Baćin
http://www.istraga.tv/

 

Masovna grobnica u selu Baćin nalazi se na lokaciji zvanoj Skelišće  na području između ceste Baćin - Hrvatska Dubica ( na kraju sela Baćin ) i rijeke Une . Hrvatski civili zakopani u masovnu grobnicu ubijeni su 21.10.1991 godine  , na okupiranom podrućju današnje općine Hrvatska Dubica . U ožujku 1997 godine izvršena je eshumacija 56 osoba , a u travnju 1997 godine sahranjeno je 36 identificiranih osoba iz ove masovne grobnice ( 5 osoba sahranjeno je u Cerovljanima i 31 osba sarhanjena u Hrvatskoj Dubici  ) dok je 20 neidentificiranih osoba sahranjeno u Hrvatskoj Dubici . Po dosad dostupnim podacima u ovoj masovnoj grobnici nisu nađene osobe nestale iz sela Baćin već samo osobe iz Hrvatske Dubice i Cerovljana dok se nestali iz Baćina i danas traže .

 

Identificirane osobe iz masovne grobnice Baćin :

1.  Josip Blinja 

2.  Marija Antolović

3.  Andrija Likić

4.  Ana Lončar

5.  Kata Lončar

 * Osobe od 1 do 5 su iz Cerovljana i sahranjene su u Cerovljanima 

  

1.  Josip Antolović

2.  Antun Đukić

3.  Sofija Pezo

4.  Ana Dikulić

5.  Mijo Čović

6.  Antun Mucavac

7.   Marija Jukić

8.  Veronika Stanković 

9.  Stjepan Sabljar

10. Marija Đukić

11. Antun Švračić 

12. Marija Švračić

13. Terezija Kramnarić

14. Terezija Alovanić

15. Marija Milašinović

16. Mijo Krnić

17. Juraj Ferić

18. Kata Ferić

19. Katarina Vladić

20. Anka Piktija 

21. Marija Batinović

22. Antun Krivajić

23. Nikola Lončarić

24. Pavao Kropf

25. Barbara Kropf

26. Mara Ćorić

27. Soka Volarević

28. Ana Tepić

29. Ana Ferić

30. Veronika Jukić

31. Filip Jukić

 * Osobe od 1-31 su iz Hrvatske Dubice i sahranjene su u Hrvatskoj Dubici


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

U selu Baćin u rujnu i listopadu 1991 godine ubijeno je na nepoznatoj lokaciji više osoba Hrvatske nacionalnosti čija je sudbina nepoznata i danas , 17 godina od počinjenja zločina .

 

1. Željko Abaza 

2. Matija Barunović

3. Marija Barunović

4. Nikola Barunović

5. Antun Bunjevac

6. Tomo Bunjevac

7. Kata Bunjevac

8. Antun Ćorić rođen 1941 godine

9 . Barbara Ćorić

10. Antun Ćorić

11. Josip Ćorić rođen 1931 godine

12. Vera Ćorić

13. Josip Ćorić 

14. Nikola Felbabić

15. Grgur Glavinić

16. Anka Josipović

17. Ankica Josipović

18. Ivan Josipović

19. Josip Karagić

20. Kata Lončar

21. Stjepan Lončar

22. Antun Ordanić

23. Luka Ordanić

24. Antun Pavić

25. Mattija Pavić

26. Nikola Vrpoljac

27. Ivan Barunović 

Iz Baćina kao pripadnik HV-a poginuo je Hrvatski branitelj Josip Ciprić
...