SJB Petrinja

www.istraga.tv 

 

 

SFRJ , SAO Krajina , SO Petrinja , Br: 2 - 81 / 91 , Dodoši 17.08.1991 godine


Na osnovu člana 183 statuta opštine Petrinja , skupština opština Patrinja , na zajedničkoj sjednici svihh vijeća skupštine održane 17.08.1991 donjela je odluku o izdvajanju policijske stanice Petrinja iz MUP-a RH  -  policijske uprave Sisak i osnivanju SJB Petrinja i njenom pripajanju MUP-u SAO Krajine . 

Član 1. Stanica policije u Petrinji izdvaja se iz MUP-a RH , policijske uprave Sisak i osniva se služba javne bezbjednosti Petrinja i pripaja se MUP-u samoupravne oblasti Krajina . 

Član 2. Ovlaćuje se ratno predsjedništvo skupštine opštine Petrinja da organizira rad službe javne bezbjednosti Petrinja i izvrši imenovanje rukovodećeg kadra . 

Član 3.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u službenom glasilu opštine Petrinja.

Predsjednik skupštine opštine Radovan Dr. Maljković

 

 

 

 SFRJ , SAO Krajina , SO Petrinja , ratno predsjedništvo , Petrinja 25.09.1991 godine


Na osnovu člana 190 statuta općine Petrinja , ratno predsjedništvo skupštine opštine Petrinja , na sjednici održanoj 25.09.1991 godine je donjelo odluku o imenovanju ovlaštenih potpisnika za stanicu javne bezbjednosti u Petrinji . 

Član 1. Za ovlaštene potpisnike u stanici javne bezbjednosti u Petrinji imenuju se :

1. Milan Karapandža Br. LK -55 567 

2. Milan Bjelanović Br. LK - 

3. Miloš Živanović Br. LK - 66 657

Član 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

Predsjednik ratnog predsjedništva Dr. Radovan Maljković

 

 

 


 

Milan Karapandža prijeratni zaposlenik SUP-a RH i Saveznog SUP-a - Zapovjednik SJB Petrinja


 

 Željko Ostojić prijeratni zaposlenik SUP-a RH - Zapovjednik SJB Petrinja


 

Stanicom javne bezbednosti ( SJB )  Petrinja upravljali su Milan Karapandža a poslije njega Željko Ostojić , obojica prijeratni zaposlenici SUP-a . U sklopu SJB Petrinja funkcionirala je i stanica milicije  - Caprag kojoj je komandir bio Mile Podunavac a ista je bila smještena u selu Brđani . 

 

U tijeku okupacije Petrinje u SJB Petrinja radili su : 

1. Adamović Milorada Branislav rođen 28.04.1969 u Sisku , s prebivalištem u Petrinji Gornja Mlinoga 40 

2. Baljak Nikole Milan rođen 12.02.1969 godine Donja Mlinoga s prebivalištem u Gornja Mlinoga 55

3. Begović Stanka Miloš rođen 06.01.1960 u Begovićima s prebivalištem u Petrinji Jandre Čipora bb

4. Bijelić Bože Rade rođen 29.01.1970 u Sisku s prebivalištem u Petrinji Dr. Mladena Stojanovića 58 

5. Čakara Ljubana Milan rođen 08.05.1965 godine u Sisku s prebivalištem u Petrinji Jošavica 1

6. Čikara Dušana Predrag rođen 23.09.1970 u Sisku s prebivalištem u Petrinji , Petkovac 14

7. Čubrić Miloša Dragan rođen 10.01.1970 Sisak , s prebivalištem u Petrinji Ljubice Gerovac 15

8. Čučković Milan rođen 10.07.1957 godine u Glini s prebivalištem u Petrinji Cara Lazara 112 / c

9. Čučković Dragana Rajko rođen 01.06.1971 u Sisku s prebivalištem u Petriji Cara Lazara 112 / c

10 . Čorić Bogdana Jovan rođen 10.04.1955 Brnjeuška Glina , s prebivalištem u Petrinji Stevana Šupljikca 11

11. Čorić Branka Nenad rođen 18.03.1966 godine u Bjelniku s prebivalištem u Petrinji Bjelnik bb

