identifikacija
 

Poštovani posjetitelji

Zamoljavamo Vas da nam pomognete identificirati osobe sa fotografija a u

                         cilju stvaranja jedinstvene baze sudionika rata protiv Hrvatske.

    Svoja saznanja o osobama sa fotografija javite nam na broj telefona :  091 523 62 78

Identifikacija :

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br: 1

 

 Pripadnik izviđačke jedinice 622 brigade JNA Petrinja , sudionik napada 16.09.1991 na grad Petrinju , jedno vrijeme pripadnik Šiltove grupe .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:2

Joso Kovačević od oca Franje rođ. 19.01.1948 u Strizivojni , prebivao u Glini u ulici Petrinjska br.4. Zapovjednik izvidničko -diverzantske grupe . Sada živi u Srbiji. 2007 Pravosuđe RH podignulo je optužnicu protiv istog zbog počinjenja ratnih zločina na području Gline

Joso Kovačević

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:3

Puk. Boško Džombić , komandant brigade JNA na Baniji

Puk. Boško Džombić

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotorgafija br:4

General Špiro Ninković komandant operativne grupe , prijeratni oficir JNA radio u Sloveniji

Gen. Špiro Ninković

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
fotografija br:5
 
dr Dušan Jović sin Stevana rođ. 24.01.1942 u Donjem Klasniću , liječnik, predsjednik ratnog predsjedništva općine Glina. 2007 pravosuđe RH poodignulo je optužnicu protiv istog zbog  počinjenja ratnih zločina na području Gline

 

 

dr Dušan Jović

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fotografija br: 6
 

 Pripadnica tzv. Odreda žena Glina kojim je zapovjedao Čedomir Stefanović
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
fotografija br:7
 

Pripadnica tzv. Odreda žena Glina kojim je zapovjedao Čedomir Stefanović

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:8
 
Čedomir Stefanović od oca Radovana , rođ. 14.02.1942 u Paraćinu , Srbija. Živio u Brestiku kb.20. Zapovjednik skupine
 

 

Čedomir Stefanović 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:9  

Zapovjednik TO Slabinja i predsjednik SDS Slabinja

Boško Plavljanić 
rođen 1949 godine iz Slabinje


" Evo sad imamo priliku da snimimo na ovoj kazeti da ostane za encikopedijske anale istorije ovog rata , građanskog prljavog rata između srba i Hrvata a ovo je zarobila jedinica iz Slabinje. To je jedinica 1212/4 . Možda nebi trebao reći taj broj jer je vojna tajna ali sobzirom da če kazeta ostati u našem vlasništvu reći čemo ga , nek se zna . Jedinica je zarobila ovaj transporter i još više vozila a to su kamioni TAM , Zastava kamion i itd. Uništena su 2 transportera , isti jedan ovakav i 1 nešto manji , drugačije isto izrade ... Tukli smo se s njima i drago mi je što možem da kažem otvoreno - pomogli su nam naša braća iz TO Bosanska Dubica i Bosanski Novi ... Mi smo TO  skupštine opštine Kostajnice SAO Krajine i naš komandant je Branko Dmitrović i  Milan Babić ... Posada od 12 ljudi je vrlo ubitačna posada koja je dejstovala iz pravca Dubice u pravcu Kostajnice , kojoj smo mi preprečili put i nismo joj dozvolili dalje ... zaplijenili smo jedan mitraljez dobošar prije nekoliko dana od trojice gardista koje smo zarobili . Poslali smo ih direktno za Beograd ... Zahvaljujemo svima koji nas razumiju , koji nas pomažu i koji su nam pružili utočište na drugom teritoriju , u drugoj republici u B i H , podržava nas Bosanska Krajina. Ja sam bio vođa srpskog naroda , SDS u svojoj mjesnoj zajednici ... , volio bih da iziđu sad ovdje kapetan Srbo moj bliski saradnik iz TO Bosanska Dubica i njegov komandir stariji vodnik Krnjajić , Milana Čalića -  Čkalju pa posle rata da stanemo ovako da se slikamo . Ovu izjavu je dao Boško Plavljanić i odgovorno stojim iza ove izjave da je potpuno istinita ... "
video kaseta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 fotografija br:10
 

