SJB Kostajnica
http://www.istraga.tv/

 

Stanica javne bezbednosti bila je smještena u prostorijama prijeratne stanice milicije .

Istom su komandovali : Pero Vuruna ( prijeratni zaposlenik SUP-a Zagreb ) od oca Miloša rođen 10.09.1952 godine u Crkvenom Boku a u kasnijem dijelu rata i dipl.ing.prometa  Milan Vujaklija rođen 1960 godine u Žirovcu. Da se ne zaboravi donosimo Vam i popis pripadnika stanice javne bezbednosti ( martićeve milicije) Kostajnica koji su se posebno "isticali " u svom radu.:Zdravko Matijašević , Branko Petrinjac, Rade Rabljenović, Dragoslav Borota, Đuro Radojčić, Đuro Kepčija, Dragan Kukić, Medić Mirko , Slavko Buinac, Dušan Munikravić, Milorad Munikravić , Mirko Mršić, Pašić Rajko ,Rade Rađenović ,  Rade Resanović , Dušan Novaković, Duško Lađević, Miroslav Trivunjić, Nedeljko Tepić , Subotić Milan , Dragan Resanović , Nikola Vukelić , Mirko Mršić , Miličević Milan , Milan Polimac , Kordić Milan , Milković Rade .

 

U SJB Kostajnica u tijeku okupacije Hrvatske Kostajnice radili su : 

 

Čalić Jovan   rođen 02.02.1957, Dobrić Mićo rođen 27.05.1973 ,  Dobrić Davor rođen 24.01.1972,  Jović Predrag rođen 25.08.1970 ,Juzbašić Siniša rođen 08.12.1971 ,Kovačević Branko ,Kuruzar Žarka Stevo rođen 1965 ,Matijević Zdravko  ,Malivuk Mile  ,

Mećava Predrag rođen 29.10.1964 , Slabinja 99 , vratio se u RH Medić Mirko rođen 20.06.1950 ,

Miličević Milan rođen 18.09.1959 ,Nožinić Ljuban  ,Novaković Vesna  ,Rajšić Milenko , Gornja Velešnja ,Ratković Ljubomir  ,Samac Miro rođen 29.05.1959 ,

Savurdić Čedo rođen 05.01.1967 Slovinci 17 , sada radi u MUP-u RH na području Vukovara ,

Savurdić Duško  , Tarbuk Miodrag rođen 16.06.1972 , Vučinić Duško rođen 05.05.1971 ,

Zec Miloš Donji Kukuruzari 10 , Zrinjanin Miroslav rođen 1972 , Željko Cvetković  rođen 1963 , milicioner  , Zoran Peulić rođen 1971 , milicioner ,

 Dušan Krnjajić rođen 1971  , vojni obaveznik u vremenu od 29.06.1990 do 21.06.1991 VES 12401 , SJB Kostajnica , Šaš , Stevo Kasap rođen 1965 , vojni obaveznik od 09.04.1984 do 09.06.1985 , milicioner , Savurdić Miroslav iz Slovinaca kbr.19 , Rustinac Ljubana Miloš rođen 1949 godine iz Babine Rijeke , pripadnik TO Kostajnica od 20.08.1991 do 24.02.1992 kada prelazi u rezervni sastav SJB Kostajnica , Sireta Drago iz Panjana , Tarbuk Nenada Ilija iz Babine Rijeke rođen 05.10.1955 godine

 

 

 

Službena zabilješka sastavljena dana 17.01.1993 godine u SJB Kostajnica a u vezi pregleda mjesta događaja u mjestu Drljače kojom prilikom je ubijen pripadnik HV-a Janković Predrag a ranjen  drugi pripadnik Kolar Nikola .

