Pravosuđe RSK


 

www.istraga.tv

 

 

RSK , Okružni sud u Glini , Glina 03.03.1993 godine - štabu TO Kostajnica

 

Kod ovog suda vodi se istraga protiv okrivljenog Ilić Marka , sina Luke i majke Matije rođen 07.10.1947 godine u Zvirići , opština Ljubuški  zbog osnovane sumnje da bi počinio krivično djelo iz čl. 214 st. 1. i 2. u vezi čk. 236 KZJ . Za potrebe postupka molimo da nam dostavite podatke : Kada i na koji način je na području opštine K0stajnice je štab TO opštine Kostajnica uputio poziv za opštu mobilizaciju , a vezano za proglašenje neposredne ratne opasnosti predsjedništva SFRJ u periodu od novembra 1991 do jula 1992 godine . Ukoliko niste u mogučnosti da nam dostavite tražene podatke obavjestite nas tko je na području opštine Kostajnica u mogučnosti da nam dade tražene podatke . Svojim dopisom , Br. gornji od 06.08.1992 godine iste podatke smo od vas tražili a Vi ste pismeno primili 17.08.1992 godine no , ni do danas nam tražene podatke niste dostavili . Upozoravamo da ste u smislu čl. 146 ZKP dužni sudu u krivičnom postupku pružiti pomoć . Istražni sudija Nikola Sužnjević

 

 

RSK , Skupština Opštine Petrinja , Br.: 1-44 / 93 , Petrinja 19.05.1993 godine - Ministar za pravosuđe  i upravu , gospodin Kužet Radomir

Predmet : Zahtjev z adodjelu zapljenjenih vozila " Agrokomerca " Velika Kladuša , Opštini Petrinja ( J.P. " Slavijatrans " i " Gavrilović " )

 

Dana 17.02.1993 godine radnici stanice javne bezbjednosti Petrinja na graničnom prijelazu Petrinja - Sisak kod tvornice " Finel " zapljenili su  11 ( jedanaest ) vozila " Agrokomerca " Velika Kladuša i 760 000 DEM . Vozila su prevozila u organizaciji Visokog komeserijata za izbjeglice  humanitarnu pomoć , a novac nije bio prijavljen pa se osnovano sumnja da je bio namjenjen za kupovinu oružja za Cazinsko područje .  Izvršni savjet opštine Petrinja podnio je 08.03.1993 godine zahtjev da se ova vozila do okončanja krivičnog postupka dodjele na čuvanje , garažiranje i korištenje opštini Petrinja , obzirom da postoji mogućnost garažiranja i servisiranja u servisnim radionicama J.P. " Slavijatrans i Gavrilović " . Odlukom okružnog suda u Glini od 17.03.1993 godine 10 vozila dodjeljeno je opštini Glina na čuvanje  , održavanje i garažiranje . Novom odlukom okružnog suda u Glini od 02.04.1993 godine ( istražni sudija Sužnjević Nikola ) vozila su dodjeljena  na čuvanje , garažiranje , i održavanje i to : opština Petrinja 6 vozila , opština Glina  2 vozila , i opštine Vrginmost , Dvor na Uni i Krnjak  po jedno vozilo ... Predsjednik skupštine opštine Petrinja Vojnović Dragan upr. pravnik .

 

 

RSK , Okružni sud u Glini , u Glini 03.01.1994 godine - Ministarstvo odbrane odelenje Kostajnica , Predmet : Požurnica

 

Dana 12.05.1993 godine dostavili smo Vam zamolnicu sljedečeg sadržaja : " Vašim pismenom Br. int. 79-2 /93 od 08.04.1993 godine vezano za naše traženje od 03.03.1993 godine dostavili ste nam podatke da je bivši sekreterijat za NO opštine Kostajnica sada Ministarstvo odbrane - odelenje Kostajnica uputilo poziv za opštu mobilizaciju naosnovu naredbe predsjedništva SFRJ o proglašenju neposredne ratne opasnosti na teritoriju SFRJ i odluke vlade SAO Krajine od 25.10.1991 godine , ali nam niste naveli kog datuma ste objavili opštu ratnu mobilizaciju i na koji način . Zamoljavamo Vas , da nam ukoliko posjedujete dostavite i podatke o ratnom rasporedu za okrivljenog Ilić Luke Marka , tj. u koju se jedinicu trebao javiti . "  Obzirom da nam do danas traženo niste dostavili , to Vas molimo da štop prije učinite s pozivom na gornji poslovni broj . Istražni sudija Nikola Sužnjević

 

 

 

RSK , Okružni sud Glina , u Glini 15.12.1994 godine , Zapisnik o ekshumaciji  

 