predsjednik općine Kostajnica i komandant TO Kostajnica

Branko Dmitrović

" Ja inače u ovom cjelom ratu neznam više ni dana ni datuma . To vreme prolazi , ja otprilike vidim kako se smjenjuje ovaj nekako godišnje doba po uzrenju voćaka , po šljiva i tako dalje , ovo kukuruza i tako dalje , ovaj jel mi stvarno nemamo ni još , nemamo struju , nismo mogli da pratimo em štampu ... Mi smo isplanirali akciju i akcija je tekla da smo blokirali Kostajnicu . Blokirali Kostajnicu kompletno i nije bilo nikakve šanse da se bilo tko izvuče iz te Kostajnice ...  Ja sam bio mišljenja da ovo mjesto treba sravniti sa zemljom jednoga dana poravnat to i posijati koprive da ovdje više nikada nitko ne živi ... I ovom prilikom želio bi se zahvaliti našoj braći zdesne strane rijeke Une iz republike Srpske na njihovoj pomoći na oslobađanju grada Kostajnice , naše opštine i RSK . Preko 200 boraca iz susjednih mjesta zdesne strane rijeke Une nalazilo se u sastavu 3 odreda i učestvovalo do konačnog oslobođenja Kostajnice .
 -  Kostajnica , kraj 1991 godine -video kaseta
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

Poštovani posjetitelji

Zamoljavamo Vas da nam pomognete identificirati osobe sa fotografija a u cilju stvaranja jedinstvene baze sudionika rata protiv Hrvatske.

 Svoja saznanja o osobama sa fotografija javite nam na broj telefona :  091 523 62 78 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
 
 fotografija br:11
 
Davor Karajčić - Dačo
 
Zapovjednik tzv. skupine HERMANI sa područja Kostajnice. U kasnijem djelu rata bliski suradnik kap. Dragana u centru ALFA Bruška (Benkovac). Bjegunac 2006 iz Banjalučkog zatvora. Sada živi u Hrvatskoj Kostajnici .

Davor Karajčić - Dačo

 

" pa ti momci naše jedinice  je sastavljena na dobrovoljnoj bazi . Sve su to momci koji su učestvovali u gotovo svim kriznim žarištima ...  Dobro smo obučeni , imamo bogato ratno iskustvo i šta da vam kažem nego ovo osnovno opredeljenje naše jedinice je obrana svih srpskih zemalja od vanjskog neprijatelja " . Dali bi željeli da učestvuju i osvoje Sunju ?  " tu se nema mnogo šta pričati . Sunja je naša prirodna granica , mi na Savu izlazimo kad-tad " .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

 fotografija br:12

Dragan Vojnović - Petrinja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----

fotografija br:13

Kap. Duško Radulović načelnik štaba 26 pbr Kostajnica.  

Kap. Duško Radulović

 

" Međutim naše jedinice sad kontrolišu sve . Front smo pomaknuli ovaj 20 km dalje od Kostajnice tako da je sad bezbjednosna situacija u Kostajnici dosta dobra . Mi ustvari nebranimo i nečuvamo samo Kostajnicu . Mi branimo cijelu teritoriju općine Kostajnice i na cijeloj teritoriji općine Kostajnica nema uopšte organiziranih snaga MUP-a i ZNG-a . "  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:14

Kap. Jovo Plavljanić , aktivni oficir JNA sa područja Kostajnice.Zapovjednik bataljona u 26 pbr.

Kap. Jovo Plavljanić

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:15

Puk. Marko Vrcelj , rođen je u Benkovcu 1950 god. osnovnu i srednju školu završio je u Benkovcu a vojnu akademiju u Beogradu i Zadru. Kao oficir JNA a kasnije vojske Jugoslavije službovao je u Sloveniji . Od 1973 do 1989 god. a potom u Beogradu. Rat 1991 zatekao ga je u Beogradu na dužnosti nastavnika centra vojnih škola odakle odlazi na Baniju na dužnost komandanta 24.pbr Glina , a kasnije i u Knin na dužnost u sjeverno dalmatinski korpus SVK , a VRA Oluja je dočekao na dužnosti načelnika artiljerije u GŠ SVK. Po završetku rata vraća se u Beograd gdje je na raznim dužnostima proveo nekoliko godina. U mirovinu je otišao 2002 god. i kao umirovljenik živi u Beogradu. 2007 god. pravosuđe RH podignulo je optužnicu protiv istog zbog počinjenja ratnih zločina na području Gline. 

