Šiltova

 

http://www.istraga.tv/

 

 

Zapovjednik Šiltove skupine bio je Siniša ( otac Vladimir ) Martić - Šilt rođen 13.08.1965 godine 

  u   Sisku , prebivao u Glini Petrinjska ulica br. 7  .

Skupina je bila formirana neposredno prije 26.06.1991 godine ( dan terorističkog napada na PP Glina ) i bila je pod izravnim patronatom Dr. Dušana Jović ( predsjednik općine Glina ) .

Većina pripadnika skupine ima završen tečaj u Golubiću kod Knina a bili su plaćeni iz općinskog budžeta općine Glina a imali su pravo i na međusobnu razdiobu opljačkane imovine protjeranih ili ubijenih Hrvata , a u kasnijem periodu pojedinci su se bavili nedozvoljenom trgovinom

 ( pogonsko gorivo, cigarete, droga i slično ) . 

Nakon 26.06.1991 Dr. Dušan Jović skupinu prepušta pukovniku Begoviću koji im daje konkretne zadaće u smislu " pretresa terena " i otkrivanju " ubačenih ustaških formacija " . Izvršavajući takve i slične zadaće skupina čini ratne zločine u mjestima naseljenim Hrvatima a to je genocid u : selima Gornje i Donje Jame , zajedno sa JNA ubija civile Hrvatske nacionalnosti nakon okupacije sela Viduševac , Stankovac , Mala i Velika Solina , Hađer i Dvorišće , učestvuju u napadu na sela Maja , Pecki , Joševica , Taborište , Gornja i Donja Bučica , učestvuje u napadu na PP Petrinja 16.09.1991 , tijekom akcije Kupa i pokušaja oslobađanja dijela okupiranog prostora 13.12.1991 od strane oružanih snaga RH i MUP-a RH ( akcija nije bila uspješna ) skupina zarobljava i na zvjerski način lišava života više pripadnika 102. brigade HV-a te pripadnika iz samostalne tenkovske postrojbe , dio pripadnika skupine u Glinskom zatvoru muči i baseball palicama prebija zatočenike , civile Hrvatske nacionalnosti i Hrvatske branitelje , postoji sumnja da je dio skupine počinio ratni zločin nad 3 osobe Hrvatske nacionalnosti iz sela Joševica 1991 te otuđili njihovu pokretnu imovinu , pripadnici ove skupine izvršili su zločin i nad mještanima sela Jukinac a dio skupine 26.07.1991 iz sela Ravno Rašće su odveli više osoba Hrvatske nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci nedavno pronađeni. Skupina je u periodu od 1992 do kolovoza 1995 učestvovala na ratištima u BiH i na Sjeverno Dalmatinskom ratištu.

Đuro Lončar -Psiho ( Šiltov zamjenik u mjesecu prosincu 1991 u međusobom obračunu ubio je svog suborca Ljubana Prodanića. Na zabavi u Donjoj Bačugi kod Petrinje 28.11.1992 Đuro Lončar ubio je Stevu Miočinovića , pobjegao je te je nakon međusobnog obračuna sa pripadnicima policije uhićen zajedno sa bratom Nenadom. Pripadnik Šiltove grupe Zoran Ponedjeljak -Sova ubio je komandanta 24pbr Glina pukovnika Dušana Lukača u prostorijama komande. Sredinom 1993 Šiltova grupa se raspala te rasformirana i formalno.Šilt  je par mjeseci iste godine bio u zatvoru u Kninu zbog organiziranog šverca preko granice s muslimanima. U to vrijeme Šiltovi su se bavili preprodajom cigareta pribavljenih od pripadnika Unprofora . U mjesecu srpnju 1995 Šiltovi su ponovo okupljeni u sastav izviđačko diverzantskog voda 24pbr Glina ali su se tijekom Oluje povukli u Republiku Srpsku i Srbiju . Dio ih se okupio u Arkanovom obučnom centru u Erdutu s planom povratka u RH i izvođenja terorističkih akcija. Šiltova grupa u prosjeku je imala po 20 - tak stalnih pripadnika  a kroz istu je tijekom rata prošlo više osoba kriminalne i nasilničke prošlosti među kojima je bilo i par Hrvatske nacionalnosti i par Srbijanaca.  


