SJB Dvor

www.istraga.tv 

 

 

 

 

Republika Srpska Krajina , skupština opštine Dvor na Uni , Br. 01 - 1 - 10  / 1 - 1993 , Dvor 02 . 02 . 1993 godine - komandi Banijskog korpusa , komandi 26 brigade Kostajnica , komandi  33 brigade Dvor na Uni , javnom preduzeću elektrokrajine , svim civilnim i vojnim vlastima na području Republike Srpske Krajine  i Republike Srbije


Na zahtjev Boljanić Nikole inžinjera elektrotehnike , Kostajnica - selo Krčevo , potvrđuje se da je imenovani od početka oružanog ustanka srpskog naroda na području opštine Dvor kao rukovodilac elektro - distribucije u Dvoru na Uni stavio potpuno kako sebe tako i cjelokupnu radnu organizaciju tako daje radna organizacija u tim najtežim danima rata bila potpuno u funkciji oružane odbrane ovog naroda od ustaša. Istovremeno imenovani Boljanić Nikola kao rezervni poručnik vršio je funkciju načelnika prvog ratnog štaba ove opštine koji je odigrao presudnu ulogu u organizaciji obrane ove opštine  i oslobođenju Pounja od ustaških bandi . Imenovani je ne svojom voljom morao poslije oslobođenja Pounja napustiti ovo područje jer je od ostataka bivšeg komunističkog režima bio tretiran ili prognan kao velikosrbin . Stoga se zamoljavaju svi navedeni u naslovu kao i sve druge strrukture državne vlasti s kojima imenovni bude dolazio u dodir  da imenovanom pruže svu potrebnu pomoć  i puno povjerenje , te da mu se bez ikakvih ograda povjeravaju svi zadaci bilo oni iz oblasti njegove struke ili vojni . Predsjednik skupštine opštine : Petar Cvetanović

 

 

 

 

Republika Srpska Krajina , Ministarstvo unutrašnjih poslova , sekreterijat za unutrašnje poslove Glina , stanica javne bezbjednosti Dvor , Br. 08 - 04 - 1 / 93 , Dvor  02. 02 . 199 3 godine - komandi 26 brigade Kostajnica 

 

Na zahtjev Boljanić Nikole iz Kostajnice - Krčevo , a koji se za vrijeme rata nalazio na području općine Dvor , i od prvog momenta se aktivno uključio u pokret srpskog naroda . Imenovani se niti jednim svojim djelom nije ogriješio na račun interesa srpskog naroda i republike Srpske Krajine , te Vas obavještavamo da se protiv imenovanog nevodi nikakav krivični postupak . Načelnik : Nikola Bjelac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-