OS SFRJ SAO Krajina , Komanda 1 brigade TO Glina , vojna tajna strogo povjerljivo , str. pov. br. 02-61/1 dana 22.12.1991 , informacija o pogibiji boraca brigade

U skladu planirane operacije " UNA " ustaško rukovodstvo je 08.12.1991 formiralo 102 brigadu ZNG-a sa zadatkom da nasilno pređe r. Kupa , razbije snage naše brigade u zoni odbrane i produži ofanzivna dejstva prema Glini . U ovom periodu brigada je bila u jednoj od najtežih faza prelaska iz mirnodopskog u ratno stanje - mobilizaciji . Koristeći nedovoljnu popunjenost ljudstva i nebudnost jedinica na prednjem kraju , kao i situaciju da se u to vreme iz Zagreba izvlačile određene jedinice JNA , ustaše su 11/12. 12. 1991 neopaženo prebacile deo svojih snaga na desnu obalu r. Kupa ...Poslije artiljerijske pripreme u toku noći 12/13. 12. 1991 uvođenje svežih snaga izvršen je protiv napad i ustaške snage delom uništene ili prebačene preko r. Kupe u paničnom begstvu. Ovom prilikom zarobljena su 4 ustaška tenka i oklopni transporter , a uništeno je 5 tenkova , 2 oklopna transportera i 1 m/v a poginulo je oko 200 ustaša... Obzirom da su analize ovog događaja još u toku , kao i ispitivanje okolnosti pod kojima su pojedinci i neke jedinice napuštale položaj bez odobrenja a u cilju stabilizovanja obrane brigade potrebno je izvuči sledeće poruke : kod svih jedinica u reonima b/d imati stalno u funkciji sistem osmatranja , ... komandant p-pukovnik Marko Vrcelj

Predmet izvod , naredba br. 6-52 , 1. br. TO , Saveznog sekretara za Narodnu Odbranu od 27.marta.1992 ...vanredno se unapređuje u čin artiljerijskog pukovnika , p- pukovnik Vrcelj Mila Marko na dužnosti u centru visokih vojnih škola OS " Maršal Tito " ( privremeno upučen u TO Srpske Repubike Krajina ) rođen 10.aprila. 1950 godine. Unapređuje se sa danom 27.marta 1992 . Zamenjuje Saveznog Sekretara za Narodnu Odbranu načelnik generalštaba OS SFRJ general - pukovnik Blagoje Adžić . Tačnost izvoda ovjerava : p- pukovnik Duško Marković

 

Puk. Marko Vrcelj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:16

Kap. Mile Letica , Komandant bataljona u 24.pbr Glina, oficir za vezu sa UN.

Na graničnom prijelazu na ulazu iz Srbije u R. Hrvatsku jučer je uhićen Mile Letica ( 56 ) rodom iz Gline. Za njim je raspisana tjeralica za ratni zločin nad civilnim stanovništvom i zarobljenicima 1991 godine na području Gline. On je kao vojni zapovjednik odgovoran po zapovjednoj odgovornosti zajedno s još nekoliko osoba. Prema dostupnim podacima Letica je bio zapovjednik bataljona na području Gline a jedno vrijeme bio je i oficir za vezu sa UNPROFOR-om . Na video zapisima postoji snimka Letičine izjave da su njegovi ljudi upravo ubili dvojicu pripadnika Hrvatskih snaga . Spomenuta snimka i još neke bit će emitirane u četvrtak 07.02. 2008 godine u emisiji ISTRAGA na Nova-TV . Prema iskazima svjedoka upletn  je  u zločine u Viduševcu 1991 godine. Njegovo ime spominje se na portalu  www.istraga.tv  i stoji već više mjeseci skupa sa fotografijom .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:17

