 na razliku od 4349 litara šofer je utočio u 6 cisterni u rafineriji Pančevo što dokazuje potvrdom Br: 60-1 . Cisterna je bila uredno blombirana blombom Br:104443 . Komisija u sastavu : Stariji vodnik I klase Prodanović Borko , Knežević Ljuban , Medaković Stojan , i Rabljenović Branislav konstatovali su na osnovu zapisnika sastavljenog dana 04.01.1995 u 13:00 sati da je istočena količina goriva u redu i odgovara stvarnom stanju . Izvještaj sastavio vođa patrole : Knežević Ljuban



Komanda 26pbr , vojna policija , 04.05.1995 godine - Izvještaj o istakanju goriva na terminalu Volinja


Dana 02.05.1995 godine u vremenu od 16:00 do 03.05.1995 godine 04:30 izvršeno je istakanje goriva na terminalu Volinja uz prisustvo vojne policije  26pbr a prisustvovali su : Knežević Ljuban i Trivundža Nenad . Istočene su 2 cisterne MB86 a 4 cisterne D2 . Slijedi izvještaj : 

1. Prema otpremnici Br: 72 vozač Stošljević Srećko rođen 15.03.1959 godine u Velikoj Žuljevici sa stanom u Vukovaru Ž.Mišića kbr. 4 , trebao je dovesti motornog benzina MB86 27908 litara a istočeno je 26900 litara . Manjak od 1008 litara vozač pravda stajanjem cisterne od 7 /8 . 04.1995 . U tom periodu bilo je visokih temperatura . Prije istakanja cisterna je bila blombirana a tokom čitavog puta konvoj cisterni imao je pratnju vojne policije . Podaci o vozilu : Vozilo je tipaVolvo reg. oznaka GN 14 -47 a šlepe je GN 11 -52 . U svaku cisternu uzet je zapisnik od vozača a potpisnici su k-dant kasarne stariji vodnik Prodanović Borko i primalac Rabljenović Branko 

2. Prema otpremnici Br: 65 izdana u rafineriji Pančevo vozač Dmitrović Slavko trebao je dovesti 30007 litara MB86 a istočeno 29497 litara . Razliku od 510 litara vozač pravda preko zapisnika . Cisterna je bila uredno blombirana . Podaci o vozilu : Vozilo je tipa Volvo reg. oznaka VN  33 - 75 a prikolica VN 10 - 3 . Podaci o vozaču : Dmitrović Slavko rođen 08.03.1968 u Vrginmostu sa stanom u Pješčanica kbr. 14 Vrginmost . 

3. Vujanić Pere Slavko rođen 21.06.1938 godine u Banja Luci sa stanom u Okučanima Borovac kbr. 52 , vozilom tipa Mercedes 1944 prema otpremnici Br: 70 izdanoj u rafineriji Pančevo trebao je dovesti 28611 litara a dovezao je 17488 litara D2 . Razliku od 11123 litre pravda dokumentacijom odobrenoj od NIK Dvor ( Žunić Milan i Jocić Radenko ) . Prema tom dokumentu u cisterne iz konvoja on je uljevao naftu u rezervare . 

4. Prema otpremnici Br:90 vozač Žica Ranko rođen 26.06.1955 godine u Petrinji sa stanom u Petrinji Hilandarska kbr. 33 cisternom tipa Magirus Br: GN  84-82 i prikolicom GN 11-86  trebao je  dovesti 20703 litre D2 a istočio je 20449 litara . Razliku od 254 litre pravda zapisnikom koji je priložen uz ovaj izveštaj.

5. Dana 08.04.1995 godine prema otpremnici Br. 86 vozač Mazulović Darko kamionom Volvo trebao je dovesti 27020 litara D2 a na terminalu Volinja istočio je 26553 litre. Razliku od 467 litara pravda zapisnikom .  Vozač Mazulović rođen je 13.07.1974 godine u Sisku a stanuje u Petrinji Slatinska bb. Kamion nosi reg. br. GN 40 -96 a šlepa VN 13 - 68 . 

6. Prema otpremnici Br. 67 od 04.04.1995 godine izdana u rafineriji Pančevo vozač Cvetojević Dragan rođen 03.01.1950 godine u Zakopi SO Dvor gdje i stanuje trebao je dovesti 33511 litara D2 a istočio je 32845 litara . Razliku od 666 litara pravda ovako : 500 litara sipao je sebi u kamion GN 29 - 51 a ostatak u vozilo GN 55-35 od 166 litara . Sve cisterne u konvoju su bile uredno zablombirane . Dostavljeno :  1 x arhiva , 1 x organu bezbednosti . Podnosilac izveštaja Knežević Ljuban

 

 Nastavit će se...

 

 

 

 

 

 

 

  

..