Rr

 

 

 

K-dir voda RABLJENOVIĆ Dušan BORISLAV 21.11.1963.
Strelac RABLJENOVIĆ Ilija BOŠKO 25.12.1937.
Strelac RABLJENOVIĆ Gojko DUŠAN 18.02.1939.
Strelac RABLJENOVIĆ Božo ILIJA 02.03.1966.
Vojnik RABLJENOVIĆ Lazo LJUBAN 05.06.1955.
K-dir odelenja RABLJENOVIĆ Božo LJUBOMIR 15.02.1968.
Strelac RABLJENOVIĆ Slavko MILAN 02.01.1956.
Strelac RABLJENOVIĆ Mirko MILOŠ 02.09.1955.
Strelac RABLJENOVIĆ Đuro RADE 01.01.1961.
Strelac RABLJENOVIĆ Slavko RADE 02.11.1960.
Strelac RABLJENOVIĆ Mirko RADOVAN 09.01.1954.
Vozač RABLJENOVIĆ Ranko SLOBODAN 14.04.1957.
Vezista RABLJENOVIĆ Stevan VLADIMIR 17.09.1958.
Nišandžija RABLJENOVIĆ Đuro VLADO 06.10.1957.
K-dir odelenja RADANOVIĆ Rajko BORISLAV 09.08.1964.
K-dir odelenja RAĐEN Dragomir ĐURO 08.10.1956.
Strelac RAĐENOVIĆ Dragan DRAGAN 25.11.1942.
Vojnik RAĐENOVIĆ Rade DRAGAN 06.02.1957.
Strelac RAĐENOVIĆ Branko ĐURO 01.03.1959.
Strelac RAĐENOVIĆ Rade MILAN 05.12.1937.
Vezista RAĐENOVIĆ Rade NIKOLA 25.11.1964.
Računač RAĐENOVIĆ Milan VADO 28.02.1959.
Strelac RAĐENOVIĆ Rade VLADO 30.01.1953.
Strelac RAĐENOVIĆ Dragan ŽELJKO 23.11.1975.
Strelac RADIŠIĆ Petar DRAGAN 21.02.1945.
Vezista RADIŠIĆ Milan LJUBAN 21.08.1961.
K-dir k-de stana RADIŠIĆ Jovan LJUBAN 08.09.1951.
Vojnik RADIŠIĆ Ljuban MILAN 01.01.1955.
ZK čete baterije RADIŠIĆ Milorad RADE 11.03.1971.
K-dir čete baterije RADOJČIĆ Obrad BRANKO 18.01.1953.
Bolničar RADOJČIĆ Stojan BRANKO 25.10.1967.
ZK čete baterije RADOJČIĆ Mirko BRANKO 15.04.1958.
Strelac RADOJČIĆ Đuro DRAGAN 28.05.1956.
K-dir odelenja RADOJČIĆ Milan DRAGAN 24.11.1957.
Strelac RADOJČIĆ Mirko DRAGAN 25.09.1960.
Strelac RADOJČIĆ Ljuban DRAGAN 15.02.1953.
Vezista RADOJČIĆ Dragan DRAGOMIR 03.01.1969.
Strelac RADOJČIĆ Sveto DUŠAN 04.08.1960.
K-dir odelenja RADOJČIĆ Dragan LJUBOMIR 13.11.1964.
Strelac RADOJČIĆ Dragan MILAN 11.06.1966.
Bolničar RADOJČIĆ Milan MIRKO 16.06.1972.
Strelac RADOJČIĆ Mićo RADE 12.12.1955.
Strelac RADOJČIĆ Branko STOJAN 22.09.1945.
Strelac RADOJČIĆ Dragan VLADO 09.06.1970.
Strelac RADOJČIĆ Obrad VOJIN 10.08.1955.
Vojnik RADOJČIĆ Mirko ZDRAVKO 02.05.1966.