Mile Popović , sudionik tzv. smrtonosnog sastanka održanog u prostorijama poljoprivredne zadruge u Hrvatskoj Dubici na kojem je donešena odluka da se preostalo Hrvatsko stanovništvo prikupi i zatvori u vatrogasni dom . Danas živi u Bosanskoj Dubici a povremeno se viđa u Hrvatskoj Dubici i Hrvatskoj Kostajnici. Odbornik  SO Kostajnica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:18

Nikola Bandur-Petrinja 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:19

pok. Siniša Lončar , poginuo u prometnoj nezgodi na području Korduna 1994 godine. Danas se nalazi na popisu manipulatora Save Štrbca kao " žrtva " Hrvatskih snaga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poštovani posjetitelji

Zamoljavamo Vas da nam pomognete identificirati osobe sa fotografija a u cilju stvaranja jedinstvene baze sudionika rata protiv Hrvatske.

 Svoja saznanja o osobama sa fotografija javite nam na broj telefona :  091 523 62 78 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:20

Siniša Martić -Šilt , od oca Valdimira rođ. 13.08.1965 u Sisku, prebivao u Glini Petrinjska ulica br.7 , zapovjednik paravojne skupine ŠILTOVI. Sada živi u Novom Sadu

Siniša Martić -Šilt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:21

Puk. Slobodan Tarbuk rođ. 27.01.1946 u mjestu Balinac , aktivni oficir JNA s bivšom adresom stanovanja Trg 22. Lipnja u Sisku. Zapovjednik 622 mtbr , zapovjednik garnizona Petrinja, zapovjednik 39 Banijskog korpusa SVK. Suđenu odsutnosti za počinjenje više kaznenih djela ( ratni zločin, diverzija, genocid) .

Puk. Slobodan Tarbuk 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 fotografija br:23

Veljko Džakula 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 fotografija br:24

 Doktor Radovan Maljković 

Predsjednik ratnog predsjedništva sa sjedištem u Jabukovcu a kasnije u Petrinji  , osoba bez koje se u političkom , policijskom i vojnom smislu na području okupirane Petrinje nije moglo ništa dogoditi. Potpisao više odluka , između ostalih odluku o odcjepljenju Petrinje i trajnom izdvajanju Petrinje iz sustava RH , te odluku o izdvajanju Policijske Postaje Petrinja iz MUP-a RH , i formiranja SJB Petrinja i pripojenje MUP-u tzv. SAO Krajine . U kasnijem djelu rata poslanik skupštine RSK u Kninu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fotografija br:25

 Đuro Dedić


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fotografija br:26

fotografija br:27

fotografija br:28

fotografija br:29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poštovani posjetitelji

Zamoljavamo Vas da nam pomognete identificirati osobe sa fotografija a u cilju stvaranja jedinstvene baze sudionika rata protiv Hrvatske.

 Svoja saznanja o osobama sa fotografija javite nam na broj telefona :  091 523 62 78

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:30

fotografija br:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:32

pok. Velibor Matijašević , prvi predsjednik skupštine SAO -Krajine, poginuo u eksploziji mine na okupiranom Glinskom području , Savo Štrbac ga vodi na svom popisu kao žrtvu Hrvatskih snaga.

pok. Velibor Matijašević

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:33

fotografija br:34

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:35

ZAMOLJAVAMO POSJETITELJE DA NAM POMOGNU  IDENTIFICIRATI OVU OSOBU . ZA ISTOG IMAMO SAZNANJA DA JE SUDJELOVAO U PROLJEĆE 1992 U MJESTU POKUPSKA SLATINA U UBOJSTVU 2 HRVATSKA BRANITELJA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

fotografija br:36

fotografija br:37

 fotografija br:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:39

Željko Ostojić rođ. 1958 , bivši pripadnik SUP-a RH. 1990 zaposlenik PP Petrinja u kojoj je zajedno sa Milanom Karapandžom vodio pobunu policajaca srpske nacionalnosti koji su otkazali poslušnost MUP-u RH. Na početku rata protiv RH pripadnik centra Šamarica. Nakon pogibije Steve Borojevića zvanog Gadafi , komandanta jedinice za posebne namjene Kaline preuzeo komandovanje spomenutom jedinicom. Kasnije zbog zasluga od Milana Karapandže preuzeo komandu nad stanicom javne bezbednosti Petrinja,u njegovoj zoni odgovornosti ubijeno je 500 osoba Hrvatske nacionalnosti 

 

Željko Ostojić

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poštovani posjetitelji

Zamoljavamo Vas da nam pomognete identificirati osobe sa fotografija a u cilju stvaranja jedinstvene baze sudionika rata protiv Hrvatske.

