Stivova

 www.istraga.tv


 

Zapovjednik skupine bio je Stevo Ilije Bunčić zvani Stiv rođen 24.11.1968 godine, Brnjeuška 106.

Na početku rata Stiv i ostali kasnije pripadnici njegove grupe sudjelovali su kao Martićevci u napadima na objekte i pripadnike ZNG-a , te na civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti na cijeloj Banovini ( Glina , Petrinja , i okolna mjesta )  .

Nakon okupacije  dijela Banovine Stiv je počeo okupljati u svoju grupu osobe starosti blizu njegove , a radilo se o mladićima koji su od prije rata poznati kao kriminalci i nasilnici iz Petrinje i okolnih sela.

Brojčano stanje grupe je osciliralo od 10 - 30 osoba, a tijekom rata kroz grupu je prošlo njih ukupno oko 50. Mnogi su odlazili zbog Stivove bezkurpuloznosti i bezobzirnosti ( često je ubojstvom prijetio građanima, vojnicima, policajcima, ali i svojim prijateljima i suborcima, učestali su bili i međusobni obračuni ) a 1993 napustio ga je i Rambo koji je  oko sebe okupio manju grupu bivših pripadnika Stivove grupe ( Michell Miočinović i drugi ) .

Od početka rata Stivova grupa bila je paravojna i za srpsku vojsku i policiju , a zapovjedi su dobivali isključivo od " organa bezbjednosti " Petrinjske brigade - Aleksandra Aleksića , o čijem je prijeratnom djelovanju kao oficira bezbjednosti u Petrinjskoj kasarni JNA 1991 pisao Hrvatski tisak.

Stivovi se se ponašali bahto , nasilnički  a imali su i neograničene ovlasti , koje su si uglavnom sami određivali. Dobivali su neograničene količine goriva, streljiva i raspolagali sa ogromnim arsenalom oružja, a do novca su dolazili razbojstvima, pljačkom , pa čak i plaćenim ubojstvima ljudi srpske i hrvatske nacionalnosti naokupiranom području.

Sudjelovali su u ubojstvima ( noćna odvođenja, zlostavljanja,  likvidacije, masakri ) Hrvata tijekom i nakon okupacije po gradu Petrinji , sa Šiltovima iz Gline je dio Stivove grupe sudjelovao u zločinu u Joševici kod Gline , potom u borbama kod Maslenice,dio grupe sudjelovao je u ubojstvu Zrinke Gmaz , te ranjavanju dvoje djece uz obalu rijeke Kupe u Staroj Drenčini , zarobljavanju Mladena B. ( prelazak Kupe čamcima i odvođenje u Petrinju , zlostavljanja po gradu , zatočeniku je još uvijek nepoznata sudbina ) i mnogim drugim akcijama.

Pripadnici Stivove grupe bili su smješteni po raznim kućama po centru Petrinje , a obuku su imali na stadionu NK Mladost  ( veći dio ih je 1990 / 91 prošao obuku na području Knina ) . Dio grupe se nakon Oluje nastavlja baviti kriminalom u Srbiji i Republici Srpskoj , te se neki od njih nalaze u tamošnjim zatvorima a dio je otišao u SAD i Kanadu ...

Neki od njih dragovoljno su sudjelovali u ratu na Kosovu .

U djelovanju ove skupine posebno su se isticali : Stevo Bunčić - Stiv , Dragoslav Zorić , Nenad Turopoljac, Milan Kolaić ,  Dragan Čavić -Rambo , Milorad Turopoljac , Vlado Kolaić , Đuro Polimac

 

 

Aleksić Aleksandar , poručnik , organ bezbednosti 33 pbr , 1 x OB 39 korpusa , dana 09.09.1993 , Ev.br  17-1133 , Službena zabilješka  

 

Lica van evidencije o vojnoj obavezi :  

Uvidom u evidenciju personalnog organa 33pbr i u evidenciju MNO Petrinja došli smo do podataka da jedan broj lica izbegava vojnu obavezu i nije nigde u jedinicama  ili su odbili da budu u ratnoj jedinici a to su sledeća lica : 

a ) pripadnici grupe koj anosi naziv " STIV " , s kojom rukovodi Bunčić Stevo zvani Stiv : 