 

Pregled lica mjesta izvršili su pripadnici SJB Kostajnica uz prisustvo civilne policije i vojske Unprofora . U vrijeme pregleda lica mjesta bio je dan , hladno , vedro bez padavina . Pregled mjesta događaja vršen je dana 17.01.1993 godine iako se događaj desio 16.01.1993 u kasnim poslijepodnevnim satima tako da nije bilo tehničkih mogučnosti , a također i bezbednosni razlozi nisu dozvoljavali nočno vršenje pregleda lica mjesta . Mjesto događaja osigurano je po pripadnicima SJB Kostajnica  i po pripadnicima granične milicije a izmjenjeno je utoliko : što je poginuli Janković Predrag prevežen u mrtvačnicu Doma zdravlja Kostajnicu a ranjeni Kolar Nikola upućen je na  liječnički tretman . Mjesto događaja nalazi se u rejonu sela Drljače na lokaciji  zvanoj Pazalište koje se nalazi u pograničnoj zoni koju kontrolišu pripadnici granične milicije RSK. Mjesto događaja nalazi se sjeverno od željezničke pruge Sunja - Sisak . Pruga se proteže u pravcu  istok -  zapad te je presjeca ulica ŽFT koja se proteže u pravcu jug-sjever . Na udaljenosti od sjeverno od željezničke pruge 30 metara zapadno od ulice ŽFT za oko 150 metara nalazi se mjesto na kojem je prema izjavi pripadnika granične milicije ranjen pripadnik HV-a Kolar Nikola . Na tom mjestu pronađeni su tragovi koji su označeni brojevima od 1 do 8 i to sljedećim redom : 1. mjesto zaticanaj i ranjavanja pripadnika HV-a Kolar Nikola , 2. čahure cal. 7,62mm - 8 komada , 3. vojnička košulja maskirna , 4. uložak za jaknu -civilnu - kombinacija crne i bjele boje , 5. majca kratkih rukava -maskirna , 6. termoprekirač za TA peć , 7. poklopci za dvogled -2 komada , 8 . trag krvi . Svi navedeni tragovi nalaze se u neposrednoj blizini jedan drugog na površini nekoliko metara kvadratnih . Na udaljenosti na 30-40 metara u istoj visini navedenih tragova nalazi se trag krvi promjera 10cm , 1 metak cal. 7,62mm zelene boje što se uzima kao mjesto zaticanaj ubijenog pripadnika HV-a Janković Predraga označeno brojem 9. Na udaljenosti na oko 20 metara sjeverno od navedenih tragova nalazi s emjseto gdje je pronađeno 14 čahura cal. 7,62mm proizvođača PPU što s euzima kao mjesto gdje je stajao pripadnik granične milicije Milješić Dušan , označeno brojem 10. Mjesto događaja  je skicirano i fotografisano , te skica i fotodokumentaciju čine prilog zabilješke. Obavljeni su informativni razgovori sa priopadnicima granične milicije Jovičić Stevanom , Tesla Marko , Šaponja Branko i Milješić Dušanom kao i sa ranjenim pripadnikom HV-a Kolar Nikolom o čemu su sačinjene službene zabilješke. Identitet poginulog : Janković Predrag sin Pere , rođen 13.11.1968 godine u Kostajnici gdje je i stanovao u ulici Vladimira Nazora kbr.30 , pripadnik HV-a što ej vidljivo iz iskaznice 009 koja je pronađena kod istog. Identitet povrijeđenog Kolar Nikola sin Damjana rođen 28.01.1962 godine u Kostajnici , stanovao u Utolici kbr.13 SO Kostajnica , pripadnik HV-a. U domu zdravlja Kostajnica od strane doktora Zec Voje izvršen je pregled leša Janković Predraga o čemu je sačinjen zapisnik koji se dostavlja u prilogu . Zabilješku sastavio Pašić Rajko.

 

 

RSK , MUP Knin , SUP Glina , SJB Kostajnica , 18.01.1993 godine , Službena zabilješka

 

Građanin Milješić Dušan , graničar , rođen  01.01.1960 godine s prebivalištem Drljače kbr. 112a , je dana 18.01.1993 godine u svojoj kući u Drljačama u vezi  upada na teritorij RSK dao ovlaštenoj osobi SJB Kostajnica sljedeće obavijesti : Dana 16.01.1993 godine oko 16 časova nalazio se u službi kojom prilikom je vršio potpuni obilazak terena s obzirom da se nalazi na mjestu komandira granične milicije ...

Nastavit će se...