 Svoja saznanja o osobama sa fotografija javite nam na broj telefona :  091 523 62 78

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:40

Puk. Čedo Bulat komandant 21 Kordusnki korpus SVK.

Puk. Čedo Bulat umro u Srbiji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:41

Dušan Munikravić od oca Miloša rođ. 20.12.1964 , rodom iz sela Meminska. Bivši pripadnik MUP-a RH. Danas u Beogradu aktivan u srpskoj radikalnoj stranci

Dušan Munikravić

 

" Ja sam Munikravić Dušan , rođen 1964 godine . Učesnik sam u ratu od prvog dana i pozdravio bi sve naše srbe van granica RSK , RS , Republike Srbije  i da nam se pop Đujić što prije vrati . Mi ga željno čekamo " .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:42

Nenad Šare-Škene , rodom sa područja Knina. Pripadnik tzv. crvenih beretki , svjedok pokajnik u procesu protiv Milorada Ulemeka -Legije za ubojstvo Ivana Stambolića u Srbiji

Nenad Šare-Škene

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:43

Đuro Šimunović , pripadnik vojne policije , radnik na osiguranju logora u Glini. Danas je gradski vijećnik u Glini sa koalicijske liste  SPH-SDP

Đuro Šimunović

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:44

fotografija br:45

fotografija br:46

 fotografija br:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:48


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:49

 

 

Poštovani posjetitelji

 

Zamoljavamo Vas da nam pomognete identificirati osobe sa fotografija a u cilju stvaranja jedinstvene baze sudionika rata protiv Hrvatske.

 Svoja saznanja o osobama sa fotografija javite nam na broj telefona :  091 523 62 78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fotografija br:50

Dragan Čičić , rođ. 06.11.1957 u Kijevu , Sanski Most, BiH. U Petrinji od 1971 god. 1991 god sekretar sekreterijata za financije SO MZ Petrinja sa većinskim srpskim stanovništvom. Financijer srpske pobune u Petrinji od 1990 do 1995. 1993 /1994 sa Borom Mikelićem nositelj izbornih aktivnosti Milana Martića u izborima u tzv. RSK kojom prilikom je Martić pobjedio Milana Babića i postao predsjednik tzv. RSK, a Boro Mikelić postao predsjednik vlade tzv. RSK.15 m od balkona vikendice Dragana Čičića pronađena je masovna grobnica sa tijelima ubijenih Hrvata. 2001 god. dobio je više milijunski kredit od Hrvatske države za razvoj gospodarstva u Petrinji , novci nestali a firma Drvoplast otišla u stečaj, 2007 god. firma Bimex u Brčkom otišla u stečaj.

 

Dragan Čičić

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

fotografija br:51
 
Puk. Ilija Isak komandant 39 banijskog korpusa SVK, bivši oficir JNA , prije dolaska u tzv. SVK 8 godina radio je na Kosovu.

 

Puk. Ilija Isak

 

"  Dame i gospodo  dozvolite da Vas pozdravim i u ime svih pripadnika Banijskog korpusa i da zaželim uspješan rad i priivođenje ove sjednice ka njenom cilju i kraju...  Nekoliko stvari bi rekao i o našem korpusu . Ja ovde neću raspravu i da vas upoznajem opširno nego nastojaćemo da u narednom periodu ostvarimo veoma visok vid saradnje sa svim predstavnicima vlasti jer Vi znadete , vojska koju mi imamo ovdje na Baniji i RSK to je narod . To još nije vojska u onom pravom smislu nego bi trebala da bude . Da imamo niz problema sa kojima smo suočeni od držanja i obezbeđivanje linija , od stanja u našim jedinicama , problema sa kojima su suočeni naši borci i da shvatite da budete i mi i od ove skupštine i od vlade ovdje  očekujemo da  se uključi maksimalno u riješavanje problema srpskih boraca kako bi naše linije bile sigurne i stabilne ... Naši su borci dosta opterečeni sa da sa ličnim primanjima. Vi znadete da to imate na umu da imamo radnih organizacija gdje su primanja redovna a naši borci ulaze u 3 mjesec a da nisu primili uopšte plače . To izaziva nezadovoljstvo i pad morala a to je najopasnije jer moral bio je i ostao najubojitije oružje , al kad počne onda pada onda moramo se dobro zamisliti i zapitati što ikako...  " Petrinja 12.01.1994 godine- video kaseta