1. Bunčić Ilije Stevo rođen 24.11.1968 u Glini  sa stanom u Petrinji , Sajmište 2/3 

- uvidom u vojnu evidenciju nesposoban z avojnu službu jer ima epilepsiju 

2. Grmuša Miloša Milan rođen 02.09.1970 u Bojni sa stanom u Petrinji Sajmište 20 

3. Puzić Laze Ratko rođen 26.02.1971 sa stanom u Petrinji Ratkovićeva 183

4. Stjelja Branko Duško , rođen 05.10.1971 sa stanom u Petrinji Ratkovićev III odvojak kbr.10

5. Priljeva Stojana Damir rođen 05.04.1964 sa stanom u Petrinji ulica Đure Jakšića kbr10

6. Plavljanić Dušana Dejan rođen 14.08.1971 sa stanom u Petrinji Jandre Čipora kbr. 29

7. Šljivo Miloša Davor rođen 17.09.1972 sa stanom u Petrinji Jandre Čipora kbr. 22

8. Radosović Ljubomira Slobodan rođen 23.10.1974 iz Petrinje , BPČ kbr.5

9. Juzbašić Jovice Dejan rođen 17.05.1972 sa stanom u Petrinji bb

10. Puzić Miloša Nedeljko rođen 11.04.1960 iz Petrinje Livadarski put bb

11. Jekić Stojana Goran rođen 23.10.1961 sa stanom u Petrinji , Arhova kbr.50

12. Erkalović Mile rođen .1.11.1952 iz Petrinje , 29 Novembra kbr.5

13. Mećava Miroslav rođen 25.05.1974 u Velikom Šušnjaru iz Petrinje , Veliki Šušnjar kbr.58

14. Lazić Gojka Vasilj rođen 14.02.1967 u Sisku , iz Petrinje ulica Radivoja Koraća kbr.18

15. Končar Duško rođen 10.05.1972 sa stanom u Petrinji , nepoznata adresa i nema ga u vojnoj evidenciji 

16. Čugalj Mile Dalibor sa stanom u Petrinji Uroša Predića bb , nema ga u vojnoj evidenciji

17. Čavić Mile Dragan rođen 28.12.1968 u Vukovaru , iz Petrinje , Karađorđeva kbr. 117 , vodi se kao nesposoban, otpušten za vrijeme služenja redovnog vojnog roka

... 

Napomena : 

Sva navedena lica bila su svrstana u izviđačke grupe i pridodata bataljonima 31pbr . Kada se formirala formacijska jedinica izviđački vod u brigadi navedena lica su raspoređena u jedinice na druge dužnosti , međutim isti nisu prihvatili da budu na položajima u četama i do danas su ostali van sastava vojske RSK ; 

- Jedan deo navedenih lica su nesposobni za služenje vojnog roka i za vojsku , jedan deo je ranjavan u toku rata , jedan deo ima privatne lokale - butike i kafiće , a jedan deo se bavi švercom i najčešće su viđani na " šentilju " 

- Karakterističan slučaj " Šentilja " je Čavić Mile Dragan zvani  " Rambo " koji je uhapšen  na 

 "  Šentilju " bio par dana u zatvoru i sada se nalazi u Petrinji. Puštanje na slobodu Ramba izaziva negodovanje građana jer smatraju da ga je pustio predsednik skupštine Mile Paspalj je rje Rambo bio njegov telohranitelj .

 

 

 


Komanda 3.pb , s. Ostojići ,dana 18.02.1994 . Izveštaj - o vanrednom događaju u jedinici , dostavljam - komandi 33 pbr .
 
Dana 13.02.1994 godine u 23:10 časova nazvao me zamjenik komandira 3.pč por. Tintor Milan i
 
 izvestio da se kod njih u školi zbio vanredni događaj - ubojstvo . U školi se nalazilo 10 vojnih 
 
policajaca , 4 pripadnika komande 3.pč , v/o Madžarac Miloš , Turujlija Saša - koji je svirao harmoniku 
 
i Šašo Marijan . Kasnije je u školu ušao Rade i Stevo Stanar i još 4 nepoznata lica - jedan od 
 
njih je već bio u učionici i legitimisan . Sva četvorica su se prema izjavama prisutnih ponašala 
 
veoma bahato dok Rade i Stevo nisu učinili ništa da lica sa kojima su došli smire. Dvojica nepoznatih 
 
su počeli pucati kroz zatvoreni prozor i preko glava v/o koji su kartali za stolom . Jedan iz grupe
 