 

RSK , MUP Knin , SUP Glina , SJB Kostajnica, 22.01.1993 godine , Službena zabilješka

Građanin Tesla Marko , graničar , rođen 01.10.1948 godine , prebivalište Kostajnica ulica M. Brkljačića kbr. 10 , je dana 22.01.1993 godine u SJB Kostajnica u vezi s upadom na teritoriju RSK dao ovlaštenoj osobi SJB Kostajnica sljedeće obavijesti : Informativni ragovor obavljen je uz prisustvo pripadnika civilne policije UNprofora ( UNCIVPOL ) . Dana 16.01.1993 godine oko 15 časova nalazio se u patroli zajedno sa Šaponja Brankom i Jovičić Stevom kojom prilikom su obilazili likaciju zvanu Prnjavor . Došli su do kuće Banjanac Branka gdje su se kraće vrijeme zadržali da bi se ponovo vraili do željezničke pruge te su se kretanjem prugom i vršili patroliranje . Vrlo kratko su se kretali prugom kada je Šaponja osmatrajuči dvogledom  uočio 2 lica da se kreću šumarkom . O zapaženom je odmah obavjestio ostale članove patrole tako dasu svi obratili pažnju  na navedeni pravac . Ponovno su osmatrali te su uočili da se u njihovom pravcu kreću 2 čovjeka u šarenim maskirnim uniformama. Malo su sačekali da vide o kome se radi  s obzirom da isti na sebi nisu imali nikakvih oznaka pripadnosti . Pretpostavljali su da bi mogli biti neki od naših ljudi koji su znali samoinicijativno  ići u lov u navedeno područje. Kada su im lica prišla bliže vidjeli su da se radi o pripadnicima HV te je Šaponja odmah povikao STOJ , istog momenta pripadnici HV su odgovorili vatrom u njihovom pravcu . Odma su pritrčali momci iz patrole te su nakon odgovora na vatru ustaše počele bježati kroz šipražje u pravcu lokacije zvane Pazalište . Patrola je pošla okolo putom da bi vidjela šta se događa te su ubrzo začuli još pucnjeva . Pošli su da vide što se događa i da pomognu ako je eventualno naš čovjek u opasnosti , a znali su da je komandir stanice Milješić Dušan sam pošao u obilazak Pazališta . Pošli su i vidjeli Dušana da vodi jednog čovjeka , prišao je Dušanu i zajedno su tog čovjeka doveli u stanicu gdje je i ostao . Dalje nije izlazio na teren  jer se presvlačio jer je bio mokar od rose . Zabilješku sastavio Pašić Rajko Službena zabilješka 

