Joševica

  www.istraga.tv

 

Izvještaj dežurnih , 16.12.1991 godine od 06:00 do 18:00 sati


... U 16:00 sati Š.I. iz Joševice dojavio da su u toku dana NN počinioci pobili 19 ljudi i 3 osobe ranjene . Na uviđaj izišla patrola  Ljiljak Mile - Gruborović - Miljević -  Stanić -  Kotur . Sa utvrđivanjem poginulih došlo se do Kreštalice Bare ... Samardžija Jovo


 

SFR Jugoslavija , SAO Krajina , SUP Knin SJB  Glina broj ku-14 / 91 , datum 28.12.1991 godine 

Službena zabilješka 

 

građanin Škrinjar Juraj rođen 20.03.1916 godine sa prebivalištem u Joševici kbr.63 je dana 17.12.1991 godine u Joševici dao obavjesti u vezi s ubojstvom dao ovlaštenoj osobi SJB Glina sljedeće obavjesti . Dana 16.12.1991 godine u vremenu od 12-13 sati 2 lica u maskirnim uniformama ušla su u moje dvorište te su ubili moju ženu Škrinjar Anu . Ja sam cijelo vrijeme bio u štali i nisam smio izaći napolje . Isti su došli pješke od pravca Pogledića . Na sebi su nosili veće puške najvjerojatnije PAP . Kada su pucali nije se čuo pucanj . Moj sin Nikola bio je  sakriven na tavanu  kuće . Zatim su otišli u kuću Modronja gdje su također izvršili više ubistava . Mogu reći da su ta dva lica bili srednjih godina ... 

Zabilješku sastavio : Željko Simić 

 

 

 

SFR Jugoslavija , SAO Krajina , SUP Knin SJB  Glina broj ku-14 / 91 , datum 28.12.1991 godine 

Službena zabilješka

 

Građanin Šiftar Ana po zanimanju domaćica , rođena 03.03.1921 godine sa prebivalištem u Joševici  kbr 69 je dana 20.12.1991 godine u bolnici u Glini dala obavijesti u vezi s masovnim ubojstvima dala ovlaštenoj osobi SJB Glina sljedeće obavijesti : Dana 16.12.1991 godine u vremenu od 12do 13 : 00 sati grupa mladića u šarenim uniformama - tamnijim došli su u selo najvjerojatnije pješice  od pravca Pogledića . U moju kuću su ušla dvojica - jedan je bio visok , crn i imao je kratku bradu , dok je drugi bio nizak . Njih 4 ili 5 bili su napolju , svi su bili mladi , niži i u šarenim uniformama . Kada su ušli u kuću razgovarali smo , ja sam ih ponudila sa kavom ali su to odbili rekavši da nemaju vremena . Viskoki je pucao na moju rodbinu , ja sam vrisnula te je tada pukao u na mene , te sam ostala ležati . Mislim da nisu došli sa vozilom . Visoki je imao kraću pušku sa nekakvim širim nastavkom na vrhu cijevi te se nije čuo pucanj . Mislim da su ti dečki i prije dolazili u selo tražiti oružje ... 

Zabilješku sastavio mlađi inspektor Željko Simić 

 

Zapisnik o uviđaju sastavljen na licu mjesta u Joševici , dana 17.12.1991 godine u ime Okružnog suda Glina .


 

Prisutni od suda : istražni sudac Nikola Sužnjević , zapisničar Nada Rožić , kriminalistički tehničar Željko Simić , inspektor SJB Glina Dragiša Rebrača . Lekar vještak Branislav Anđelković 

Dežurna služba Stanice javne bezbednosti Glina izvjestila je istražnog sudiju da su radnici SJB Glina u selu Joševica pronašli više ljudskih leševa , da postoji sumnja da je u pitanju nasilna smrt.