12. Dragaš Čede Stanko rođen 01.11.1948 Donja Mlinoga s prebivalištem u Petrinji Donja Mlinoga 69

13. Dukić Miloša Novo rođen 02.02.1957 godine u Velikoj Gradusi s prebivalištem u Petrinji Slatina bb

14. Dragaš Mihajla Branislav rođen 29.01.1971 godine u Sisku s prebivalištem u Petrinji Dr. M. Stojanovića bb

15. Grnović Nikole Milan rođen 25.06.1971 godine Lovča Kostajnica s prebivalištem u Petrinji ul. S. Armije bb

16. Grnović Nikole Predrag rođen 29.07.1969 Kostajnica , s prebivalištem u Petrinji ul S. Armije bb

17. Grnović Ljubomira Savo rođen 16.01.1956 Lovča Kostajnica , s prebivalištem u Petrinji C. Lazara 138

18. Berak Nedeljka Zoran rođen 12.05.1970 godine u Sisku s preivalištem u Petrinji J. Čipora bb

19. Ilić Tihomira Zoran rođen 10.02.1971 godine Sisak , s prebivalištem V.S. Karadžića 27

20. Janjanin Stanka Dejan rođen 18.09.1971 godine u Sisku s prebivalištem u Petrinji Nikole Demonje 12

21. Jasić Miloša Ranko rođen 11.12.1956 godine u Petrinji , s prebivalištem u Petrinji VII BUD -e 13

22. Jovičić Bograda Dušan rođen 10.01.1959 godine u Drenovcu Glina , s prebivalištem u Petrinji Slatina bb

23. Knežević Mirka Dušan rođen 13.04.1947 u Kirišnici , s prebivalištem u Petrinji Radivoja Koraća 18/3

24. Korasić Slavka Siniša rođen 27.01.1969 u Sisku s prebivalištem u Petrinji Petra Kočića 3

25. Kukić Damjana Ljubomir rođen 03.02.1971 u Sisku s prebivalištem u Petrinji Vuka .S. Karadžića 77

26. Kutlić Nikole Milan rođen 30.03.1963 godine s prebivalištem u Petrinji 21.Septembra bb

27. Krnjajić Stojana Đuro rođen 09.04.1947 godine u Tremušnjaku , s prebivalištem u Petrinji F. Kljaića bb

28. Ljiljak Mikra Jovan rođen 14.06.1971 u Petrinjji s prebivalištem u Petrinji Uroša Krunića bb

29. Martinović Stanka Dragiša rođen 24.12.1971 god. u Drenovcu Glina s prebivalištem u Petrinji Sajmište bb

30. Martinović Stanka Stevo rođen 02.05.1967 godine  Glina s prebivalištem u Petrinji Sajmište bb

31. Medaković Jovana Miroljub rođen 15.01.1963 god.  Šamarički Brđani s prebivalištem u Petrinji R. Koraća 

32. Metikoš Dušana Slobodan rođen 17.08.1967 Bjele Vode s prebivalištem u Petrijnji Odv. Marina Držića 9 

33. Milanković Miloša Nenad rođen 18.10.1965 u Osijeku s prebivalištem u Petrinji Cara Lazara bb

34. Milković Pere Radovan rođen 27.09.1963 u Osijeku s prebivalištem u Petrinji Cara Lazara bb

35. Mirić Mladena Srđan rođen 23.10.1969 u Sisku s prebivalištem u Petrinji D. Obradovića 14 a

36. Mirolović Pere Đorđe rođen 05.01.1971 godine u Petrinji s prebivalištem u Petrinji Dr. M. Stojanovića 78

37. Mrđenović Ljubana Božo rođen 31.05.1964 godine u Sisku s prebivalištem u Petrinji Kladari 9

38. Meničanin Miroslava Radovan rođen 10.03.1973 godine u selu Vlahović Glina 

39. Obradović Mirka Zoran rođen 22.01.1965 godine Donja Bačuga s prebivalištem u Petrinji D. Bačuga 1

40 Orlić Branka Nikola rođen 09.06.1959 godine u Jabukovcu s prebivalištem u Petrinji N. Webera bb 

41 .Orlić Branka Ranko rođen 03.05.1964 Glina s prebivalištem u Petrinji Jabukovac 77

42. Petrović Dušana Milorad rođen 24.09.1971 godine Glina , s prebivalištem u Glini Roviška bb

43. Polimac Ranka Željko rođen 13.04.1971 Sisak  , s prebivalištem u Petrinji 

44. Polovina Janka Milan rođen 02.06.1946 Luščani , s prebivalištem u Petrinji Naselje V. Vlahovića V / 9

45. Popović Mladena Milan rođen 03.07.1972 godine Sisak s prebivalištem u Petrinji Save Kovačevića 17

46. Preradović Milana Predrag rođen 09.05.1968 u Sisku , s prebivalištem u Petrinji 21. septembra 318

47. Priljević Milana Željko rođen 10.07.1960 Sisak , s prebivalištem u Petrinji Bjelnik 

48. Prodanić Miloša Milorad rođen 09.09.1970 godine u Glini , s prebivalištem u Petrinji Uroša Krunića 32

49. Prečanica Stanka Predrag rođen 10.05.1962 Sisak, s prebivalištem V. Gaćeše 12

50. Samardžija Pere Siniša rođen 05.10.1969 Sisak , s prebivalištem u Petrinji Ratkovićev Odvojak br. 8

51. Stambolija Mirka Mirko rođen 10.09.1970 u Somboru s prebivalištem u Petrinji 

52. Stojaković Petra Miodrag rođen 09.12.1965 godine Sisak, s prebivalištem u Petrinji Bjelnik 

53. Silić Jove Pero rođen 02.07.1951  u D. Kukuruzari  s prebivalištem u Petrinji N.V. Vlahovića V/28

54. Tatić Bože Nenad rođen 13.04.1968 godine u Sisku , s prebivalištem u Petrinji Stevana Šupljikca 9

55. Trkulja Matije Borislav rođen 15.04.1958 Petrinja , s prebivalištem Petrinja Gornja Pastuša 

56. Turopoljac Josipa Nenad  rođen 22.02.1961 godine Gornja Bačuga , s prebivalištem u Petrinji G. Bačuga 68

57. Uglješić Jovana Predrag rođen 10.09.1970 Sisak , s prebivalištem u Petrinji Stražbenica 22

58. Vanić Save Miroljub rođen 12.01.1972 godine Savski venac Beograd , s prebivalištem u Petrinji 

59. Vorkapić Dušana Milan rođen 08.09.1968 Topusko , s prebivalištem u Petrinji Naselje V. Vlahovića V / 38

60. Vranešević Jovana Đuro rođen 03.05.1969 Sisak s prebivalištem u Petrinji Cara Lazara 128 

61. Vujčić Steve Predrag rođen 05.11.1968 godine Sisak s prebivalištem u Petrinji 

62. Vuković Ilije Nenad rođen 03.10.1971 Sisak , s prebivalištem u Petrinji Moštanica 60

63. Vukšić Nikole Stevan rođen 16.10.1955 u Ljeskovcu Dvor , s prebivalištem u Petrinji 

64. Vinčić Milovana Boris rođen 10.07.195 godine Dvor s prebivalištem u Petrinji Hanžekova 2 b

65. Koštić Mirka Ranko rođen 02.01.1957 Hajtić Glina , s prebivalištem u Petrinji Fruškogorska 22 

21.10.1991 , spisak radnika jedinice  za posebne namjene Gline i Petrinje

 

Martić Siniša Šilt - komandant specijalne jedinice , Balatunović Vojo , Beronja Đuro , Bogović Stevo , Boromisa Zoran , Ćuirović Dušan , Dragaš Dalibor , Haler Milan , Hoti Anđelko , Ivanić Zoran , Jović Miroslav , Čučković Vlado , Lončar Đuro , Ločar Nenad , Malobabić Miroslav , Martić Dušan , Martić Milorad , Milašinović Željko , Papuća Nikola , Podunavac Željomir , Ponediljak Zoran , Prusac Momir , Sladojević Dragan , Sladović Dean , Solar Đuro ,Tambić Žarko , Tintor Pero , Vujaklija Miroslav , Žarković Dušan , Bilić Damir , Sićo , Lipak Vlado , Haler Siniša , Ljiljak Milan - Ziko , Bunčić Stevo , Puzić Ratko , Grmuša Milan , Janus Željko , Stijelja Duško , Mrkonja Nedeljko , Preradović Stevo , Bunčić Željko , Puzić Ranko , Polimac Đuro , Korasić Siniša , Grnović Predrag , Metikoš Slobodan , Bijelić Mirko , Mišljenović Mile , Tarbuk Bogdan .