Siniša Martić -Šilt , od oca Vladimira rođ. 13.08.1965 u Sisku, prebivao u Glini 

Petrinjska ulica br.7 , zapovjednik paravojne skupine ŠILTOVI. Sada živi u Novom Sadu

 

 

Pripadnici skupine " Šiltovi "

 

Svjedočanstvo : 1

 

Dana 13.09.1991 dogovorena je akcija na selo Hrastovica u kojoj su učestvovale TO iz D. i G. Bačuge , V. Šušnjar , B. Grabovac , te specijalna grupa pod vodstvom Martić Siniše zvani Šilt iz Gline te Rapinova grupa čije je vodstvo preuzeo Sanader Dragan . Akcija je išla iz pravca široke ceste , Klinca te rampe u Tješnjaku. U selo su najprije ušli Šiltovi specijalci bez bilo kakve borbe. Na samom ulazu u selo zatekli su jednu stariju osobu koju su utjerali u kuću drvene građe te istu staricu zajedno sa kućom zapalili . Nakon ove izvedene akcije položaj u Hrastovici je ostao držati TO iz Banskog Grabovca i Klinca a specijalne grupe ( Rapinova i  Šiltova ) su se autobusom vratile u Jabukovac . Za par dana tj. negdje oko 15.09.1991 Sanader Dragan i Karapandža Milan dogovorili su sa komandom u kasarni V. Gaćeša novu akciju  i to napada na položaje HV-a u samom gradu Petrinja .

 

 

 

RSK , MUP - SDB ODJEL BANIJA , 26.12.1991 GODINE , SLUŽBENA ZABILJEŠKA 

 

 

Gužva u Glini . Komandir specijalne jedinice Siniša Martić - Šilt u dogovoru sa vojskom blokirao je Glinu i sve muškarce koji nisu bili mobilizirani lovili su po gradu i vodili na front. Martića - Šilta su zatim postavili za komandanta grada . Prošle subote održan je sastanak u Glini gdje je general Ninković vodio glavnu rijeć . Napao je doktora Jovića , Šilta prisilio da se povuče sa mjesta komandanta grada. Na njega je vršen i psihološki pritisak ( prijetnje telefonom , smrću , likvidiranjem ) . Tintor Branko  

 

 

RSK , SO Glina , Krizni štab , br. 4/92 , Glina 06.06.1992 godine - Republički centar za obavještavanje - Knin 

Predmet : izvještaj 

 

 ... 3 . Uočena je velika slabost koordinacije milicije i pravosudnih organa . Očiti primjer je jučerašnje ubojstvo i ranjavanje više pripadnika Hrvatske nacionalnosti , civila , koji su bili smješteni u Jukincu uz rub Gline , a da o tome istražni sudija niej obavješten do danas . 

4. Postojanje naoružanih grupa koje djeluju van struktura milicije , armije i njihovo pretvaranje u zločinačka udruženja za vršenja krivičnih djela . Šilt dovezao 10-15 automobila iz Bosanskog Novog i Prijedora . Potrebno je što prije riješiti u skladu sa obečanjem ministra Martića u tom pogledu . Ove grupe svojim postojanjem direktno utiču na borbenu gotovost jedinica kao i na ciljeve borbe srpskog naroda .

 

 

 

Komanda 24 brigade TO , broj 01-380/1 Glina , 26.06.1992 godine , vojna tajna strogo pov. primjerak broj 1 . Izvještaj o oružanom napadu na komandu 24br TO Glina , dostavlja - predsjedniku RSK , predsjedniku vlade RSK , ministru odbrane RSK , ministru Unutarnjih poslova RSK , komandantu GŠ TO RSK , komandantu ZnŠ TO za Baniju  

 

