Planovi evakuacije pobunjenih srba

http://www.istraga.tv/

 

 

RSK , Ministarstvo Odbrane , odsek Sisak - Caprag , Br. int. 7-83 / 4 , 17.06.1993 godine - Opštinska organizacija Crvenog Krsta Caprag  

Predmet : Plan evakuacije robe ( hrane ) u slučaju ratnih dejstava 


 Na osnovu naredbe republičkog štaba civilne zaštite Br. 02 - 201 - 1 /93 uputio sam 01.06.1993 godine dopis opštinskom Crvenom Krstu Caprag da mora da sačini plan evakuacije hrane iz skladišta koje se nalazi na prvoj borbenoj liniji . Do danas nisam dobio nikakav plan a u međuvrermenu se stanje pogoršava i postoji mogučnost napada na naše područje . Radi toga Vas molim da se plan hitno načini jer u suprotnom moram o tome obavjestiti republički štab civilne zaštite koje je izdalo tu naredbu . Načelnik štaba civilne zaštite Caprag Očigrija Milisav.
RSK , Opštinski štab civilne zaštite , opština Kostajnica , Br: 7 / 94 Kostajnica 24.03.1994 godine - regionalni štab civilne zaštite Petrinja 

Predmet ; plan evakuacije 


Na području opštine Kostajnica u slučaju napada agresorske Hrvatske vojske evakuiralo bi se stanovništvo samo iz rubnih djelova opštine . Stanovništvo bi se pomerilo u gornje djelove sledećim pravcima :

1. Donji Hrastovac - Meminska - Selište - Kostajnica

2. Gornji Hrastovac - Svinica - Veliko Krčevo - Bjelovački Kostreši

3. Gornji Hrastovac - Graboštani - Majur - Donji Kukuruzari

4. Uštica - Dubica 

5. Čapljani - Pobrđani - Jasenovčani -Papići - Srednja Meminska - Kostajnica

6. Strmen - Crkveni Bok - Slovinci - Timarci - Selište - Kostajnica

Načelnik Mirjana VeselinovićRSK , opštinski štab civilne zaštite , opštine Kostajnice , Br: 16 / 94 , Kostajnica 27.07.1994 godine - opštinski štab civilne zaštite Sisak - Caprag 

Predmet : smještaj stanovništva , dostavlja se 

 

Na sjednici opštinskog štaba civilne zaštite Kostajnice koja je održana 05.07.1994 godine donesen je zaključak  da možemo  prihvatiti dio stanovništva koji se odnosi na mjesne zajednice Radonja Luka  , Drljače , i Četvrtkovac . Da bi mogli organizirati prihvat stanovništva potrebno je da nam dostavite pravac kretanja , te broj evakuisanih lica iz navedenih mjesnih zajednica po kategorijama . Za ostalo stanovništvo za koje ste tražili smještaj nismo u mogučnosti prihvatiti , te je stav štaba da dio stanovništva evakuišete na područje opštine Petrinja kojoj taj dio mjesnih zajednica i prirodno gravitiraju . Načelnik : Mirjana Veselinović 

 


RSK , Ministarstvo odbrane , Uprava Sjeverna Dalmacija , Opštinski štab civilne zaštite , Br: CZ - 2/95 Knin , 04.01.1995 godine 


Na osnovu člana 26 Zakona o odbrani Republike Srpske Krajine opštinski štab civilne zaštite Knin donosi riješenje o raspoređivanju motornog vozila u civilnu zaštitu . Motorno vozilo Traktor s prikolicom u vlasništvu Čolović Đorđe iz Tepljuha raspoređuje se u civilnu zaštitu za potrebe izvršenja evakuacije civilnog stanovništva . Vozač motornog vozila Čolović Đorđe ima obavezu da po naređenju opštinskog štaba civilne zaštite Knin ili komande RJ uzme u vozilo određen broj lica s minimalnom prtljagom i da ih preveze do odredišta za prihvat evakuisanog stanovništva . Izvršenjem evakuacije u mjesnoj zajednici rukovodiće povjerenik civilne zaštite Đapić Nikola . Za neizvršenje obaveze po ovom rješenju snosit će s eodgovornost po članu 82 zakona o odbrani .

 Rješenje se dostavlja : 

1. Vlasniku motornog vozila i vozaču

2. K-di RJ 

3. Arhivi 

Načelnik : Drago VujatovićRSK , Štab civilne zaštite opštine Kostajnica Br: 11 / 95 Kostajnica . 08.05.1995 godine - reonskom štabu Crkveni Bok 


Na sjednici štaba civilne zaštite opštine Kostajnica održanoj 08.05.1995 godine na temelju procjene vojno bezbednosne situacije a u odnosu na to i procjene ugroženosti civilnog stanovništva opštinski štab civilne zaštite donio je sljedeče zaključke . 