 

 

 

 

 

 

Komanda 1.OG , organ bezbednosti , str.pov.br.1-61  ,25.12.1991 , hitno - organu bezbednosti
 
 5 VO , upravi bezbednosti SSNO

 

U vezi izvještaja u telegramu br. 1-60 od 24.12.1991 o.g. pomenuli smo da raspolažemo saznanjima o ubistvima civila u Petrinji . Utvrdili smo , preko SJB Petrinja da je noću 22/23. 12.1991 u obiteljskoj kuću izvršeno ubistvo Križević Ivana rođen 1936 , Križević Ane rođene 1945 i Križević Damira rođen 1973 od, svi hrvatske nacionalnosti. Ubistvo je izvršeno iz AP , tragova nasilnog ulaska u stan nema , niti bilo kakvih predmeta koji bi ukazivali na počinioce. Isto tako je noću 23/24.12.1991 izvršeno ubistvo Krnjaić Mirka rođenog 1955 i Krnjaić  Ane rođene ispred ulaza u kuću u Sisačkoj ulici br.117 u Petrinji . U dvorištu je pronađena veča količina čahura raznih kalibara . Napominjemo da je iste noći pucano i na automobil patrole SJB Petrinja , te cenimo da su time upozoreni da se previše ne angažuju oko ovih slučajeva . Istragu oko ovih ubistava vodi SJB Petrinja. Načelnik p-pukovnik Milan Ostojić

 

 

 

Komanda Garnizona Petrinja , Vojna Policija , br. 92.b.v.  , datum 09.01.1992 godine

 

Zapisnik o uzimanju izjave .

Sastavljen u ime vojne policije kasarne "V. Gaćeša " Petrinja dana 09.01.1992 godine u prostorijama vojne policije , u toku postupka na osnovi člana 151 ZKP-a zbog osnovane sumnje da je učinjeno krivično djelo ubojstva . Prisutni su : ovlaštena službena osoba Veljko Bogdanić , započeto u 10: 00 sati. Građanin Tevanović Radenko ime oca Milutin i Milke , rođene Vujaković , zanimanje tokar , nastanjen u Petrinji , ulica Vladimira Nazora br. 19b , rođen 16.11.191964 godine u Omarska broj 396 . Kratak sadržaj izjave :

Od 22.07.1991 godine kao dobrovoljac u JNA se nalazim u Petrinji , gdje se i sad nalazim . Nakon oslobađanja Petrinje raspoređen sam na rad u stanicu javne bezbednosti , na dužnost policajca. U SJB  sam pored ostalih drugova upoznao i Perenčević Dragana i Kušan ne mogu mu se sjetiti imena , sa kojima sam po nekad išao u patrolu . U toku našeg druženja , Perenčević mi je pričao šta je sve od ustaša doživio... rekao mi je da je sin od Križanić Ive slijepog , bio u ZNG , nosio njihovu uniformu te da  je njegov sin nakon oslobođenja Petrinje došao preko Kupe u Petrinju te da će on tu familiju komplet likvidirati. Ne sjećam se tačno datuma kada sam bio raspoređen na dužnost u SJB Petrinja od 19 sati za rad u stanici , gdje sam ja došao oko 17: 45 sati i sjedio . Oko 19: 50 sati u SJB je došao Perenčević Dragan te me pozvao da izađem van iz stanice , što sam i učinio. Nakon toga mi je

rekao da sjednem u policijsko vozilo " land-rower " u kojem je za volanom sjedio policajac Kušan . Kada smo sva trojica sjeli , Perenčević je rekao Kušanu da vozi u naselje V. Vlahovića u Petrinji , što je ovaj i učinio. Dolaskom do kuće Križanić Ive vozilo je zaustavljeno , Perenčević je izašao iz vozila noseći sa sobom AP i pištolj , obučen u uniformu policajca ,rekavši nama da čekamo u vozilu. On je pozvonio ili na neki drugi način tražio vlasnika kuće da mu otvori ulazna vrata , što je ovaj i učinio. Ušao je u kuću i neposredno nakon toga u kući su se čula 3 kraća pucnja iz AP , a nakon čega je Perenčević izašao iz kuće i sjeo u vozilo . Nakon toga smo se vratili u SJB . U toku puta Perenčević nam je rekao da je slijepog Ivu ubio u kupatilu a sina i Ivinu ženu je ubio u kuhinji . Ja lično nisam to nikome prijavljivao jer je ratno stanje i ja sam se lično morao kao čovjek čuvati. U vezi sa prednjim nemam šta drugo izjaviti. Sva druga ubojstva koja su se događala u Petrinji nakon oslobođenja meni nisu poznata tj. neznam tko bi to mogao da napravi . Želi da mu se izjava pročita.Nakon što je izjava pročitana , na istu nema primjedbi a kao istinitu vlastoručno i potpisuje . Ovlaštena službena osoba : Veljko Bogdanić , građanin : Tevanović Radenko 

 

 

 

Republika  Srpska Krajina , Ministarstvo Unutrašniih poslova , Sekreterijat Unutrašnjih poslova Glina , stanica javne bezbjednosti Petrinja , broj 08-04-3/2-02-540/93 Petrinja 13.07.1993 godine - 31 brigadi - organ bezbednosti Petrinja . Obavijest

 

Od prijateljske veze na terenu , dobili smo informaciju da je potpukovnik Vukosavljenvić ( ostali poodaci nepoznati ) sa ženom Hrvaticom koja je rodom iz Komareva došao na područje Velike Graduse . Isti ima 2 punoljetna sina od kojih je jedan mobilisan u vojsku RH , nalazi se na području Siska kao i drugi za kojeg nismo sigurni da je mobilisan . Na terenu je potrebno preko operativnih veza izvršiti određene provjere za Vukosavljevića i njegovu suprugu tj. razlog dolaska i drugo . Također Vas obavještavamo da je na relaciji Blinjski Kut -  Komarevo počela trgovina određenom robom i artiklima tzv. Šentilj između srba i hrvata zbog čega bi bilo potrebno odmah poduzeti adekvatne mjere u cilju sprečavanja širenja pojave . Načelnik Željko Ostojić dipl. crim

 

 

 

 

 RSK , MUP ,  SUP Glina , SJB Petrinja ,  Stanica milicije Caprag , Br: 08 - 04 - 4 / 2 - 11 / 93 , Bržani  03.11.1993 - VP 9144  Sisak - Caprag