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:52
 
Veljko Dmitrović pripadnik TO Kostajnica, pripadnik tzv SVK
 

Veljko Dmitrović

" ovo mjesto ovdje , to je najokorelijeg ustaše kuća koji je predvodio ustašku bandu , pošto su odma  naše snage pritekle riješavajući ih života , strpali su ih tu da izgore skupa " . - rujan 1991 godine , pred kućom obitelji Bišćan - videokaseta .  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:53
 
Momčilo Nožinić , prijeratni zaposlenik ureda za Obranu Kostajnica , komandir voda veze štaba TO Kostajnica, u ratu glavni urednik radia u okupiranoj Hrvatskoj Kostajnici ,  sada glavni urednik radio Kostajnica u Bosanskoj Kostajnici

Momčilo Ljubana Nožinić , vodnik , rođen 1963 godine

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:54
 
Branko Jović predsjednik srpske radikalne stranke Glina . Danas je pročelnik općine Erdut u Osiječko - Baranjskoj županiji
 

Branko Jović

 

" Braćo srbi i sestre srpkinje dozvolite mi da otvorim javnu političku tribinu srpske radikalne stranke opštine Glina . Došlo je vreme da konačno možemo reći stigao je vojvoda , da davno je željeni san je ispunjen a čovjek koga volimo iz sveg srca je među nama . Dozvolite mi da u našoj sredini pozdravim vojvodu dr. Vojislava Šešelja ...  " 20.03.1995 godine Glina - video kaseta  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:55

fotografija br:56

 

fotografija br:57

fotografija br:58

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:59
 
Naredba  br. 24-231 načelnika personalne uprave SSNO od 28.10.1991 , vojna tajna povjerljivo , K -di 8 . OG
privremeno se upućuje na rad u 1 operativnu grupu , u 4 partizansku brigadu , u Garnizon Vrginmost , Novaković Jove Mile , pešadijski  p-pukovnik  ,lična VES 31139 , rođen 29.aprila . 1950 godine .  Sada po MF : slušalac ratne škole - upućen na privremeni rad u komandu 1 Operativne Grupe za pomočnika  načelnika štaba za operativno nastavne poslove , FČ pukovnika , PG 10 od 26.decembra .1988 godine , garnizona Beograd . Privremeno se upućuje na rad po osnovu člana 271 zakona o službi u oružanim snagama po potrebi službe za komandanta . Obrazloženje .: lice privremeno upućeno na rad ovom naredbom na radu ostaje do 3 meseca , nakon čega se vraća na dužnost sa koje je privremeno upučen narad . Zadatke za vreme dok se nalazi na privremenom radu određivat će mu pretpostavljeni starešina . Načelnik general - major Gojko Krstić. Tačnost prepisa overava major Marković Duško
 
Gen. Mile Novaković bivši oficir JNA , komandant GŠ SVK , komandant grupacije PAUK u Zapadnoj Bosni
 

