Dubica , Cerovljani , Predore

 http://www.istraga.tv/

 

Ubijeni i nestali iz Hrvatske Dubice , Cerovljana i Predora u Domovinskom ratu 1991 - 1995 godine

 

  

 

1.  Katarina Alavančić

2. Narija Delić

3. Ruža Dikulić

4. Sofija Dikulić

5. Stjepan Dikulić

6. Ivan Dragičević

7. Antun Đurinović

8. Luka Đurđević

9. Stevica Glavaš

10. Stjepan Huska

11. Srećko  Kitonić

12. Anton Knežević

13. Jela Kruška

14. Josip Karanović

15. Stjepan Krnić

16. Ivan Matijević

17. Ivan Mišković

18. Marija Milašinović

19. Mijo Mišić

20. Ivo Pezo

21. Marija Šestić

22. Milan Šetić

23. Dušan Tepić

24. Anka Trečić

25. Ivan Trninić

26. Terazija Trninić

27. Branko Trninić

28. Kat aTrninić

29. Željko Volarević

30. Tomislav Bogić

31. Antnun Batinović

32. Ivan Kulišić

33. Idriz Čaušević

34. Reza Krivaić

35. Ana Blinja 

36. Nikola Blinja

37. Katarina Blinja

38. Antun Lončar

39. Nikola Zaočević

40. Barbara Blinja

41. Josip Flekač

42. Franjo Flekač

43. Marko Flekač

44. Jago Kaurin 

 

* Osobe od 1 do 34  iz Hrvatske Dubice , osobe od 35 do 40 iz Cerovljana , osobe od 41 do 44 iz Predora

 

  

 

..