Veza : vaš broj : pov. 1218 - 1 od 29.10.1993 godine


Povodom Vašeg zahtjeva gornjeg broja i datuma obavještavamo Vas da smo po istom postupili te dana 03.11.1993 godine vratili oduzetu radio stanicu Perenčević Nikoli iz Starog Sela kbr. 103 a koja će u buduče služiti  za Vaše potrebe . Komandir stanice : Podunavac Mile


Republika Srpska Krajina , Ministarstvo unutrašnjih  poslova , Sekreterijat unutrašnjih poslova Glina , Stanica javne bezbednosti Petrinja , Petrinja 04.01.1994 godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Knin , Sekreterijat unutrašnjih poslova Glina ,  

 

Predmet : Godišnji izvještaj o radu SJB Petrinja i SM Caprag za 1993 godinu 
 
 

 UVOD

Ovaj period rada SJB Petrinja i SM Caprag možemo podeliti u dva dela i to mirnodopski period

do 23.01.1993 i ratni tj. proglašenja ratnog stanja od 23.01.1993 godine zbog toga ćemo svaki

period posebno obraditi .

Prvi period - do proglašenja ratnog stanja karakteriše problematiku vezanu za velikim brojem

 naoružanih ljudi , koji dobar dio koristi oružje za prijetnje , ucjene , neovlašteno pucanje i

razbojništva , napada na miliciju i svaku drugu samovolju.

U izveštajnom periodu evidentirana su četiri napada na OSL . Napadi su uglavnom bili rezultat

siledžijskog ponašanja i alkoholiziranosti poojedinaca i umišljenih boraca . Osim materijalne štete

drugih posledica nije bilo . Za gore navedene napade podnešene su četiri krivične prijave. Za

 navedeni period potrebno je istaći da smo na graničnom prelazu u Mošćenici prilikom kontrole

konvoja UNHCR Visoki komeserijat za izbeglice koji je bio pod pratnjom Francuskog bataljona

 a koji su prevozili humanitarnu pomoć za Cazinsku krajinu , pronađena j eveća količina deviznih

 sredstava , te je krim. obradom utvrđeno da se radi o nelegalnom prenošenju , pa su

vozila - 11 šlepera , kao i pronađeni predmeti oduzeti , a vozači njih 11 , protiv kojih je podnešena

kriv. prijava zbog KD , Špijunaža i zloupotrebe međunarodnih znakova vezano za KD Nedozvoljene

trgovine , isti su sprovedeni u Istražni zatvor u Glinu.

Krajem godine izvršena je krim. obrada nad više lica za koje se sumnja da su se bavili ilegalnom

trgovinom oružja , te da su naoružanje i opremu prodavali pripadnicima Muslimanske vojske . Isti

su u suradnji sa vojnom bezbednosti odvedeni u Istražni zatvor u Glini.

Za navedeni period od Javnog tužioca odbačene su tri ( 3 ) krivične prijave dok se jedna obustavlja .

Ratni period karakterizira , samim proglašenjem ratnog stanja pripadnici ove SJB izveli su akciju na

 zauzimanju  " Finela " tj. kontrolni punkt je pomeren 500 metara prema Sisku.

Pored redovnih zadataka jedan dio milicionera odlazi na Benkovačko ratište , gde smo imali jednog

 poginulog Inspektora i tri ranjena milicionera. Odlaskom snaga UN - a  iz Nigerije granični prelaz

 Mošćenica preuzele su snage  Danskog bataljona , prilikom preuzimanja došlo je do incidentne

situacije kada pripadnici Danskog bataljona nisu htjeli zaposjesti punkt Nigerijskog bataljona ,

več su htjeli da naš punkt pomjere 500 metara u našu dubinu , tom prilikom vojnici Danskog bataljona

držali su uperene cijevi PKT sa transportera u Načelnika SJB i Komandanta 31. brigade Srpske vojske.

Ova situacija j eriješena bez ikakvih posledica , a pripadnici milicije su ostali na punktu gdje su i

ranije bili i pod kontrolom drže RO " Finel " , a glavnoj komandi UNPROFOR-a je uložena protesna nota.

Sada su snage UN-a pripadnici Danskog i Francuskog bataljona nalaze na liniji razgraničenja , a saradnja

 sa Danskim bataljonom se popravlja , dok je suradnja sa civilnom policijom UNCIPOL-a dobra.

Poseban problem u radu SJB čini tehnička neopremljenost za vršenje specijaliziranih radnji , zatim

 nedostatak sredstava veze , zatim raznorodan vozni park koji uglavnom potiče od vozila iz ratnog plijena,

nedostatak rezervnih djelova i motornog goriva . Treba napomenuti da ni jedno m/v ili dio opreme nismo

dobili od MUP-a već sno se na razne načine snalazili koristeći prijateljsk eveze , pomoć naših građana iz

 inozemstva i sl.

Veoma je izražen problem u narušavanju javnog reda i mira koji se najčešće ogleda u nekontroliranom pucanju   na javnom mjestu , tučama u ugostiteljskim objektima , prijetnjama , ucjenam aa naročito u siledžijskom  ponašanju pojedinaca , umišljenih heroja i boraca, koji zastrašuju i maltretiraju građane , otimaju im i uništavaju imovinu , te dijele etikete o izdaji , korupciji , švercu  i dr. , a istovremeno od tih građana traže novac za tzv. zaštitu od siledžija odnosno od njih samih .


OPERATIVNO PREVENTIVNA DJELATNOST

 U cilju poboljšanja načinu obavljanja operativno - preventivne djelatnosti posebna pažnja je poklonjena

maksimalnoj budnosti pripadnika JB , njihovoj stalnoj usmerenosti prema svim oblicima ugrožavanja bezbednosti, boljoj povezanosti i suradnji sa drugim bezebednosnim faktorima , dok se dnevnim rasporedom

 službe postigla optimalna pokrivenost punktova , rajona , sektora i objekata .

 Obzirom da s eradi pretežno o mladim pripadnicima službe JB , posvećena je značajna pažnja kroz redovitu stručnu nastavu ( izvedena obuka sa pripadnicima Specijalnog voda u trajanju od 7 dana , obuka iz 

saobraćaja i krim. tehnike sa svim pripadnicima SJB ) , praktičnom pokazivanju metoda i taktike postupanja u

 konkretnim situacijama .

 U cilju racionalizacije korištenja postoječeg kadra i opreme – vozila , služba se usmjerava u rad ovisno

O vremenu , prostoru , učestalosti kriminalnih događaja i u tom se smislu vrši opsluživanje i pokrivanje teritorijalnih sektora i rajona .