Na uviđaj je pozvan i lekar vještak dr. Branislav Anđelković kako bi na licu mjesta  izvršio pregled leševa i dao svoj nalaz i mišljenje o uzrocima smrti . Na licu mjesta  zatečeni su radnici SJB Glina koji su obezbeđivali mjesto uviđaja tako da je u vrijeme uviđaja onemogućen pristup okolini gde se nalaze leševi . Konstatuje se na osnovu njihovih podataka da poslije otkrivanja leševa nije bilo dozvoljeno da se ma tko približuje ili uklanja tragove oko  leševa . Pošto je vještak dr. Anđelković izvršio pregled leševa daje svoj iskaz : Liječnički vještak dr. Anđelković Branislav sin Časlava rođen 1958 na listi stalnih sudskih vještaka Okružnog suda u Valjevu  , živi u Beogradu , Dušana Vukasovića 72/15 , N. Beograd , kirurg , propisno opomenut daje sljedeći nalaz : 

Izvršio sam pregled leševa po dobivenom zadatku za vještačenje i nakon pregleda a u skladu sa svojim najboljim znanjem i savješću dajem sljedeći nalaz i mišljenje . 

U kući broj 50 , pregledao sam leš muškarca starog oko 65 godina , zatečen u svom krevetu . vidljiva ustrijelna rana glave u predjelu desne jagodične kosti velične 5 X 5 mm , lako neravnih ivica . Izlazna rana na levoj potiljačnoj kosti veličine 5 X 6 cm , sa masovnom destukcijom koštanog i moždanog tkiva . Radi se o prostjelu glave vatrenim oružjem iz relativne blizine . U kući broj 53 , pregledana su 2 leša i to - Kata Štajduhar  rođena 1921 godine pogođena u glavu prostjelna rana sa ulazom u  predelu desne jagodične kosti prečnika oko 7 mm , na levoj potiljačnoj kosti izlazna rana prečnika oko 6 cm. Uzok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine . Kata Štajduhar rođena 1900 godine , pogođena je u glavu po sredini čeone kosti između obrva gdje je uočena ustrelna rana prečnika oko 1cm , izlazna rana na sredini temeljne kosti prečnika oko 3 cm sa destrukcijom koštanog i moždanog tkiva . Uzrok smrti prostrel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine . U kući broj 55 , pregledana su 2 leša - Bara Štajduhar žensko rođena 1927 . godine  pogođena u glavu u predelu leve jagodične kosti , ustrelna rana prečnika oko 8 mm sa manjim barutnim prstenom oko rane , izlazna rana na desnoj potiljačnoj kosti prečnika 3 cm .   Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz neposredne blizine .

Ljuba Škrinjar , žensko rođena 1943 . godine , pogođena u lice , ulazna rana iznad leve gornje usne ovalnog oblika dimenzija 10 x 5 mm sa izlaznom ranom u gornjem delu desne temeljne kosti prečnika oko 3 cm. Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine . 

U kuću broj 59 . pregledan leš muškarca Paje Škrinjar , rođenog 1930 godine , pogođen u glavu sa ulaznom ranom u predelu leve slepoočnice prečnika oko 1 cm , sa izlaznom ranom na desnoj potiljačnoj kosti prečnika oko 3 cm. Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine . 

U kući broj 62 . pregledana su 3 leša i to : Mara Brkašić , žensko , staro oko 55 godina , pogođena je u glavu sa ulaznom ranom u predelu leve potiljačne kosti a izlazna u predjelu desne  

slepoočne kosti prečnika oko 3 cm . Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine . Marta Modronja , žensko , rođena 1912 , pogođena je u glavu sa ulaznom ranom iznad leve gornje usne prečnika oko 8 mm , i izlaznom ranom u predelu  desne potiljačne kosti prečnika oko 5cm. Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine . Ante Modronja , muškarac , rođen 1910 godine , pogođen u glavu s ulaznom ranom   u predelu desne mastoidne kosti   iza desnog uha , izlasne rane nema sa barutnim prstenom oko ulazne rane . Uzrok smrti ustrel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine . 

U kući broj 63 , pregledan ženski leš Ane Škrinajr , rođena 1927 godine , pogođena je u glavu po sredini čeone kosti između obrva sa ulaznom ranom veličine oko 8 mm i izlaznom na potiljku prečnika oko 4 cm . Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine . 