Gen. Mile Novaković

 ... pre 2 godine 11.juna 1992 godine krenuli su u prodor koridora ostavljajuči svoju kuću u zapadnoj slavoniji , baniji i kordunu, lici i severnoj dalmaciji ...  u tom trenutku proradio je tipični srpskiinat i prkos najbolje izražen stavom da  će radije časno i dostojanstveno izginuti nego pristati da tiho i bespomočno umiremo ...  iza te inicijative usledili su planovi , naređenja , dovođenje , grupisanje jedinica , i borbena dejstva jedinica iz RS i RSK i tako su 11. juna u ranim jutarnjim časovima krenule motorizovane kolone jedinica iz Okučana , Petrinje , Capraga , Gline , Kostajnice , Vrginmosta , Dvora , Korenice , Gračaca , Knina ... po dolasku naprostor opštine Doboj našli smo borce RS u borbi sa neprijateljem koji se je s juga bio opasno približio Doboju . Jedinica iz Knina bila je odmah angažovana a ostale jedinice su pripremljene i uvedene u bitku za zloglasno ustaško uporište ... u veoma oštrim dvodnevnim borbama naše jedinice su u napadu razbile ustaške snage ...prva jedinica koja je ušla u naš sastav bili su Vukovi sa Vučjaka ..u ovim dejstvima uništne su 2 ustaške brigade 102 i 106 brigade . Sečajući se danas tih borbi sa vojničkog gledišta jasno je da se radi o klasičnoj napadnoj operaciji planiranoj po jedinstvenom planu rukovođenom sa jednog mesta velikog zamaha i dubine i operativnog zahvata . Oslobođen je veliki dio Posavine . U borbama za proboj koridora najviše je učinila Slavonska četa koja je bila i najdiscipliniranija jedinica . Banijska četa je izvršila jedno od najvažnijih zadataka tako što je ovladala jednim od najjačih ustaških položaja na koji se pešice teško izlazi , Grahorište ... Mi kažemo da srpski dinar će biti južnije od Kupe a niko im nebrani  da Antina životinjica bude severno od Kupe .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poštovani posjetitelji

 

Zamoljavamo Vas da nam pomognete identificirati osobe sa fotografija a u cilju stvaranja jedinstvene baze sudionika rata protiv Hrvatske.

 Svoja saznanja o osobama sa fotografija javite nam na broj telefona :  091 523 62 78

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
fotografija br:60

 

General - potpukovnik , komandant srpske vojske krajine , rođen je 1947 u selu Kozarac općina Vojnić gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Vukovaru . Kao potporučnik stupio je u gardijsku brigadu u Beogradu. Potom je služio u Podgorici i vrati se na rukovodeću dužnost u gardijsku brigadu. Sa njom je učestvovao u zločinima na području Vukovara. Unapređen je u čin Generala i upućen u 8 . operativnu grupu na područje Korduna. Po povlačenju JNA na teritorij SRJ raspoređen je na novu dužnost , u generalštab vojske Jugoslavije gdje se posvečuje stvaranju i osposobljavanju malih profesionalnih jedinica. Prije povratka u takozvanu RSK bio je pomoćnik načelnika general-štaba VJ. Odmah po stupanju na dužnost komandanta SVK formirao je korpus specijalnih jedinica.

 

Gen. Mile Mrkšić

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:61
 
Tošo Pajić bivši zaposlenik MUP-a RH , ministar unutarnjih poslova tzv RSK
 

Tošo Pajić 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:62

fotografija br:63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 fotografija br:64
 
Gen. Milan Čeleketić rođ. 12.08.1946 u Sjevernobanatskom mjestu Mokrin, općina Kikinda,  bivši oficir JNA koji je radio u oklopnim jedinicama u Subotici, Beogradu, Koprivnici i Bjelovaru. Komandant 18 zapadno-slavonskog korpusa SVK , komandant GŠ SVK

Gen. Milan Čeleketić

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:65
 
Srećko Ostojić iz Gline , danas je obrtnik u Glini

Srećko Ostojić

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
fotografija br:66
 
Nenad Vukšić od oca Mile ,rođ. 28.10.1968 , Ljeskovac 63, Dvor. Pripadnik centra Šamarica , sudionik napada na Petrinju 16.09.1991. Sada živi u selu Slabinja 99,općina H. Dubica
 
 

