Joso   Kovačević

 www.istraga.tv

 

 

 

Izviđačko diverzantska grupa Joso Kovačević , organizirana je za izvođenje diverzantskih akcija usmjerenih porotiv legalnih institucija RH , i nikada nije bila veća od  jednog  voda. Od osnivanja bila je pod zapovjedništvom štaba TO Glina a kasnije 24pbr. 39 korpusa tzv. VRSK

Skupina je plaćana istovjetno kao i skupina Šilt iz budžeta općine Glina ali za razliku od skupine Šilt IDG Joso Kovačević bila je mobilizirana skupina podređena višem zapovjedništvu i vodila se pod šifrom O-6 , a smještena je bila u Glini u ulici Kralja Tomislava . Nakon rasformiranja skupine Šilt pojedini pripadnici prešli su u IDG Joso Kovačević . Od samog osnivanja skupina je izvršavala " zadaće " i činila zlodjela nad Hrvatskom stanovništvom tog kraja i to : od samog početka proglašenja neovisnosti RH skupina je imala zadaću prikupljanja podataka  o broju pripadnika ZNG-a , MUP-a RH , punktovima , stražarskim mjestima i skladištima oružja , dana 16.10.1991 skupina učestvuje u masakru Hrvatskog stanovništva iz Novog Glinskog Sela , postoji indicija da je skupina  sudjelovala u maskru 21 osobe Hrvatske nacionalnosti sela Joševica dana 16.12.1991 a isto je učinjeno zbog odmazde ( " gračaničke žrtve " , poginuli četnici za vrijeme akcije HV-a i MUP-a RH 13.12 1991) .

Tijekom cijelog perioda rata skupina je na čelu sa Josom Kovačević ( predstavljao se kao i kapetan Marić ) preuzela poslove razmjene ratnih zarobljenika , suradnju s predstavnicima UN-a , te " čuvanje " stanovnike Majskog bazena ( sela Dolnjaki , Svračica , Prijeka , Joševica , Maja i Ravno Rašće ) . Tijekom obavljanja takovih zadaća izvršeno je nekoliko desetaka ubojstava Hrvata na području Majskog bazena, ubijeno je ukupno 50 osoba Hrvatske nacionalnosti .

Zajedno sa skupinom , Joso Kovačević je za potrebe tzv. VRSK , medija u Srbiji i tzv. RSK , a u cilju promidžbe " posebno pripremao " preostalo Hrvatsko stanovništvo za razgovore sa predstavnicima UN-a te raznim drugim humanitarnim i političkim međunarodnim udrugama a u smislu neugroženosti Hrvatskog stanovništva u tzv. RSK što je u svijetu davalo pogrešnu sliku o istome.

Joso Kovačević vodio je ukupno na ovom području 3 razmjene ( Petrinja 1991  , Turanj 1994 , i Mošćenica -Patrinja 1994) a vodio je i razmjenu  u Zadarskom zaleđu. 

Zapovjednik skupine bio je Josip Franjo Kovačević rođen 19.01.1948 u Strizivojni , Hrvat po nacionalnosti , prebivao je u Glini u ulici Petrinjska 4 . Isti je bio zapovjednik skupine , direktor firme Progres Glina a poslovne kontakte imao je s tzv. VRSK , Srbijom i UN-om . Sada živi u Srbiji a 2007 godine Hrvatsko pravosuđe protiv istog je podignulo optužnicu zbog počinjenja ratnih zločina na području Gline .

 

 

Joso Kovačević od oca Franje rođ. 19.01.1948 u Strizivojni , prebivao u Glini u ulici Petrinjska br.4. Zapovjednik izvidničko -diverzantske grupe . Sada živi u Srbiji. 2007 Pravosuđe RH podignulo je optužnicu protiv istog zbog počinjenja ratnih zločina na području Gline