Strelac RADOJČIĆ Stojša ZORAN 28.06.1971.
Strelac RADOŠEVIĆ Mihajlo RADE 26.12.1938.
Strelac RADOŠEVIĆ Miloš STEVO 20.03.1956.
Strelac RAIĆ Damjan PREDRAG 08.01.1969.
PK RAJIĆ Branko PERO 04.01.1956.
Strelac RAJŠIĆ Simo DEJAN 21.06.1972.
Strelac RAJŠIĆ Milan DUŠAN 19.03.1961.
ZK čete baterije RAKAS Milan DRAGAN 21.04.1962.
Računač RAKAS Đuro GORAN 29.12.1973.
Vozač RAKAS Nikola LJUBAN 10.02.1940.
K-dir odelenja RAKAS Mihajlo MILADIN 17.05.1946.
K-dir odelenja RAKAS Milan MILE 05.07.1944.
Strelac RAKAS Mile PREDRAG 01.01.1970.
Strelac RAKAS Ljuban PREDRAG 21.09.1967.
Strelac REGOVIĆ Antun TOMISLAV 07.07.1954.
Vojnik RELIĆ Mladen STEVAN 07.03.1955.
Strelac REPAK Branko MIROSLAV 10.01.1969.
Strelac REPAK Jovo NIKOLA 15.01.1954.
Strelac REPAK Branko ZORAN 04.11.1971.
Upravnik ekspeditor RESANOVIĆ Mirko ADAM 09.01.1949.
Blagajnik RESANOVIĆ Branko BRANKA 08.01.1972.
Ref. Za PiPP RESANOVIĆ Mladen BRANKO 21.02.1934.
K-dir voda RESANOVIĆ Ljuban DRAGAN 20.04.1971.
Strelac RESANOVIĆ Milan DRAGAN 12.01.1961.
Strelac RESANOVIĆ Milan DRAGAN 10.06.1970.
Trpezarac RESANOVIĆ Đuro ILIJA 08.05.1936.
Vozač RESANOVIĆ Kojo JOVAN 10.08.1953.
Strelac RESANOVIĆ Aleksa JOVO 10.06.1949.
PK za ob.poslove RESANOVIĆ Mirko LJUBAN 20.09.1955.
Strelac RESANOVIĆ Vaso LJUBOMIR 29.10.1962.
Strelac RESANOVIĆ Dmitar MILADIN 15.04.1939.
Vozač RESANOVIĆ Dragan MILAN 07.10.1968.
Strelac RESANOVIĆ Ljuban MILAN 01.05.1961.
Strelac RESANOVIĆ Ljuban MILAN 02.03.1962.
ZK čete-baterije RESANOVIĆ Dragan MILAN 15.08.1942.
Strelac RESANOVIĆ Branko MILAN 25.04.1952.
Strelac RESANOVIĆ Dmitar MILE 26.09.1958.
Strelac RESANOVIĆ Stojan MILE 07.01.1944.
Strelac RESANOVIĆ Savo MILE 25.01.1974.
Strelac RESANOVIĆ Milan MILE 27.05.1951.
Strelac RESANOVIĆ Milan MILOŠ 04.09.1955.
Strelac RESANOVIĆ Jovo MIOŠ 22.01.1951.
Izviđač RESANOVIĆ Ljuban MIRKO 03.09.1967.
Vozač RESANOVIĆ Milan NENAD 11.02.1971.
Strelac RESANOVIĆ Milan NIKOLA 04.05.1960.
Strelac RESANOVIĆ Simo NIKOLA 16.10.1962.
ZK čete baterije RESANOVIĆ Dragan PAVAO 01.01.1955.
Vozač RESANOVIĆ Milan PAVAO 03.09.1966.
Strelac RESANOVIĆ Mihajlo PERO 12.02.1949.
K-dir čete baterije RESANOVIĆ Nikola PREDRAG 24.01.1970.
