Kasarna Volinja

O kasarni Volinja rekli su : 


Od policijske uprave SM zaprimili smo obavjest da seu mjestu Volinja , općina Dvor , u šumi sa zapadne strane željezničke pruge Volinja - Sisak čije se otvaranje za teretni promet uskoro očekuje , oko 1000 metar aod državne granice sa BiH  i oko 500 metara od prvih stambenih objekata nalazi 6 vojnih objekata koji su bili vlasništvo bivče JNA . Ti objekti navodno suslužili za skladištenje  avionskog goriva i maziva za potrebe Bihaćkog vojnog aerodroma te minsko eksplozivnih sredstava i streljiva . 

Provjerom u nadležnim tijelima općine Dvor nije se moglo utvrditi sadašnje vlasništvo objekata , niti pravna osoba koja s ovim prostorom raspolaže . Obzirom na preuzimanje objekata bivše JNA , za pretpostaviti je da je pravni sljednik ovih objekata Ministarstvo Obrane RH . 

Uvidom u stanje ovih objekata utvrđeno je da su 2 objekta uništena od posljedica eksplozije te se u njima nalaze ostaci granata i drugih projektila za topove i drugo streljivo . Ostali objekti su također djelomično oštečeni , najvjerojatnije od eksplozije , a također i vremenskog utjecaja . 

U jednom od skladišta ispod urušenog krovišta nalazi se više od 20 bačvi bez vidljivih oznak ao sadržaju koji se u njim analazi , dok se u drugom skladištu nalazi djelovi protupješačkih rasprskavajućih poteznih mina , djelovi protupješačkih antimagnetnih nagaznih mina , djelovi minobacačkih mina 120mm , bez vidljivih upaljača , ostaci streljiva i druga nepoznata sredstva . 

Za pretpostaviti je da se i na otvorenom prostoru oko skladišta nalaze razbacana minsko eksplozivna sredstva , a postoji mogućnost da je okolni teren miniran . 

Kako navedeni teren nije fizički niti na bilo koji drugi način osiguran postoji mogućnost stradavanja slučajnih prolaznika kao i mogućnost odnošenja razbacanih minsko eksplozivnih sredstava ...  

O ovom problemu upoznat je i Hrvatski centar za razminiranje i Ministarstvo obrane RH putem policijske uprave SM koja je ujedno stupila u kontakt i sa vojnom policijom na svom području . 

RH , MUP , Sektor policije , Br: ... , Zagreb , 19.01.2001 godine  Načelnik I.S.

 

Ministarstvo Unutarnjih poslova upoznato je s problemom napuštenih i večim djelom razrušenih skladišta bivše JNA u naselju Volinja ... 

O ovom problemu upoznala nas je PU SM dostavivši nam na znanje dopis od 17.01.2001 godine , kojom se obratila Ministarstvu obrane RH s molbom da to Ministarstvo kao i druga mjerodavna tijela hitno poduzmu tijela iz svoje nadležnosti  kako bi se osigurali sigurni uvjeti za život građana na ovom području . 

Obzirom da se radi o objektu bivše JNA , za koji bi pravni nasljednik moglo biti Ministarstvo Obrane ili Vlada RH a u cilju rješavanja ovog problema MUP se dopisom  Br: ..... od 19.siječnja 2001 godine , obratio upravi vojne policije , upoznavši je sa stanjem skladišta i potrebom saniranja tog prostora , napominjući da je ovom problemu več upoznat Hrbatski centar za razminiranje kao i Ministarstvo Obrane putem PU SM . 

Kako se na prostoru navedenog skladišta nalazi također više od 20 bačvi nepoznatog sadržaja MUP se dopisom Br. ... od 19.siječnja 2001 godine , obratio i Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja s molbom da se utvrdi njihov sadržaj i sprijeći  moguće štetno djelovanje na ljude i okoliš.

Budući da se radi o relativno velikom prostoru obraslom vegetacijom za koji ne možemo  sa sigurnošču tvrditi jeli miniran ili ne , policijski službenici PP ... upoznali su mjesno stanovništvo s potencijalnim opasnostima koje prijete u slučaju neovlaštenog ulaska u prostore skladišta a sam prostor povremeno obilaze .

U cilju rješenja ovog problema MUP predlaže sukladno zakonu o razminiranju razminiranje prije svega onog djela skladišta na kojem se nalazi urušeni objekt ispod kojeg su spomenute bačve , kako bi se nadležnim službama osigurao pristup radi utvrđivanju njihova sadržaja te njihovo uklanjanje , što do sada zbog opasnosti od mina i neeksplodiranih uboitih sredstava nije bilo moguće .. .

RH , MUP , Ravnateljstvo policije Br. ... , Zagreb , 24. lipnja 2002 godine , Ravnatelj R.O. 

 

... skladišni kompleks " Volinja " čine 2 fizički odvojena skladišta i to skladište pogonskog goriva koje je od 10.01.1996 godine zapećaćeno i napuštno od oružanih snaga RH te skladišt eubojnih sredstava koje je uništeno tijekom akcije OLUJA od strane paravojnih postrojbi prilikom njihova povlačenja ( navedeno skladište nikad nije bilo korišteno od strane oružanih snaga RH ) . 

Temeljem zahtjeva MUP-a PU SM  od 17.01.2001 godine dana 24.01.2001 goddine izvršen je očevid skladišnog kompleksa Volinja od strane mješovitog povjerenstva sačinjenog od predstavnika MORH-a , i MUP-a temeljem kojim su doneseni zaključci i poduzete mjere obilježavanja prostore i zabrane ulaska nepoznatih osoba u spomenuti skladišni kompleks .

Napominjemo da je predmetni kompleks neperspektivan za oružane snage RH sa čime je upoznat i ured Vlade RH za državnu imovinu , te da je od Hrvatskog centra za razminiranje zatraženo razminiranje predmetnog prostora , što su isti i prihvatili uz zahtjev da stručni tim oružanih snaga RH pregleda i po potrebi sanira sadržaj bačava koje se nalaz ena prostoru skaldišta Volinja. 

Vezano uz daljnje postupanje po predmetnom izvješčujemo Vas da je stručni tim oružanih snaga RH u mogućnosti izvršiti pregled problematićnih bačava te će po izvršenju istog dat prijedlog mogućeg riješenja .

RH , Ministarstvo Obrane , klasa : ... , Ur. Br. : ... , Zagreb , 02.07.2002 godine , Ministar J.R.

 

Nastavit će se...

 

Arena 08.03.2001 godine 

 
 

Fokus 27.09.2001 godine

 


 

Jutarnji List 14.03.2002 godine 

 

 

 Večernji List 03.07.2002 godineVečernji List 15.07.2002 godineJutarnji List 30.08.2002 godineVečernji List 31.08.2002 godineVečernji List 12.07.2003 godineVečernji List 17.03.2009 godine
Nastavit će se ...