Područje SJB podjeljeno je na četiri ( 4 )  teritorijalna sektora i to : 2 sektora   I i 2     kategorije , i jedan saobraćajni sektor . Tri sektora su pokrivena stalnim vodjama sektora i pomoćnicima , dok jedan sektor 

zbog iseljenosti Hrvatskog stanovništva nije pokriven. Vodje sektora i pomoćnici su stručno osposobljeni za rad  na sektoru  . Sektorski rad  vrši se rasporedom službe .

Obzirom na ratnu situaciju rad službe bio je čvrsto vezan za kontrolne punktove , koje možemo smatrati određenom vrstom blokade , obzirom na njihov raspored na glavnim ulazno – izlaznim pravcima .  Zasjede su najčešće vršene na borbenim linijama i na objektima gdje su se očekivale provale i sl. , dok su  racije  najčešće  vršene po ugostiteljskim objektima . U racijama nije bilo izraženijih rezultata , već je najčešće utvrđivan identitet lica koja borave na području SJB . 

 

I /  1    KONTROLA DJELATNOSTI


 Kontrola djelatnosti je provedena od strane rukovodilaca SJB radi provjere rada ovlaštenih radnika . Kontrola  je provođena danju i noću . Na licu mjesta obzirom na okolnosti ukazivano je na propuste , a za lakše povrede radne discipline od strane rukovodilaca izrečene su disciplinske mjere . 


I / 2    ZAKONITOST U RADU , PRIMJENA SREDSTVA PRINUDE , UPOTREBA VATRENOG ORUŽJA


Sredstva prinude primjenjivali su se u slučajevima kada su se počinioci krivičnih djela odupirali naredbama OSL , dok je upotreba vatrenog oružja bila u jednom slučaju na kontrolnom punktu za vrijeme  policijskog časa . Vršeno je zaustavljanje vozila , tom prilikom vozač nije stao a OSL je pucanjem u zrak upozorili vozača. 


I  / 3  NAPAD NA OVLAŠTENA SLUŽBENA LICA


U navedenom periodu evidentirano je sedam ( 7 )  napada na OSL . U napadima je učestvovalo sedam ( 7  )  napadača.  Napadi su vršeni na milicionere prilikom privođenja u ugostiteljskim objektima prilikom intervencije . Sredstva izvršenja su fizička snaga , pucanjem iz vatrenog oružja radi zaštrašivanja  i prijetnja vatrenim oružjem . Protiv  napadača podnjete su tri ( 3 ) prekršajne prijave i  četiri ( 4 )  krivične prijave . Napadi su uglavnom bili rezultati siledžijskog ponašanja pojedinaca , alkoholiziranosti i sl. 


I / 4  PRUŽANJE POMOĆI OSL


Gradjani su uglavnom spremni pružiti pomoć OSL prilikom prikupljanja informacija na terenu o događajima koji su od interesa za službu . 

Zbog ratnih događaja veliki broj građana je bio umješan u prisvajanje tuđe imovine tzv. ratni plijen , pa je i to uzrok što se građani libe davati informacije službi. 


 I / 5  ŽALBE GRAĐANA NA POSTUPAK OSL

 Nije bilo žalbi na postupak OSL


I / 6  POVREDA RADNE DISCIPLINE 


Evidentirano je ukupno pet ( 5 ) povreda radne discipline . Jedan radnik je po disciplinskoj mjeri  je udaljen iz SJB Petrinja i premješten u SUP Glina . 

Iz SUP -a Glina premješten je jedan inspektor u SJB Petrinja , a jedan milicioner iz SJB Kostajnica je premješten u SM Caprag .

Disciplinska mjera novčane kazne - oduzimanje 20 % od jednomjesečne plate izrečena je jednom radniku , a opomena pred isključenje nije izrečena niti jednom radniku , dok će se 30 %  od plate u trajanju 3 mjeseca oduzeti trojici milicionera . 


II  STANJE , KRETANJE I SUZBIJANJE KRIMINALITETA


U proteklom periodu evidentirano je 210 krivičnih prijava sa učinjenom materijalnom štetom u iznosu od : 60.461.807.730 dinara , 1.004.087.00 DM , 300 USA $ , 4.300 Guldena . U usporedbi sa 1992 godinom broj kribičnih prijava je u porastu za 18,6 % . U večini slučajeva izvršioci kriv. djela su povratnici , te nisu socijalni slučajevi , dok veliki postotak u izvršavanju kriv. djela zauzimaju maloljetnici , a njihovo ponašanje je posljedica ratnog stanja i prijašnjeg odgoja roditelja . 

Komparativno sa 1992 g. u 1993 godini evidentirano je sljedeće stanje u kretanju kriminaliteta 


 

1992

1993

BROJ KRIVIČNIH PRIJAVA

177

210

BROJ KRIVIČNIH DJELA

191

233

PRIJAVLJENIH LICA

205

254

Kriv. djela sa poznatim izvršiocima u momentu saznanja

54

120

Broj KD  gdje su izvršioci uhvačeni na djelu

1

1

Izvršeno kriv. Djela po nepoznatom izvršiocu

79

113

Naknadno otkrivenih KD

58

90

Ostalih neotkrivenih izvršenih KD

21

23

% otkrivenih KD učinjenih po nepoznatom

73,41 %

79,64 %

% rješenih KD u odnosu na prijavljena KD

89,00 %

90,12 %

UKUPNA MATERIJALNA ŠTETA

8.276.833 din

596.729 DM

60.461.807.739din

1.004.087 DM

300 USD

4.300 Guldena


OPŠTI KRIMINALITET 

Stanje po opštem kriminalitetu je zadovoljavajuće , tj. postoji veliki postotak otkrivenosti , a kao dokazni materijal radnici su skoro u svim slučajevima pronalazili predmete i tragove .


Na području SJB ima evidentirano 109 KD iz opšteg kriminaliteta . 


Naziv KD po KZ RSK

Broj KD u 1993 god

Učinilac poznat u momentu izvršenja

Učinilac nepoznat u momentu izvršenja

Naknadno otkriven učinilac

Krađa

10

4

6

6

Teška krađa

49

1

49

38

Razb. krađa

-

-

-

-

Razbojništvo

1

-

1

1

Teški slučajevi razboj. krađe

2

1

1

1

Oduzimanje vozila

1

-

1

1

Oštečenje tuđe stvari

5

2

3

3

Ostala KD

25

9

16

9II / 1  KRIVIČNA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA 


Na području SJB evidentirano je 16 kriv. djela protiv života i tijela od čega 10 kriv. djela gdje je izvršilac poznat u momentu saznanja , dok je u 7 slučajeva bio nepoznat . Radnici milicije su u 2 slučajeva otkrili izvršioce , a za dokazivanje korišteni su očevici i tragovi pronađeni na licu mjesta. 

