Martićeva milicija

 

Milan Martić  rođen 18.11.1954 


Nakon pobjede višestranačja u RH i proglašenjem samostalne Republike Hrvatske 30.05.1990 , pod vodstvom SDS-a ( Jovan Rašković i ostali )  ,a u režiji Beograda (  Slobodan Milošević i ostali )  , pobunili su se srbi iz Republike Hrvatske , ( poglavito unutar zamišljene granice " velike srbije " ) . U samom začetku to su bile lokalne bande odmetnika predvođene lokalnim čelnicima SDS-a i kriminalcima koje je naoružavala tzv. JNA , ili su oružje otimali upadom u policijske postaje MUP-a RH i muzejske izložbene postave  ( spomen dom šamarica ) , takove naoružane bande pobunjenih srba u Republici Hrvatskoj od mjeseca kolovoza 1990 pa do mjeseca lipnja 1991 postavljaju barikade i nadzorne točke na prometnim smjerovima ( kontrola putnika  i  roba ) , te organiziraju " seoske straže " . Otvorena agresija pobunjenih srba u RH i tzv. JNA na RH započela je na području Banovine 26.06.1991 napadom na policijsku postaju MUP-a RH Glina . Pobunjeni srbi tada su već organizirani na osnovu TO bivše SFRJ , a dio pobunjenika organiziran je u bande predvođene lokalnim kriminalcima koji nisu priznavali nikakva vojna zapovjedništva , ali su za ista zapovjedništva ( i za osobnu materijalnu korist ) odrađivali najprljaviji dio poslova ( protjerivanje i ubojstva Hrvata , rušenje i paljenje Hrvatskih sela i domova , te sustavnu pljačku imovine prognanih i obespravljenih osoba Hrvatske nacionalnosti ) ili " samostalne postrojbe ( bande ) u sklopu vojnih zapovjedništava koji su uz odrađivanje vojnih zadaća vršile i sustavno zatiranje svega što je Hrvatsko na tim prostorima Milicijske  snage tj. "milicija krajine" bile su sastavljene od djelatnika bivšeg SUP-a srpske nacionalnosti i u većini slučajeva služile su za represivno djelovanje protiv preostalog hrvatskog stanovntištva s tih prostora i zastrašivanja istoga. Milicijske snage su bile raspoređene po tzv. stanicama javne bezbijednosti  (SJB ) u svim gradovima i većim mjestima na području privremeno okupirane Banovine a podređene su bile Kninu. U sastavu istih bile su i postrojbe "specijalne policije" tj. tzv. "martićevci" pripadnici kojih su bili srpski ekstremi odnosno osobe koje su prije i na samom početku otvorene agresije srbočetnika i JNA na Republiku Hrvatsku završile posebni tečaj "u centru za obuku specijalaca" kod Knina. Izvjestan broj "martićevaca" nikada nije bio u sastavu "milicije krajine" već se okupljao "

u samostalne bande" koje su na tom privremeno okupiranom području Republike Hrvatske vršile teror nad preostalim hrvatskim stanovništvom.