Sastavljena dana 09.07 . 1993 godine u OM Šaš , po ovlaštenom radniku Veselinović Đuri , a u vezi izvršene provjere podataka  za Kesić Nadu iz Strmena koja je zaposlena u svojstvu prevodioca kod Unprofora . Tom prilikom utvrdio sam sljedeće : Kesić Nada kći Nikole i Dragice rođene Lađević , rođena je 15.08.1968 godine u selu Crkveni Bok , sada stalno prebiva u selu Strmen kbr. 197 , po nacionalnosti srpkinja , udata za Štrbac Niku , šumarskog inžinjera - šef šumarije Šaš . U toku 1970 godine imenovana se odselila u Australiju u Signaj sa svojim roditeljima i sestrom Milicom koja je rođena 11.08.1966 godine . Planirali su tamo da ostanu za stalno pa su primili dvojno državljanstvo - Australijsko - Jugoslavensko . Međutim kada su shvatili da im tamo nije povoljn aperspektiva a posebno za djevojčice Milicu i Nadu odlučili su se da se vrate za Crkveni Bok i tako su se 1983 godine vratili s namjerom da svi skupa ostanu  stalno u zavičaju , a kuću koju posjeduju iznajmili su na uslugu drugom . Po povratku u zemlju  Nada nastavlja sa školovanjem i tako završava srednju školu u Sisku smjer korespodent - međunarosno dopisivanje jer perfektno govori Engleskim jezikom . Nakon školovanja imenovana se pokušava zaposliti ali u tome nije uspjela . U toku 1990 godine zapošljava se u gostionici kod svog ujak aLađević Đure u Mošćenici kod Petrinje nedaleko Finela u svojstvu konobarice gdje radi do početka izbijanja ovog rata . Kada je došlo do rata bježi u Dragsenić kod ujakove supruge. Međutim u 10. mjesecu 1991 godine dolazi iz Draksenića kući u Crkveni Bok i zapošljava se u štabu mobilne jedinice  sela Crkveni Bok u svojstvu daktilografkinje gdje radi do 01.02.1992 godine , a tada po zadatku prelazi u Kostajnicu za predavača Engleskog jezika na osnovnoj školi  kod Poljak Slobodana  . Dolaskom Unprofora na naše područje  privremeno se zapošljava kod majora Gustafsona u svojstvu prevodioca , da bi tako 15.06.1992 godine zasnovala stalni radni odnos kod Unprofora za iznos od 600 DM mjesečno . U 10 mjesecu 1992 godien sklapa brak sa Štrbac Nikom iz Strmena gdje nastavlja sa prebivalištem . Dana 01.05.1993 godine dobiva kćerkicu Jelenu i stupa na bolovanje - porodiljski , a njene pooslove preuzima njena sestra Milica , koja je 28.08.1990 sklopila brak sa Tarbuk Živoradom iz Babine Rijeke gdje je nastavila sa prebivalištem . Za vrijeme porođajnoga Nada prima neku naknadu a njena sestra Milica radi i prima njenu plaću dok se ona nevrati sa porođajnog . Što se tiće karakternih osobina Nade radi se o vrlo karakternoj osobi. Nije sklona nikakvim negativnim porocima pa kao takva ne puši , ne troši alkoholn apića . Radi se o stabilnoj ličnosti i veoma uglednoj osobi koja je nosila epitet djevojke u selu Crkvenom Boku , veoma je dobro odgojena . Isto tako i njena sestra Milica je karakterna  osoba . Njihov otac Nikola , poznat je kao veliko-srbin i za vrijeme boravka u Australiji simpatizirao je Đujićev pokret o čemu je tadašnja služba državne sigurnosti prikupljala podatke i okvalificirala ga kao velikosrbina naklonjenog četništvu . Kao takav u selu Crkvenom Boku pokreče formiranje SDS-a gdje se u mnogome istakao . Međutim dana 20.12.1991 Nikola odlazi u Australiju , a ubrzo zatim u Australiju odlazi i njihova majka Dragica sa sinom Đorđom koji je rođen u Australiji 19.11.1981 godine . Po svemu sudeći i njena sestra Milica mogu se iskoristiti za našu službu i naš narod sobzirom na njihovu opredeljenost svome srpskom narodu . Službenu zabilješku sastavio Veselinović Đuro

 

 

Službena zabilješka sastavljena dana 13.07.1993 godine povodom izvršene provjere podataka za Japranin Branislavu iz Donjih Kukuruzara kbr.68 SO Kostajnica a koja radi kod Unprofora u svojstvu prevodioca .