1. U slučaju borbenih dejstava stanovništvo je obavezno koristiti postoječa skloništa 

2. Ukoliko dođe do pogoršanja situacije štab će izvršiti pomjeranje ili evakuaciju što će ovisiti o samoj procjeni 

3. Pomjeranje stanovništva vršit će se u manje ugrožene mjesne zajednice i to kako slijedi :

Donji Hrastovac - Gornja Velešnja

Gornji Hrastovac - Donaj Velešnja 

Graboštani - Donja Velešnja

Pobrđani - Meminska

Čapljani  -  Meminska

Papići - Rausovac

Jasenovčani - Rausovac

4. Evakuacija stanovništva vršit će se u republiku Srpsku i to kako slijedi: Slovinci , Šaš , Živaja , Dubica , Slabinja , kao i već ranije premještena sela Uštica , Ivanjski Bok , Crkveni Bok i Strmen prema Kozarskoj Dubici . 

Kostreši , Utolica , Timarci , Meminska , Mračaj , Rausovac , Rosulje , Panjani , Kostajnica i Čukur kao i mjesne zajednice koje su ranije premještene Pobrđani , Čapljani , Papići i Jasenovčani pravcima prema teritoriju opštine Srpska Kostajnica i teritoriju opštine Novi Grad.

5. Obavezuju se reonski štabovi civilne zaštite da uskalde spiskove lica za evakuaciju i prihvat stanovništva , načine i mesta prihvata kao i pravce kojima bi se vršilo pomjeranje prema reonu prihvata .

6. Reonski štabovi su dužni da u što kračem vremenskom periodu još jednom usklade brojčane podatke kategorija stanovništva predviđenih za pomjeranje  ili evakuaciju kao i dodatne količine gorive i isto dostavi opštinskom štabu . Načelnik opštinskog štaba civilne zaštite : Mirjana Veselinović
Brojčani pregled građana predviđen za evakuaciju u slučaju ratnih dejstava


Za slučaj evakuacije stanovništva mjesne zajednice Crkveni Bok predviđeno je 112 lica od čega : A :  33 školske djece 

B :  7 djece do 7 godina starosti 

C :  72 starije osobe teže pokretne i to 62 žene i 10 muškaraca 

Vozači :

1. Pralica Nikola - vozi školsku djecu sa majkama školskim autobusom 

2. Kuruzović Milan 

3. Čakširaš Evica 

4. Đuričić Slobodan - vozi predškolsku djecu do 7 godina starosti .

 

Ostala teže pokretna lica voze sljedeći vozači :

1.  Kesić Mile - 15 osoba 

2. Kuruzović Pero - 10 osoba

3. Radojević Stevo - 6 osoba

4. Čakširaš Mile - 4 žene 

5. Đuričić Đuro - 8 osoba

6. Garić Mara - 9 osoba

7 . Turajlić Pero - 12 osoba

8. Dokman Milan - 8 osoba

Prevoz se vrši sopstvenim traktorom sa prikolicom . Određeni su pravci kretanja te vodiči kroz šumu Zelenik do prihvatnih mjesta na terenu Šaša. 
RSK , Opštinski štab civilne zaštite Kostajnica , Br: 12 / 1995 Kostajnica  09.05.1995 godine 

Informacija o provedenoj mjeri zbrinjavanja stanovništva


Na osnovu narebe komande brigade dana 07.05.1995 provedeno je pomjeranje stanovništva iz reona sela Crkveni Bok , Ivanjski Bok i Strmen u  reon sela Kostreši , Slovinci , Šaš , i Živaja . Pomjereno stanovništvo jučer je obišla ekipa iz opštinskog štaba , Crvenog Krsta te reonskih štabova  Crkveni Bok i Šaš . Stanovništvo je zbrinuto po porodicama u pomenutim selima , zadovoljni su prihvatom i smeštajem i za sada ne postoji potreba da se pruži bilo kakva pomoć u hrani .  Reonski štabovi na području popisali su poimenično pomjerena lica i o njihovom smještaju izvjestili članove domačinstava koji se nalaze na prvoj liniji . Na osnovi provedenog popisa stanje od 07.05.1995 godine kada je pomjereno 139 osoba se povečalo , pa je sad atrenutno smješteno 199 osoba od čega 12 djece do 7 godina , 28 djece od 7 - 15 godina te 159 starijih i bolesnih osoba . Načelnik opštinskog štab acivilne zaštite : prof. Mirjana Veselinović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..