Dana 26.06.1992 godien u dva navrata izvršen je oružani napad na komandu 24br. TO od strane najprije jednog a zatim desetak pripadnika tzv. Šiltove grupe . U prvom pokušaju Juzbašić je pokušao ubiti N.Š. 24br. TO ali je savladan i zatvoren . Jedan čas posle toga oružani napad na zatvor  i komandu izvršilo je 10-tak pripadnika  Šiltove grupe  na čelu sa Sinišom Martićem zvanom Šilt, nasilno su oslobodili iz zatvora Juzbašića a zatim napali komandu 24br. TO i dvojici pripadnika brigade naneli telesne povrede , a zatim otišli da proslavljaju uspeh. Tom prilikom su rekli da će tako proći i ministar Martić . Milicija iz Gline izvršila je uviđaj ali nije učinila ništa da pohapsi  vinovnike ovog događaja koji haraju Glinom . Pošto pripadnici Šiltove grupe nisu u sastavu 24br. TO molim da nam hitno javite  što treba poduzeti jer nam predstoji jedino da oslabimo odbranu na granici i krenemo sa njima u obračun jer to milicija ne može uraditi . Odmah pošaljite pripadnike specijalne milicije koja može razoružati i pohapsiti ovu neformalnu grupu koja preti kaosom i javašlukom Glini . Komandant pukovnik Marko Vrcelj .

 

 

 

 

 RSK , zonski štab TO Banija , strogo pov. broj 226-2 , 28.06.1992 godine Glina , obaveštajno  bezbednosno informacija - GŠ OS SRK  Knin , na ličnost gen. Torbica 

 

Jučer u toku prijepodneva ( 27.06.1992 ) u Glini su se sastali  Milan Babić , Šilt i Ćane Daivjakinja . Verovatan povod sastanka jeste situacija u Glini . Nakon toga Šilt dolazi kod pukovnika Vrcelja i izvinjava se za učinjeni incident . Radi se o taktičkom manevru jer ukoliko se ništa ne preduzme doći će do totalnog nepoverenja građana u mogućnost uspostavljanja  političko-pravne vlasti . I dalje inzistiramo na provođenju dogovorenog plana . Ako sada ne raščistimo ovo stanje računajte da ste Baniju  u političkom smislu izgubili , odnosno gurnuli u okrilje opozicije . Poslije toga " sam bog zna šta će biti " .  Pukovnik S. Janjanin

RSK , zonski štab TO Banija , strogo pov. broj 255-3 , 06.07.1992 godine Glina , obaveštajno 

 bezbednosno informacija , komandi ZnŠTO Knin na ličnost: puk. Jovo Marić


Dana 30.06.1992 godine Velibor Matijašević je bio kod predsednika skupštine opštine i izvršnog veća , te zahtevao da se za načelnika SJB postavi Šilt , a za njegovog zamenika Lončar Đuro

 ( teški kriminalac i 4-struki ubica) . Treba napomenuti da je Šilt 03.07.1992 godine zvanično , overeno na sudu , podneo izjavu da je rasformirao grupu i da više ne odgovara za postupke njenih bivših članova . Ovo je usledilo nakon moga zadnjeg boravka kod Vas u Kninu i iznetog Vam predloga . Cenim da će navedena grupa nastaviti da deluje i dalje kao eksponent nečije politike , sijući strah i onemogućavajući zvanične organe vlasti u uspostavi pranog poretka u Glini i šire. Mnoge provale i razbojništva i poslije rasformiranja grupe , dovode se u vezu sa njenim bivšim članovima , a neki su čak i identifikovani . Puk.  S. Janjanin


 

 

 