 Grmuša Milan popeo se na stolicu i pucao sa stolice preko stola za kojim su sedeli ljudi . Pucajući 
 
preko ljudi pogodio je vojnika Šašo Marijana u glavu , u istom momentu naišao je major iz 
 
čete UN u D. Žirovcu , ovi nepoznati ljudi su majoru UN-a uperili pištolj u glavu i primorali ga da
 
 napusti svoje motorno vozilo i ode do učionice pošto drugačije nisu znali da se sporazume . 
 
Čim su pripadnici UN-a videli o čemu se radi odma su pristali na saradnju i odvezli su ranjenika 
 
do Čukura odakle su ga odmah svojim oklopnim transporterom prebacili do doma zdravlja u Dvoru . 
 
Mi smo telefonom javili tako da su u domu zdravlja čekali spremni . Nakon pregleda upućen je
 
 odmah za Banja Luku , pre polaska me je izvestio naš medicinski tehničar Rade Preradović  da
 
 pokojni Šašo Marijan nema izgleda da preživi . Za oko 10 minuta ponovo je zvao naš 
 
medicinski tehničar i izvestio nas da su se hitna kola vratila te da je teško ranjeni Šašo Rade 
 
Marijan preminuo na mostu u Matijevićima . Dana 14.02. 1994 godine većina v/o iz 1.pč su
 
 oteli iz zatvora Dvorskog supa ubicu Grmušu Milana i ubili ga na starom sajmištu . Dana 
 
15.02.1994 godine na ulasku u Dvor od Kostajnice uhapšena su još trojica iz grupe , došlo je 
 
do ranjavanja jednog - Stiv . Dana 28.02.1994 godine uhapšeni su Stanari Stevo i Rade .
 
 kapetan Kukić Dušan
 
 
 


Komanda 39 Korpusa , odsek bezbednosti , strogo. pov. br. 4-6 , 03.03.1994 godine 
 
Bučan Pavao potpukovnik,KO procena za mesec februar 1994 godine
 
Što se tiče paravojnih grupa one i dalje egzistiraju na teritoriji  ali obzirom na njihovu sadašnju
 
 aktivnost uglavnom su vezane za organizovani kriminal odnosno šverc sa muslimanima. Likvidirani
 
 Grmuša Milan i uhapšeni Bunčić , Čavić i Puzić pripadaju paravojnoj grupi Bunčić Steve zvanog Stiv
 
 iz Petrinje i poznati su kao Stivova grupa . Na sahrani likvidiranog Grmuše bio je prisutan i Martić
 
 Siniša zvani Šilt sa nekoliko svojih ljudi . Prema izveštaju saradnika koji je bio prisutan na sahrani ,
 
 iz delova razgovora koje je čuo , moguće je zaključiti da su grupe međusobno povezane te da u
 
 ovom trenutku predstavljaju neku vrstu mafijaške organizacije . Na ovo ukazuje i njihova 
 
spremnost da se oružano obračunaju sa zvaničnim organima našto ukazuju napadi i prijetnje 
 
upućene telefonom i anonimno pripadnicima 39. čvp , jer je prethodno proturena dezinformacija 
 
da če učesnike u ubistvu v/o Šašo Marijana privoditi pripadnici vojne policije .

RSK , Ministarstvo odbrane , uprava Banija Petrinja , broj: SP-05-27/1 Petrinja , mart 1994

 godine . Procena bezbednosti stanja na području MO Uprave BanijaNa području opštine Petrinja grupa Stiv isto tako u samom početku mobilizacije djeluje samostalno da bi kasnije bila podjeljena u 4 podgrupe i po jedna pridodana  svakom bataljonu 31pbr kao izviđačka grupa ( komandiri grupa Bunčić Stevo - Stiv , Sanader , Krajčinović  ) . Iz ove grupe pojedinci su se bavili nedozvoljenim radnjama pa su došli po udar zakona i protiv njih su pokrenute određene istražne radnje kako bi se mogle odrediti sankcije .

Nastavit će se ...