U kući broj 69 , pregledana 4 leša i to : Ivan Šiftar , muško , rođen 1929 , pogođen u glavu sa ustrelnom ranom prečnika oko 1 cm , u poredjelu leve slepoočnice i izlaznom ranom prečnika oko 2 cm iza desnog uva u predelu desne mastoidne kosti . Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz neposredne blizine . Pavao Šiftar , muško  star oko 16 godina , pogođen u lice u predelu leve jagodične kosti sa ulaznom ranom prečnika oko 8 mm , i izlaznom ranom u predelu  desne potiljačne kosti prečnika oko 4 cm . Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz neposredne blizine . Luka Šiftar , muško star oko 20 godina , pogođen u glavu , u gornjem delu desne polovine čeone kosti sa ulaznom ranom prečnika oko 5 mm i izlaznom ranom iza desnog uva prečnika oko 2 cm . Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine .  Ljubica Šiftar , žensko , stara  19 godina , pogođena u glavu sa ulaznom ranom  na desnoj slepoočnoj kosti  iznad desnog uva , prečnika oko 1 cm  i izlaznom ranom na levoj slepoočnoj kosti prečnika oko 2 cm . Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz relativne blizine. 

U kuči broj 70 , pregledana 3 leša i to : Ljuba Štajduhar , žensko , stara oko 60 godina ,  pogođena je u predelu levog oka , sa izlaznom ranom na levoj temeljnoj kosti prečnika oko 2 cm . Uzrok smrti prostel glave vatrenim 0ružjem iz neposredne blizine .  Štajduhar Stevo , muško , star oko 60 godina , pogođen u glavu ulazna rana u desnom donjem uglu desne polovine čeone kosti prečnika oko 1 cm  sa izlaznom ranom u predelu desne temeljne kosti prečnika oko 2 cm . Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz neposredne blizine .  Marija Šiftar  , žensko , rođena 1929 godine , pogođena u glavu , s desne strane sa ulaznom ranom u predelu desne slepoočne kosti , prečnika oko 1 cm i izlaznom ranom iznad levog uva prečnika oko 3 cm . Uzrok smrti prostel  glave vatrenim oružjem iz neposredne blizine . 

U kući broj 71 , pregledan 1 leš , ženske osobe po imenu Marija Šiftar , rođena 1946 godine , pogođena u glavu sa ulaznom ranom iznad levog uva u predelu  leve slepoočne kosti prečnika oko 1 cm i izlaznom ranom u gornjem desnom delu desne slepoočne kosti prečnika oko 3cm . Uzrok smrti prostel glave vatrenim oružjem iz neposredne blizine . 

Dana 16.12. 1991 godine oko 18 časova , u hirušku ambulantu dovežena NN osoba , ženskog pola iz sela Joševica , stara oko 65  godina  sa još uvek očuvanim vitalnim funkcijama ali u stanju duboke kome sa povredom glave nanesenom vatrenim oružjem u predjelu desne potiljačne kosti prečnika oko 2 cm . Izlatzne rane nije bilo .  Poslje ukazane prve hiruške pomoći  bolesnica ostaje živa još oko 2 sata  a zatim umire . Uzrok smrti ustrel  glave vatrenim oružjem iz neposredne blizine . U isto vreme u našu ustanovu dovedena i Ana Šiftar , stara oko 80 godina , svesna sa ranama od vatrenog oružja u predelu glave i desne šake . Na glavi s leve strane korena nosa ulazna rana prečniak oko 5 mm , s desne strane vrata izlazna rana prečnika oko 1,5 cm . Na desnoj šaci prostelna rana prečnika oko 1 cm . Poslje kirurške obrade bolesnica hospitolizovana i sada je u dobrom opštem stanju van životne opasnosti . Uzrok povređivanja prostelne rane glave, vrata i desne  šake vatrenim oružjem iz neposredne blizine . 

Na posebno pitanje dali je prilikom pregleda leševa primjetio bilo kakove druge povrede na leševima nanesene bilo hladnim bilo vatrenim oružjem vještak navodi da prilikom pregleda leševa drugihg povreda osim navedenih nije zamjetio. Nakon toga vještak daje sljedeče mišljenje : Sve gore navedene osobe su ubijene dejstvom vatrenog oružja, i to direktnim pogotcima u glavu iz neposredne blizine . Smrt je nastupila zbog masivnog razaranja moždanog tkiva dejstvom projektila . Smrt je nasilna , nastupila je oko 24 sata prije pregleda leševa . Drugo što nemam izjaviti . Nagradu za obavljeno vještačenje ne potražujem. Dovršeno u 20 časova . Liječnički vještak Dr. Branislav Anđelković hirurg . 