Problem u otkrivanju i dokazivanju javlja se zbog ratne situacije 

 

Naziv KD po KZ RSK

Broj KD u 1993 god

Učinilac poznat

Učinilac nepoznat

Naknadno otkriven učinilac

Ubistvo na mah

-

-

-

-

Ubistvo iz nehata

1

1

-

-

Teška telesna povreda

3

3

-

-

Laka telesna ovreda

-

-

-

 

Učestvovanje u tuči

-

-

-

-

Ostala KD iz glave 6 KZRSK

13

6

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II / 3  KRIVIČNA DJELA PROTIV DOSTOJANSTVA, LIČNOSTI I MORALA


Nije evidentirano niti jedno krivično djelo .


II / 4  KRIVIČNA DJELA PROTIV OPŠTE BEZBEDNOSTI LJUDI I IMOVINE 


Za navedeni period SJB je evidentirala 15 krivičnih djela za koja su podnešene krivične prijave , gdje je izvršilac pod 4 kriv. djela bio poznat , a u 11 slučajeva nepoznat . Kod  4 krivična djela izvršilac je naknadno otkriven. 


III    DRUŠTVENO EKONOMSKI KRIMINALITET 

 

U proteklom periodu obrađeno je 89 krivičnih djela , od čega je 80 poznato u momentu prijave , dok je 9 djela naknadno otkriveno . Najveći broj krivičnih djela spada u šumske krađe . Kao uzrok uočena je posljedica ratnog stanja i neorganiziranosti " Šumarije " za praćenje nastale problematike . 

 


Član KD

Učinilac poznat

Učinilac nepoznat

Naknadno otkriveno

Čl. 134

-

1

1

Čl. 138

-

-

-

Čl. 145

10

1

1

Čl. 159

69

-

-

Čl. 242

-

2

2

Čl. 239

1

2

2

Čl. 245

-

1

1

Čl. 248

-

1

1

Čl. 249

-

1

1

 

 

IV  KRIVIČNA DJELA IZ ČL. 68. DO 90. KZ RSK 


Na području SJB Petrinje evidentirano je jedno krivično djelo iz člana 69 KZ RSK za koje je podnešena jedna krivična prijava . 


V  OSTALA KRIVIČNA DJELA IZ  KZJ 


Na području SJB Petrinja evidentirano je 8 KD iz člana 1211 , četiri KD iz člana 222. , 2 djela iz člana 223 , i 6 djela iz člana 226. KZJ za koja su podnešene krivične prijave . 


VI  KRETANJE I BORAVAK STRANACA


Nemamo evidentiranih prijava boravka stranaca. Nemamo evidentiranih stalno nastanjenih stranaca. Nemamo evidentiranih privremeno nastanjenih stranaca . Prisustvo stranaca prikazuje se kroz prisustvo pripadnika UNPROFOR-a , UNIPOL-a , MZ , MCK , vojnih promatrača . Saradnja sa ovim Međunarodnim organizacijama za sada je  dobra.


VII  POTRAŽNA  DJELATNOST I POJAČAN NADZOR


Broj  centralnih i lokalnih potraga za licima i predmetima su : jedna je za centralnu i jedna za lokalnu potragu . Uspješno realiziranih nema . Ova djelatnost  još nije doživjela punu afirmaciju jer nemamo operativnog radnika za ove poslove a ni sistema veza među organima UP još u cjelosti ne funkcioniše .


 

 POJAČAN  NADZOR


Pod pojačanim nadzorom Centralnim i Lokalnim nadzorom nemamo evidentiranih lica a kao i potražna djelatnost nismo kadrovski popunjeni .VIII   KRIMINALISTIČKO TEHNIČKI POSLOVI


-  Broj izvršenih uviđaja - 271

-  Broj evidentiranih krivičnih djela - 200

-  Broj pronađenih i fiksiranih relevantnih tragova - 187

-  Obavješten Istražni sudija - 18

-  Obavio uviđaj Istražni sudija - 12


BROJ UVIĐAJA PO VRSTIMA DELIKATA


-  Krvni delikti - 29

-  Imovinski delikti - 110

-  Saobračajni delikti - 45

-  Požari i ekslopzije - 25

-  Ostali delikti - 62 


IX  PRIMJENA NEKIH ODREDABA ZKP-a 


Javni tužilac odbacio je tri krivične prijave , dok se za jednu obustavlja postupak . Za ostala krivična djela podnio je zahtjev za pokretanjem krivičnog postupka . Saradnja sa Javnim tužiocem je odlična . 

Od strane Javnog tužioca nije bilo naredbi za oduzimanje predmeta .  X  PROTUDIVERZIONA  ZAŠTITA


Formiranjem protudiverzione čete na nivou SUP-a Glina , ova problematika je znatno ojačala . Poseban problem predstavlja nabavka opreme i sredstva za opremanje ove jedinice . 


XI  JAVNI  RED  I  MIR


Na području SJB Petrinja i SM Caprag registrirano je ukupno 74 prekršaja , gdje je ova SJB podnjela 68 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 87 lica . 

Promatrajući strukturu prekršaja evidentno je da je najviše prekršaja izazvano svađom i vikom ( 28 ) te tučom ( 16 ) i prijetnjom ( 12 ) . Evidentirani prekršaji izvršeni su pretežno u ugostiteljskim radnjama i privatnim kućama , a pretežno pod utjecajem alkohola . Promatrajući strukturnu dob izvršioca , isti su punoljetni i nije evidentiran niti jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Kako smo gore naveli , za sve slučajeve stavljen je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Opštinskom sucu za prekršaje , od kojeg broja smo dobili 16 rješenja o prekršaju ili samo 23,4 % . Uvidom u rješenja vidljivo je da se radi o veoma niskim kaznama , a izrečena je samo jedna kazna zatvora i to za skitnju. 

S obzirom na kretanje ove problematike potrebno je za očekivati porast broja prekršaja i izvršioca prekršaja , zbog neadekvatne primjene Zakona i sve teže materijalne situacije građana , koji u labilnim psihičkim situacijama pod utjecajem alkohola vrše prekršaje . 

