Civilna zaštita RSK

www.istraga.tv 

 

 

RSK , Ministarstvo Odbrane , odelenje Kostajnica Br: pov 52-2/93 15.02.1993 godine - komanda 26pbr Krčevo 

 

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam zahtjev jedinice civilne zaštite mjesne zajednice Slabinja , povodom podnešenog zahtjeva za dodjelu naoružanja ženama iz mjesne zajednice Slabinja , gdje bi ste trebali odobriti 10 komada pušaka , a opštinski štab civilne zaštite opštine Kostajnica se obavezuje da će izvršiti osnovnu obuku iz rukovanja dodjeljenog im oružja . Napominjemo da smo na spomenutim prostorima mjesn ezajednice Slabinja izvršili obuku iz prve medicinske pomoći , obuku iz RKB zaštite , obuku o sklanjanju stanovništva , obuku stanovništva o spasavanja iz ruševina , obuku o asanaciji , obuku o zamračivanju prostrija , obuku o zaštiti bilja kao i druge obuke povjerenim nam zadacima . Saznavajući određene probleme ovog sela , gdje je 80 % mlađeg muškog stanovništva uključeno u strukture 26pbr , a 10 % sposobnog muškog osoblja je vezano uz prostorne strukture , ostali dio muškog osoblja se odnosi na starije osobe  , nemoćne i djecu . Selo Slabinja broji  cca 500 stanovnika , a dugačko je 7 km , te smatramo da se iz jedinica civilne zaštite može odvojiti 20 % zakonski sposobnih žena za nošenje oružja u prostorne strukture te da iste pripomognu u očuvanju ovih prostora svojom dobrovoljnom pomoći . Uz dato im naoružanje , potrebno im je obezbediti i odgovarajući borbeni komplet municije . Iste osobe mogu uz odgovarajuću obuku izvršiti sve poverene im zadatke . Napominjemo da su to osobe punoljetne bez obaveza ( djevojke i žene bez obaveza ) . Nadamo se da će te udovoljiti ovom zahtjevu te nas o istom obavjestite . Načelnik Mirjana Veselinović
RSK , Ministarstvo odbrane , odelenje Obrovac , štab civilne zaštite , Br: 2-6 /95  , Obrovac 06.06.1995 godine - Uprava " Sjeverna Dalmacija " Knin ( za Bjedova ) 

Predmet : Zahtjev za pomoć oko pronalaska " žabica " za sajlu promjera 6 mm

 

S obzirom da smo pristupili izgradnji splava na rijeci Zrmanji namjenjenog za evakuaciju stanovništva u slučaju ustaške agresije , a u nemogućnosti za dovršetak splava zbog nedostatka žabica za sajlu promjera 6 mm , a iste nemožemo pronaći u našoj opštini s toga se obraćamo Vama  za pomoć  da nam pomognete i pokušate preko Vaših radnih organizacija pronaći 70 žabica za sajlu . Nadamo se da će te nam i ovaj put kao i do sada više puta izaći u susret i pronaći iste s toga Vam se unaprijed zahvaljujem .

Načelnik OŠCZ Milan Milić

 

 

Na osnovu člana 46 uredbe o civilnoj odbrani i zaštiti ( službeni glasnik RSK Br. 10/93 ) republički štab civilne zaštite na prvoj sjednici održanoj 14. jula 1995 godine donosi Rješenje o postavljanju načelnika i članova regionalnog štaba civilne zaštite " Banija " 


1. Za načelnika regionalnog štaba civilne zaštite  " Banija " postavlja se Bajlović Božo , načelnik odjeljenja za civilne poslove u upravi  Ministarstva odbrane Banija .

2. Za članove regionalnog štaba civilne zaštite " Banija " postavljaju se : 

1. Starović Radomir , penzioner  - za pomoćnika načelnika za operativno - planske poslove i obuku 

2. Zorić Mile , ekonomski tehničar - za pomoćnika načelnika za sklanjanje , zamračivanje i maskiranje

3. Živković Jovo , tehničar - za pomoćnika načelnika za evakuaciju i zbrinjavanje

4. Lotina Vojislav , dipl. ekonomista - za pomoćnika načelnika za radiološko - hemijsko - biološku zaštitu , prvu medicinsku pomoć , zaštitu i spasavanje životinja i asanaciju .

5. Pločić Petar , nastavnik - za pomoćnika načelnika z azaštitu od rušenja i od poplava .

6. Delić Braco , inžinjer hemije - za pomoćnika načelnika za zaštitu i spasavanje od požara i eksplozija 

3. Ovo rješenje objaviti u službenom glasniku RSK . Republički štab civilne zaštite Br: 01 - 69 / 95 . Knin 15.07.1995 godine . Načelnik Babić Duško  Nastavit će se...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..