 

 

 

 

SFRJ , SRK , SO Glina , Štab TO , Str. Pov. Br. : 02-31-1 , Glina , 24.12.1991 godine , Vojna tajna strogo povjerljivo primjerak broj 2. Štabu 3. OZ Topusko 

 

Predmet : izvještaj o masakru u s. Joševici 

 

Dana 16.12.1991 godine obavješten je ovaj štab da je u s. Joševici oko 13: 30 minuta od veće grupe zasada nepoznatih izvršilaca izvršen masakr nad stanovništvom toga sela . Prijava je izvršena u 16: 00 sati u SJB , a javio je stanovnik tog sela Š.I.  Uviđajem od strane radnika SJB je utvrđeno da je ubijeno 19 muškaraca i žena hrvatske nacionalnosti među kojima i 4 djece 10-16 godina starosti . Također su pronađene 3 ranjene osobe koej su otpremljene u bolnicu od kojih je jedna žena umrla , tako da je konačan bilans 20 mrtvih . Na lice mjesta je  izašla istražna komisija  na čelu sa istražnim sucem Sužnjević i sucem Jović Radovanom ispred općinskog suda . Istragu o okolnostima masakra je preuzeo na sebe nadležni organ SJB , a naši organi bezbednosti također prikupljaju podatke . Prema poznatim činjenicama osobe su pobijene oružjem malog kalibra a osobe koje su to izvršile su bile u maskirnim uniformama . Ubijene osobe su sahranjene  o trošku SO Glina po želji rodbine koja je bila prisutna . Komandant  TO Major Vlado Ćupović

 

 

 

Komanda 1.OG , organ bezbednosti , str.pov.br.1-61  ,25.12.1991 , hitno - organu bezbednosti 5 VO , upravi bezbednosti SSNO

 

U vezi zločina nad stanovništvom u s. Joševica , kada je ubijeno  21 lice , došli smo do podataka da su 
 
 pripadnici IDG ŠTO Glina viđeni prije zločina u s. Selište , odakle se može prići Joševici. Već ranije smo 
 
izvestili da prema opisu preživele Šiftar Ane ( majka kap. JNA Šiftar Luke ) , postoji indicije da je izvršioc
 
 Jednak Bogdan , pripadnik spomenute IDG . Prema našim saznanjima grupa se sada nalazi na kursu u 
 
Pančevu . Obzirom da navedeni podaci ukazuju da su mogući počinioci zločina pripadnici pomenute 
 
IDG predlažemo da se , za vreme njihovog boravka u Pančevu preduzmu operativne mere. Odlazak ove 
 
grupe u Pančevo nije išao preko OG-1 već sa ovog područja ima više linija prema vojnom vrhu i vladi 
 
Srbije, koji  nam znatno otežavaju planiranje i upućivanje na školovanje ljudstva koje zadovoljava uslove
 
 po vašim instrukcijama . Načelnik p-pukovnik Milan Ostoijić
 

 

 

 

 

 

RSK , MUP - SDB ODJEL BANIJA , 26.12.1991 GODINE , SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Hrvatsko selo Joševica kraj Gline poprište je događaja koji je zaprepastio ljude na Baniji . U tomu noći pobijeno je 22 lica Hrvatske nacionalnosti , mahom staraca . Joševica je selo koje je u 2  sv. ratu bilo na strani partizana i dio ljudi je bio u partizanima tako da ti ljudi nisu se osjećali ugroženima i nisu napuštali kuće i selo . Interesantno je da susjedno selo Dolnjaci i Prijeka čisto ustaški onda i sad nisu ni dirnuti . Po nekim  informacijama to su izvršili ljudi iz grupe IDG koje kontrolira TO i  vojska. Dio tih ljudi sad je na obuci u Pančevu . Tintor Branko 

 

 

 

Izvještaj :

Ova služba vršena je po općim i napred  navedenim zadacima napred na nalogu .