Nenad Vukšić

Komanda 26pbr , vod VP , izveštaj br-3 / 95 , 06.01. 1995

Izveštaj patrole VP  

U 05:00 na poziv sa „ GRADINE „ , da u selu Timarci ima neki orkšaj i pucanje u dogovoru sa dežurnim oficirem u k-andi 26pbr majorom Bobočajićem . U 08:00 upučena patrola na lice mjesta . Patrolu sačinjavali Knežević Ljuban vođa patrole , Borojević Ranko i Vukšić Nenad te Ratković Ljubomir i Malivuk Mile iz SJB Kostajnica .Vojni obaveznici Aleksić Dragan iz Slovinaca pripadnik III pb V pč i Mudrinić Milan iz Slovinaca kbr. 15 pripadnik LAD PVO su u 02.00 06.01.1995 godine došli u dvorište Lončarević Živka iz Timaraca i nakon konzumiranja alkohola došlo je do tuče i pucanja . Pri tome je Mudrinić Milan zadobio lakše tjelesne povrede oka i glave . Mudrinić Milan  2 puta je pucao iz puške Aleksić Dragana preko glave Lončareviću . Sva trojica su privedeni u SJB Kostajnicu na krim obradu . Lončarević Živko je nakon konsutlacije i dogovora sa k-dom 26pbr pušten kući . Mudrinić Milanu je oduzeta puška 151947 AP i PAP broj 158193 . On je pušten kući a dobio je urednu potvrdu o oduzetom oružju broj 3-1/95  nakon dogovora sa komandatnom LAD PVO . Aleksić Dragan  zadržan je u vojnom pritvoru do odluke komandanta III pb kapetana Stijak Dragana koji če odlučiti dali če dotičnog v/o kazniti ili pustiti . K-dir patrole Knežević Ljuban


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

fotografija br:67

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:68
 
  Milan Karapandža , prijeratni zaposlenik Saveznog SUP-a i SUP-a RH , na početku srpske pobune zaposlenik SJS Petrinja u kojoj zajedno sa Željkom Ostojić organizira pobunu pripadnika policije srpske nacionalnosti .  Po odpočinjanju oružane agresije pripadnik centra za obuku Šamarica , aktivi sudionik u napadu na grad Petrinja a po zauzimanju grada glavno komandujući u SJB     Petrinja . Nakon izvjesnog vremena dolazi u politički sukob sa paravlastima u Petrinji i zapošljava se kod Dragana Čičića .
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografija br: 69
 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 fotografija br: 70

  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br:  71

       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br: 72

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br: 73

Dušanka Prečanica - Petrinja  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fotografija br: 74

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fotografija br: 75

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br: 76

  

Pripadnik skupine HERMANI rodom iz sela Bosanska Petrinja kod Bosanske Kostajnice , radi u Švicarskoj i često je na proputovanju kroz Republiku Hrvatsku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fotografija br: 77

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fotografija br: 78-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografija br: 79

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografija br: 80

 Milorad  Munikravić  rođen 20.05.1968  godine od oca Miloša  i  majke Ljube  djevojački Relić , po
nacionalnosti Jugoslaven , rodom iz sela Meminska kod Kostajnice ,djelomično govori engleski jezik ,  danas šef odsjeka za postupanje u antiterorističkoj jedinici MUP-a Srbije , živi u Beogradu .
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografija br: 81

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografija br: 82

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografija br: 83

Paroh Kostajnički Ranko Đuraš  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
fotografija br: 84 

 

 Zoran Boška Biuković rođen 21.09.1970 godine u Kostajnici , prebivao u Slabinji kbr. 141 , po zanimanju mašinski tehničar , govori djelomično engleski jezik , po nacionalnosti Jugoslaven . 1989 godine bio u ŠRO artiljerija u Zadru . Kao pripadnik Vojne Pošte 5835 . U tijeku Domovinskog rata obnašao dužnost komandira u jedinici kojom je komandovao Dragan Stijak u 26pbr Kostajnica .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fotografija br: 85 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografija br: 86

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fotografija br: 87

Tubić Ljubana Stevo

rođen 18.10.1952 godine , VES 21901 , učestvovao u ratu u sastavu jedinica TO Kostajnica od 26.06.1991 do 15.11.1991 od kada prelazi na dužnost sekretara sekretarijata za narodnu odbranu , koju dužnost vrši  do 23.01.1993 godine , od kada odlazi u sastav 26 brigade , vojno sposoban

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani posjetitelji

 

Zamoljavamo Vas da nam pomognete identificirati osobe sa fotografija a u cilju stvaranja jedinstvene baze sudionika rata protiv Hrvatske.

 Svoja saznanja o osobama sa fotografija javite nam na broj telefona :  091 523 62 78

 

 

 http://www.istraga.tv/