Sstavljen u ime okružnog suda u Glini , po istražnom sudiji Cvetojević Ljubanu , na licu mjesta na gradskom groblju u Vojniću u povodu naredbe istražnog sudije o ekshumaciji leševa pripadnika HV - o ekshumaciji leša Cvitković Milana zvanog Ždribac koji je dana 18.05.1993 ...  i sahranjenog ko dgradskog groblja  Vojnić . Prisutni : istražni sudija Cvetojević Ljuban , zapisničar Jednak Dragana , kapetan I klase Zorić Miloš  referent u organu za moral i vjerska pitanja Banijskog korpusa  , advokat Sužnjević Nikola član komisije za razmjenu ratnih zarobljenika za područje Baniej i Korduna , Sisan Radosalv predstavnik press centra Banijskog Korpusa , Trivanović Dr. Stevo spec. opšte medicine ZC Glina , Jandrić Bogdan i Pavlica Đuro radnici komunalnog preduzeća " Glikom " Glina koji su izvršili pokapanje leša Cvitković Milana zvani Ždribac.  Započeto na licu mjesta na gradskom groblju u Vojniću u 11:00 časova  . Postupajući po naredbi o ekshumaciji istražni sudija poziva radnike preduzeća " Glikom " Glina Pavlica Đuru i Jandrić Bogdana da označe grob gdje je pokopan Cvitković Milan zvani Ždribac a nakon što su ovi označili grob navedenog , poziva Ostojić Milana , Slijepčević Marijana , Tomić Stevu i Dabić Mitra da pristupe iskopavanju leša Cvitković Milana zvani Ždribac . Nakon što je iskopana jama pronađen je leš Cvitković Milana zvani Ždribac . Leš je bio pokopan bez lijesa kod gradskog groblja u Vojniću za oko 40 metara od sjeverne ograde u nizu istok - zapad , 5 grob po redu po skici SJB Vojnić koja je komisiji data na uvid . Leš je bio u raspadnutom stanju. Kosti se odvajaju . Tijelo je stavljeno u najlon vreću zatim u limeni sanduk koji je zaletovan a nakon toga stavljen u drveni sanduk . Prije stavljanja leša u najlon vreču i limeni sanduk na poziv istražnog sudije Trivanović Dr. Stevo izvršio je pregled tijela Cvitković Milana zvani Ždribac te utvrdio da je leš sposoban za razmjenu ... nakon toga je izvršeno zatvaranje sanduka sa lešom Cvitković Milana zvani Ždribac , leš je u limenom i drvenom sanduku predan komisiji za razmjenu ratnih zarobljenika za područje Banije i Korduna  . Dovršeno u 13:15 časova . Zapisničar : Jednak Dragana . Istražni sudija : Cvetojević Ljuban


 

 

RSK , Okružni sud u Glini , Istražni sudija , Glina 16.12.1994 godine , zapisnik o ekshumaciji

 

Sastavljen u ime okružnog suda u Glini po istražnom sudiji Cvetojević Ljubanu na licu mjesta u Pecki u povodu naredbe istražnog sudije o ekshumaciji leševa pripadnika vojske RH , poginulih u ratnim operacijama 1991 godine u Pecki i tada sahranjen na licu mjesta u Pecki  . Prisutni : Istražni sudija Cvetojević Ljuban , zapisničar Kolundžija Mira , kapetan I klase Zorić Miloš  referent organa za moral  i vjerska pitanja Banijskog Korpusa . Major Trivanović doktor Stevo šef  spec. opšte medicine ZC Glina , Sužnjević Nikola - predsjednik komisije za razmjenu ratnih zarobljenika na području Banije i Korduna , Jandrić Bogdan i Pavlica Đuro - radnici " Glikom " - komunalno poduzeće Glina .

Započeto na licu mjesta  u Pecki u 09:00 časova . Postupajući po naredbi o ekshumaciji istražni sudija poziva kapetana I klase Zorić Miloša da označi mjesto gdje je pokopan leš Brašić Vilima Marija pripadnik aoružanih formacija RH koji je poginuo u septembru 1991 godine naistom mjestu gdje je i pokopan . Kapetan I klase Zorić Miloš je o mjestu pokapanja Brašić Marija doznao od Vranešević Stevana penzionera iz Petrinje Gajeva kbr. 85 kome su podatke i vojnu knjižicu Brašić Marija dostavili borci Ćorković Jovica i pokojni Rogulja Bogdan , obojica iz Bačuge , skupština opština Petrinja...  Nakon što je kapetan I klase Zorić Miloš označio mjesto gdje je pokopan Brašić Marijo istražni sudija poziva Dabić Mitra , Ostojić Milana , Tomić Stevu i Slijepčević Marijana da pristupe iskopavanju leša Brašić Marija . Nakon što je iskopana jama  u dubini od oko 1,70 m pronađen je leš Brašić Marija koji je bio u raspadnutom stanju . Na poziv istražnog sudije Trivanović Dr. Stevo izvršio je pregled leša te utvrdio da se isti nalazi  u raspadnutom stanju te da je  ...  s tim da se leš Brašić Marija stavi i zatvori u limeni sanduk , a nakon toga u drveni sanduk i transportuje ... leš Brašić Marija nije bio pokopan u sanduk . Leš Brašić Marija bio jhe pokopan na ivici njive  za oko 5 metara u šumi a na udaljenosti od oko 700 metara od lokaliteta " Kula " s. Pecki ... pored dobijenih saznanja o identitetu leša istražni sudija utvrđuje da se radi o Brašić Mariju sinu Vilima rođen 16.07.1971 godine u Zagrebu , SO Črnomerac , a iz njegove vojne knjižice  Br. 309236 serija BG izdata od VP 5539 Osijek ... leš Brašić Marija stavljen  je u limeni sanduk , numeriran sa Br. 5 ... dovršeno u 12 : 30 sati , Istražni sudija Cvetojević Ljuban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..