Izvršen je uviđaj u selu Joševica gdje je u kući Dujmović Mirka Joševica kbr.7 ubijena njegova supruga Štefica Dujmović dana 31.03.1993 godine po NN počiniocu koji se nakon ubojstva Štefice udaljio u nepoznatom pravcu . Uviđaj obavili Kotur , Arbutina , krim tehničar Rebrača Dragiša i doktor opće medicine Žarković . Na licu mjesta nije pronađeno nikakovih tragova koji bi ukazivali o eventualnom počiniocu . O ubojstvu Dujmović Štefice napisana depeša MUPu Knin i predana u kriptozaštitu ...  U Glini dana 01.04.1993 godine . Kotur Bogdan  

 

 

Izvještaj operativnih dežurnih za dan 01. 04.1993 godine  u vremenu od 07:00 do 07:00 časova 

. Dežurni Zorojević Dragan u vremenu od 07:00 do 19:00 časova : ....

 

Dana 31.03.1993 oko 23:00 časova došla su 2 NN osobe u dvorište od Dujmović Mirka i Štefice , Joševica kbr.7 . Kada je Mirko i Štefica ustali iz kreveta , Mirko je vidio ljude u dvorištu i pobjegao iz kuće na suprotnu stranu a Štefica je ostala . Mirko se sakrio u poljima i čuo je 2 pucnja iz vatrenog oružja , oko 02:00 časova došao je kući te je našao  mrtvu suprugu Šteficu . Uviđaj obavio operativac Kotur i krim tehničar Rebrača i doktor Žarković , istražni sudac obavješten koji nije izlazio na lice mjesta jer je rekao da uviđaj obavimo sami . Slijedi krivična prijava o NN .

 

 

 

Izvještaj operativnih dežurnih za dan 05./06.04.1993 godine  u vremenu od 07:00 do 07:00 časova . Dežurni Zorojević Dragan u vremenu od 07:00 do 19:00 časova : ....

 

2. U 16:00 pristupila u SM civilna policija UNPF koja prijavljuje da je jučer u 18:00 2 NN osobe došle u selo Joševicu kod kuće od Velebit iz Joševice kbr.49 koji su otuđili TV crno -bjeli poslje su se uputili do kuće Kreštalice Bare kbr.52 koji su došli sa bijelim kolima nepoznate marke i broja . Jedan od NN istu je ugurao u kuću te su je tukli koji su se udaljili u nepoznato. Slijedi službena zabilješka

 

 

Izvještaj operativnog dežurstva 28 / 29 . 08.1993 godine u vremenu od 07:00 do 07:00 časova 

Dežurni Slobodan Rakas u vremenu od 07:00 do 19:00 časova ...

 

3. U 09:45 časova dežurnoj službi ove stanice milicije obratio se  Delić Pero iz Šibina te prijavio da je u selu Joševica ubijeno dvoje lica Kata Kreštalica i Stevo Štajdohar . Isti leševe nije pronašao jer je odmah došao da prijavi slučaj a po tragovima je bio siguran da su ubijeni . Na lice mjesta upučena patrola te ekipa za uviđaje u sastavu istražni sudac Momčilović , operativni radnik Gledić , krim tehničar Rebrača te dežurni liječnik Žarković . Na licu mjesta je utvrđeno da su dana 27 / 28. 08.1993 godine NN lica vatrenim oružjem vjerovatno automatskim puškama lišili života Kreštalica Katu i Stevu Štajdohara u njihovoj kući uselu Jošavica kbr.46 . Smrt na licu mjesta konstatovao doktor Žarković . Slijedi KP po NN počiniocima  od strane Gledić .
Izvještaj operatiovnog dežurstva na dan 11./12. 11. 1993 godine u vremenu od 07:00 do 07:00 časovaDežurni Slobodan Stanić u vremenu od  07:00 do 19:00 časova. 


1. U 12:45 časova telefonskim putem obavješteni smo od strane civilne policije UNPROFORa da u selu Joševica civilna lica odvoze traktorima stvari iz kuća . Isti su tražili da izađe naša patrola t eje upučen vođa sektora Manojlović i Zorić . Po povratku patrola je izjavila da je u selu Joševica zatekla Bjelajac Stevana iz Gline , Baždar Radojka iz Gline , Vukšić Adama , Slijepčević Milu , Vukšić Mirka , Lukač Dragana , svi iz Roviške koji su traktorima odvozili crijep . Crijep su istovarili te o svemu slijedi opširna bilješka od strane  Manojlovića .

 

 

 

NASTAVIT ĆE SE  .......