Šematski prikaz prekršaja po JRM u komparaciji sa 1992 godinom :  

1992

1992

1993

1993

UKUPNO

Br. prekršaja

Br. lica

Br. prekršaja

Br. lica

UKUPNO

22

29

74

91

Svađa i vika čl. 2 st. 1

16

23

28

40

Prijetnja čl.2 st.2

1

1

12

14

Tuča čl.2 st.3

-

-

16

19

Neovlašteno pucanje čl.2 st.4.

5

5

7

7

Ometanje sl. Lica u vršenju sl. Radnje čl. 3 st.2

-

-

3

3

Član 5

-

-

1

1

Točenje alkohola pijanom gostu čl. 7

-

-

1

1

Skitnja čl.8

-

-

1

1

Prostitucija čl.10

-

-

4

4

Držanje životinja bez nadzora čl. 73

-

-

1

1

 

 

 

 

 Iz tabele je vidljivo da je ukupan broj evidentiranih prekršaja u odnosu na 1992 godinu porastao za 236,4 % , a broj prijavljenih lica za 213,8 % . Uzrok ovom stanju je pojačan rad službe kroz provođenje operativnih akcija kao i nastavak intezivne aktivnosti službe na obezbeđenju javnog reda i mira . 

Pored prekršaja iz oblasti JRM ova SJB je podnjela i zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti drugih Zakona i Uredbi , a šematski to izgleda ovako :Ostali prekršaji

Broj prekršaja

Broj lica

Ukupno

16

18

Zakon o okupljanju građana :

-         član 3

-         član 5

-         član 8

 

 

1

1

1

 

 

5

5

5

Zakon o trgovini :

- član 7

11

11

Zakon o oružju i municiji :

Član 5

1

1

Uredba o radu ugostiteljskih objekata

1

1

 

 

 Kod ovih prekršaja nije vršena komparacija sa pretjodnom godinom iz razloga što u prethodnoj godini nije evidentiran niti jedan prekršaj . XI  Regulisanje i kontrola saobraćaja na putevima 


Na području opštine Petrinja stanje na putevima nije zadovoljavajuće u pogledu bezbednosti vozila . Naime , od posljedica ratnih operacija putevi nisu održavani na potrebnom nivou odnosno na dijelovima su i jako oštećeni . 

Signalizacija je dijelom oštećena , odnosno na pojedinim mjestima nedostaje , ali ne utječe bitno na 

bezbednost vožnje , obzirom da je saobraćajni tok slabog inteziteta .

SJB Petrinja i SM Caprag prekriva 33,5 km magistralnih puteva , 44 km regionalnih puteva i oko 150 km lokalnih puteva . 

SJB Petrinaj raspolaže sa potrebnim kadrom za vršenje kontrole i regulisanje saobraćaja , kao i za vršenje složenih uviđaja kod saobraćajnih nezgoda , te zbog smanjenog inteziteta saobraćaja još se ne ukazuje potreba za osposobljavanjem lica za kontrolu i regulisanje saobraćaja putem saobraćajnih tečaja. Kontrola saobraćaja se vrši na punktovima koji su stalni , auto patrolama , te pješačkim patrolama gdje se ostvaruje potrebna preventiva.

Šematski prikaz saobr. nezgoda i prekršaja u komparaciji sa 1992 godini : 

Saobraćaj :

1992

1993

Povećano u % odnos na 1992.

Broj saobraćajnih nezgoda

23

43

86,9

Poginulih lica

1

3

200

Teže povrijeđenih

1

3

200

Lakše povrijeđenih

13

14

7,6

S materijalnom štetom

8

43

412,5

Broj evidentiranih prekršaja

8

98

1125

 

 

 

 Najčešći uzroci kod težih saobraćajnih nezgoda su konstatirani kao alkohol  i brza vožnja , odnosno neprilagođena brzina uvjetima na putevima .

U ovoj godini dogodilo se i 12 saobraćajnih nezgoda sa pripadnicima UNPROFOR-a od kojih je u 11 slučajeva nezgodu prouzrokovao  UNPROFOR . XII  KONTROLA  SAOBRAĆAJA  PREKO  DRŽAVNE  GRANICE


N apodručju Petrinje postoji jedan granični prelaz u Mošćenici . međutim , granični prelaz nema slobodan prolaz ljudi i roba zbog međusobnih nepriznavanja RH i RSK . Poslovi na graničnom prelazu obavljaju se pomoću milicijskih patrola na punktu koji kontrolišu prolaz . Preko graničnih prelaza uglavnom prelaze pripadnici UNPROFOR-a , UNCIPOL-a , MZ , MCK kao i lica koja prelaze po odobrenju naših i Hrvatskih vlasti .

Mjere bezbednosti se provode stalnim osmatranjem i uz prisustvo UNPDOFOR-a . Operativno - preventivni rad na granici i u pograničnom području provodi se preko pripadnika granične jedinice SV. 

 

XIII   ZAŠTITA  OD  POŽARA

 

Zaštita od požara na  području opštine Petrinja je u nadležnosti Centra za zaštitu od požara u okviru kojeg i djeluje profesionalna vatrogasna jedinica . Nije bilo evidentiranih požara na otvorenom prostoru , odnosno šumskih požara . 

 

XIV   UPRAVNI  POSLOVI

 

U toku 1993 godine izdano je 3445 novih ličnih karata , u opštini Petrinja prijavljeno je 649 , a na području opštine odjavljeno je 86 lica . Prijavu boravišta zatražilo je 6 lica . U toku godine izdano je 896 vozačkih dozvola , registrirano je 86 novih vozača , a upisano kategorija ; " A " - 13 , " C " - 47 ,  " G " - 54  i " D " - 32.

Krajem  godine ima 21 lice koje je podnjelo prijavu za izdavanje vozačke dozvole , a čekaju da drugi organi dostave dosije vozača. 

U toku godine registrirano je 1918 vozila sa GN tablicama od toga :

 

- putničkih vozila --- 1658

- teretnih vozila --- 131

- specijalnih vozila --- 38

- vučnih vozila --- 39

- autobusa --- 19

- priključnih vozila --- 30

- motocikla --- 2

- bicikla s motorom --- 1

 

Zbog povremenog nedostatka registarskih tablica i saobraćajnih dozvola imamo oko 300 nepreregistriranih vozila. Referada je u tomu godine izvršila produženje važnosti registracije za 969 vozila , te je iz evidencije odjavljeno 114 vozila . U toku 1993 godine referent za oružje i municiju nije obavljao svakodnevne poslove , pošto je u drugoj polovini godine po Uputstvu bilo savjetovano da se prestane sa zaprimanjem zahtjeva.