K-dant bat.diviziona RESANOVIĆ Ljuban RADOVAN 05.01.1950.
Kuvar RESANOVIĆ Branko SIMO 02.03.1961.
Strelac RESANOVIĆ Dragan SLOBODAN 22.01.1967.
Ref za PiPP RESANOVIĆ Adam STOJA 01.01.1973.
Vojnik RESANOVIĆ Pavle VASO 15.08.1937.
Vojnik RESANOVIĆ Milan VLADO 28.10.1957.
Strelac RESANOVIĆ Gojko ŽELJKO 08.11.1963.
Strelac RODIĆ Rade BRANKO 17.07.1959.
Strelac ROGO Đuro JOVAN 16.08.1939.
K-dir čete baterije ROGO Petar MILAN 16.10.1952.
Strelac ROGO Milan MILORAD 31.10.1973.
Vojnik ROGO Jovan MILORAD 01.01.1959.
K-dir čete baterije ROGO Dragan MIROSLAV 11.12.1968.
Ref.za opšte poslove ROGO Stevo RADE 31.05.1957.
K-dir čete baterije ROGO Stevo ZORAN 13.05.1961.
Strelac ROGULJA Stanko DRAGAN 02.10.1957.
K-dant bat.diviziona ROGULJA Mile ĐURO 10.08.1962.
Vozač ROGULJA Milan MILORAD 15.05.1961.
Vezista ROGULJA Dragan PERO 02.07.1973.
Strelac ROGULJA Slavko STANKO 25.11.1954.
Strelac ROGULJA  Petar DRAGAN 02.03.1947.
Strelac ROGULJA  Božo DRAGAN 28.02.1947.
K-dir odelenja ROGULJA  Ivan ILIJA 07.11.1947.
Strelac ROGULJA  Stojan MILAN 13.07.1937.
Strelac ROGULJA  Đuro MILAN 14.10.1941.
K-dir čete baterije ROGULJA  Petar MILIĆ 28.06.1953.
Vojnik ROGULJA  Milić PERICA 07.01.1975.
Strelac ROKSANDIĆ Đuro BOŽO 28.02.1948.
Strelac ROKSANDIĆ Lazo BRANKO 01.07.1966.
K-dir odelenja ROKSANDIĆ Stevo DRAGAN 28.08.1956.
Strelac ROKSANDIĆ Jovan DRAGAN 03.10.1938.
Strelac ROKSANDIĆ Ilija DRAGAN 30.05.1955.
Bolničar ROKSANDIĆ Nikola KATA 24.08.1958.
Strelac ROKSANDIĆ Ilija MARKO 02.01.1938.
Strelac ROKSANDIĆ Lazo MIHAJLO 18.10.1962.
Vojnik ROKSANDIĆ Dragan MILAN 15.05.1964.
Vezista ROKSANDIĆ Đuro NIKOLA 18.10.1965.
Kurir ROKSANDIĆ Ilije ŽIVKO 04.03.1951.
Strelac ROKVIĆ Dušan DUŠKO 01.12.1972.
Strelac RUDEŽ Stojan DRAGAN 29.03.1955.
Vojnik RUDEŽ Joco DRAGAN 16.09.1959.
K-dir voda RUDEŽ Ilija MILAN 17.01.1960.
Strelac RUDEŽ Nikola MILORAD 02.04.1966.
Strelac RUDIĆ Đuro DUŠAN 05.10.1948.
K-dir odelenja RUDIĆ Milan LJUBOMIR 18.11.1965.
Strelac RUDIĆ Stevan MILAN 02.01.1967.
K-dant bat.diviziona RUDIĆ Ilija MILE 10.02.1958.
Strelac RUDIĆ Dragica PERO 01.12.1958.
K-dir odelenja RUDIĆ Đuro PETAR 01.01.1955.
Vojnik RUDIĆ Đuro RADE 02.10.1950.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..