Japranin Branislava od oca Zdravka rođena 28.08.1958 godine u Kostajnici , srpkinja , završila gimnaziju te specijalizirala Engleski jezik , udana , 2 djece , Donji Kukuruzari kbr. 68 . Osnovnu školu završila 1973 godine u Bosanskoj Kostajnici Gimnaziju završila 1977 godine u Kostajnici , specijalizirala Engleski jezik u vremenu od 1979-1981 godine u Engleskoj . Kandidatkinja je do sada bila zaposlena kao nastavnica Engleskog jezika u O.Š. u Bosanskoj Kostajnici . Od 1984 godine radilaje u poduzeću Nina Maraković u Kostajnici kao komercijalista te prema mišljenu njenih radnih kolega i rukovodilaca radne zadatke ispunajvala besprijekorno sa viskim stepenom odgovornosti . Za osobine mogu se istaknuti visok stepen drugarstva , komunikativnost sa ljudima i druželjubivost . Kod iste nisu zapažene bilo koje negativne sklonosti . Nije zapažena sklonost druženja sa osobama negativnih osobina . U sredini u kojoj živi i radi kandidatkinja je vrlo omiljena i cjenjena te prema saznanjima uživa veoma dobar ugled . Kandidatkinaj nije evidentirana u operativnim evidencijama SJB Kostajnica . Od početka ratnih zbivanja ista se sa porodicom nalazila u selu Kukuruzarima ,a nakon smirivanja ratnih dejstava radila je jedno izvjesno vrijeme u tvornici Nina Maraković gdje je radila i prije rata . U ljeto 1992 godine zapošljava se kod Unprofora  kao prevodioc . Otac Zdravko prije rata radio u TPS u Bosanskoj Kostajnici odakle je otišao u penziju , majka Milica domaćica umrla 1989 godine , suprug Nikola po zanimanju službenik , učesnik rata od prvih dana ratnih zbivanja , a kasnije postaje komandir čete u Kukuruzarima te biva na Benkovačko-Obrovačkom ratištu . Sestra Stoja Bujas sa obitelji živi u Šibeniku , sestra Radmila Zidov živi sa obitelji u Ljubljani . Prema saznanjima obitelj pomenute Japranin Branislave uživa veoma dobar ugled u sredini u kojoj žive i rade te su kao takvi veoma cjenjeni i omiljeni . U užoj obitelji nije primječena negativna sklonost , a posebno duševna oboljenja i alkoholizam . Zabilješku sastavio Novaković Dušan .

 

 

Službena zabilješka sastavljena dana 28.07.1993 godine u SJB Kostajnica u vezi izvršene provjer epodataka za Borojević Lidiju iz Borojevića kbr.129 SO Kostajnica  koja radi kod Unprofora kao prevodioc

Borojević Zorana Lidija rođena 11.11.1966 godien u Sisku , srpkinja , završila srednju jezičnu gimnaziju , neudana bez djece , stanuje u Borojevićima kbr. 129 . Osnovnu školu završila 1981 godine u selu Mečenčani , srednju jezičnu gimnaziju završila 1985 u Zagrebu ,strudirala Engleski i Ruski jezik u Zagrebu . Kandidatkinjja je do sda bila zaposlena u Američkom predstavništvu Kemijske firme " CXANAMID " u Zagrebu u vremenu 1990/91 godinu. U vremenu od 12 mjeseca 1991 do 04. mjeseca 1992 godine radila je u tvornici obuće u Kostajnici kao referent prodaje te prema mišljenju njenih radnih kolega i rukovodilaca radne zadatke je ispunjavala bezprijekorno sa visokim stepenom odgovornosti . Za osobine mogu se istaknuti visok stepen drugarstva , komunikaticvnosti sa ljudima , druželjubivost i požrtvovanost . Nisu zapažene negativne sklonosti niti bilo koji vidovi asocijalnog ponašanja . U sredini u kojoj živi vrlo je omiljen ai cjenjena te prema saznanjima uživa veoma dobar ugled . Nije evidentirana u operativnim evidencijama SJB Kostajnica . Niej se kretala u sredini koja je karakteristična po asocijalnom ponašanju. Otac Zoran sin Ilije rođen 01.09.1939 godien u Borojevićima sa stanom u Borojevići kbr. 129 , po zanimanju šumski tehničar. U vrijeme prijeratnih dejstava kao i u vrijeme ratnih dejstava aktivno se uključio t edao pun doprinos u odbrani od neprijatelja . Majka Slavka djevojački Dabić kći Janka , rođena 22.12.1948 u Komogovini sa stanom Borojevići kbr.129 po zanimanju domačica , sestra Snježana kći Zorana rođena 04.07.1969 godine u Sisku sa stanom u Borojevićima kbr. 129 po zanimanju tekstilni tehničar . Prema saznanjima o obitelji kandidatkinje uživa veoma dobar ugled te kao takvi su veoma cjenjeni u selu u kojem žive . Nema negativnih karakterističnih ponašanja . U užoj obitelji nije primječena negativan sklonost a posebno duševna oboljenja i alkoholizam . Zabilješku sastavio Novaković Dušan

 

 

 

 Nastavit će se ...