U prvoj polovini godine podnešena su 164 zahtjeva za nabavu oružja , te 7 zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu municije . Zamjenjeno je 89 oružanih listova . Svi zahtjevi riješeni su u zakonskom roku , od čega je 43 riješeno  negativno , a dva su proslijeđena na drugostepeni postupak. 

U toku 1993 godine otpust iz državljanstva zatražili su dva lica , i oba su zahtjeva pozitivno rješena.

Javnih skupova bilo je prijavljenih 8 , a odobreno je 5.

Zahtjeva za izdavanje saglasnosti za podizanje Jugoslovenskih putnih isprava zaprimljeno je 88 , od toga 39 je odobreno . Odbijeno je 45 , a neriješeno je 4 zahtjeva.

Urudžbeni zapisnik - poslovi su viđeni po propisu urerdskog poslovanja , gdje je urudžbirano 968 predmeta.

Sve poslove koje smo obavljali u navedenom periodu izvršeni su u zakonskom predviđenom roku . Od strane gradjana nismo imali prizužbi niti žalbi .

Osnovni problem i dalje predstavlja nabava saobraćajnih dozvola , reg. tablica , te nabava kancelarijskog materijala zbog nemogućnosti kupnje istoga .

 

 

 

IV   ANALITIČKI  POSLOVI


Zbog nedostatka radnika za ove poslove isti nisu ažurirani, a preventivno - operativnom postavljanju službe analiza je vršena samo povremeno i služba postavljena iskustveno. U SJB ne funkcioniše AOP , a određivanje matičnih brojeva vrši se u SUP Glina. 

 


XVI  POSLOVI  TELEFONSKO -  TELEGRAFSKIH  VEZA  


Sistem telefonskih veza funkcioniše relativno dobro , ali zbog slabe uvezanosti PTT sistema teško se ostvaruju veze sa ostalim SJB na regiji a i šire. Krajem godine u SJB su spojena dva direktna telefona ( specijala ) od toga jedan je relejni , ali zbog slabih linija ove veze su često u prekidu . 

Sistem telegrafskih veza ne funkcionišu. Radio - tonske veze funkcionišu u SJB između dežurne službe i radnika na terenu . Poseban problem čine kolske veze zbog nedostatka djelova za održavanje istih . Veze između pješačkih patrola i dežurn eslužbe funkcionišu veoma dobro , ali potrebno je izvršiti nabavku prenosnih stanica.

 


XVII  KRIPTOZAŠTITA


Poslovi kriptozaštite se ne obavljaju zbog nepostojanja opreme i dokumenata. Za sada raspolažemo pogodnim prostorom za tu djelatnost , a u toku godine dva radnika završila su kurs za šifrera u Beogradu.


XVIII  VANPROGRAMSKI POSLOVI

Stručno obrazovanje :

SJB je u izveštajnom periodu uputila na Kurs za milicionera u Golubić 9 pripadnika . Od kojih je 8 uspješno završilo Kurs , dok je jedan pripadnik samovoljno napustio . 

Obuka rezervnog sastava vršena je u sklopu obuke sa pripadnicima Specijalnog voda i kroz redovnu službu zajedno sa ovlaštenim radnicima . 

 


XIX  ODBRAMBENE   PRIPREME


Stanje u ovim poslovima , ažurnost i problemi koji se ispoljavaju u ovoj domeni poslova .

a )  Izrada dokumenata planova odbrane

U toku ovog izveštajnog perioda ovaj Organ radio je procjenu bezbednosne situacije koja je služila za izradu ostalih dokumenata iz oblasti narodne odbrane.

Izrađen je Plan pozivanja aktivnog i rezervnog sastava. Uspostavljena je dobra suradnja sa Ministarstvom odbrane Odelenje Petrinja , kao i sa komandom 31 . brigade SVK .

b ) Vojno stručno osposobljavanje ratnog sastava

Na osnovu naredbe MUP-a o formiranju Specijalne jedinice ova SJB izvršila je odabir neophodnog kadra , izvedena je obuka prvi dio u trajanju od 8 radnih dana , gdje su pripadnici Specijalnog voda prošli dio tema iz VSO , a jedan dio tema iz stručnog rada milicije . Ovu jedinicu potrebno je materijalno popuniti , a drugi dio obuke izvesti na terenu po sistemu logorovanja. 

Značajnim temama iz stručne obuke prisustvovali su i drugi pripadnici rezervnog sastava , a temi iz saobraćaja prisustvovalo je i saobraćajno odeljenje . Za predavače su korišteni najiskusniji radnici ove SJB , a iz vojno stručne obuke dokazani oficirskikadar u ovom ratu . 

c ) Materijalno tehničke opremanje OUP za djelovanje u ratnim uvjetima i dr. izvanrednim prilikama :

Materijalno tehničko opremanje OUP u budućem periodu potrebno je podignuti na viši novo tj. Organ je potrebno opremiti sa savremenijim MTS , sredstvim aveze , zaštitnim sredstvima , i dr.  po dostavljenoj informaciji . Dosadašnje opremanje uglavnom je teklo preko komande SV i privatnim vezama , dok je manjim djelom bilo preko SUP-a Glina . Obrambeni poslovi sada ćine sastavni dio odbrane teritorija u zajednici sa komandom 31 . brigade SV.

U sklopu ovih poslova odvijal ase i suradnja sa UNPROFOR-om koja se dosta dobro odvijala , izuzev incidenta koji se desio na graničnom prijelazu Mošćenica prilikom preuzimanja punkta od strane Danskog bataljona , što je u uvodu ovog Izveštaja i objašnjeno .

Ovim poslovima u  narednom periodu potrebno je posvetiti više pažnje , a odbrambene poslove potrebno je čvršće uvezati od MUP-a , preko SUP-ova do SJB i SM . XX   KADROVSKI  POSLOVI


Na dan  31.12.1993 godine imamo u SJB Petrinja i SM Caprag ukupno 161 radnika.


SJB PETRINJA          SM  CAPRAG


-aktivnih radnika                                                         75                                   9

- rezervnih radnika                                                      18                                  8

- specijalnih jedinica                                                  20                                 11

- neovlaštenih radnika                                              17                                   3


NAČELNIK 

Željko Ostojić  dipl. crim.

 

 

 

 

 Nastavit će se...