 Republika Srpska Krajina  , komanda 39 korpusa , obaveštajno bezbednosni organ , strogo pov. broj 07-1/18 , 18.01.1993 godine , Petrinja , glavnom štabu srpske vojske republike srpske krajine Knin /  obaveštajno bezbednosnom organu . Po našim saznanjima u jutrarnjim časovima došlo je do blokade SJB u Glini od strane zasad neidentificirane grupe uniformisanih lica . Sadašnja saznanja ukazuju da je nosioc akcije Martić Siniša - Šilt a viđeni su i pripadnici posebne jedinice milicije . Neformalna grupa je preuzela rukovođenje poslovima javne bezbednosti . U jutarnjim satima bilo je pojačano kretanje pripadnika posebne jedinice milicije u uniformi po gradu . Razlog za to je što se danas vrši smjena graničara na položajima . U cilju izvršenja tog zadatka kretanje vozila posebne jedinice milicije kroz grad je bilo pojačano . Do sad su nam nepoznati politički , vojni i drugi zahtevi grupe - odnosno vođe zavere . Od 24pbr Glina zaverenička grupa traži da na ishranu stavimo njihovih 35 ljudi . Ukoliko budu inzistirali to ćemo prihvatiti kako nam nebi ometali ishranu naših graničara. Naša kuhinja se nalazi u blizini SJB Glina . Svjesni smo negativnog političkog odjeka da mi hranimo navedenu grupu . Među zahtjevima upućenim brigadi traži se i smjena komandanta 24pbr Marka Vrcelja .  Preduzeli smo mjere obezbeđenja komande 24pbr  . Našim operativim mjerama nastojaćemo što pre identificirati lica , ciljeve i prave namere incidenta . U Glini u 12:00 časova počinje zasedanje skupštine opčine , a najavljuje se i miting građana . Potpukovnik Mirko Martić

 

 

 

 

Komanda 39 korpusa , obavještajno - bezbednosti organ , str.pov. br. 07/1 - 76,  dana

 08.02.1993 godine , obavještajno bezbednosni izveštaj , glavnom štabu srpske vojske RSK - Knin , obavještajno - bezbednosnom organu

 

Grupa Šilt rasformirana je posredstvom ove komande . Od 46 članova ove grupe njih 26 se stavilo na raspolaganje komandi 24pbr - ostali još kalkulišu . Morat će se primjeniti represivne mjere . Akcija protiv pripadnika Šiltove grupe i privođenje još nekih ličnosti naišla je na oduševljenje naroda Banije i posebno boraca iz naših jedinica . Puk. Stevan Janjanin

 

 

 

 

 

Komanda 39 korpusa , obaveštajno bezbednosni organ , strogo pov. broj 07/1-127 , 01.03.1993 , selo Dodoši , redovni obaveštajno - bezbednosni  izveštaj , dostavlja GŠ SV RSK KNIN , obaveštajno bezbednosnom organu  

 

 

Grupa Siniša martića iz Gline još nije rasformirana . Istom dat ultimatum da do 12:00 časova 01.03.1993 raspusti grupu i uputi ljudstvo u jedinice . Grupa dosada nije narušavala red i izazivala ekscese . Prema dosadašnjim saznanjima spajanje sa grupama sa područja Korduna netreba očekivati . Pukovnik Stevan Janjanin  

 

 

 

 

 

Komanda 39 korpusa , obavještajno - bezbednosti organ , str.pov. br. 07/1 - 135  dana 02.03.1993 godine , obavještajno bezbednosni izveštaj , glavnom štabu srpske vojske RSK - Knin , obavještajno - bezbednosnom organu

 

 

... pripadnici paravojne grupe kojom komanduje Siniša Martić zvani Šilt prošle su noći na cijelom području grada Glina uznemiravali građane i patrole SV RSK iz sastava 24pbr . Stanovništvo i pripadnici naših jedinica negoduju zbog oživljavanja ove grupe . Siniša Martić Šilt jučer je oko 11: 30 časova načelniku bezbednosti u 24pbr javno izjavio da njemu može naređivati samo predsjednik skupštine Mile Paspalj i predsjednik republike Goran Hadžić , te da on ne priznaje nikog drugog.  Postoji opasnost od nekontrolisanog i spontanog sukoba boraca iz naših jedninica i članova Šiltove grupe. Preko 20 momaka okupljenih oko Šilta aktivno uživa drogu . U zadnih nekoliko mjeseci u Glinu su ubačene enormno velike količine kokaina i marihuane . Jedan član Šiltove grupe - Čučković Pero , 01.03.ove godine oko 21: 30 časova u komandi NIGBAT iz pištolja je ranio jednog pripadnika snaga UNPROFORa  sa kojim je navodno , bio u dobrim odnosima - zbog šverca . Istragu vode organi UNPROFORa . Načelnik pukovnik  : Stevan Janjanin .

 

 

 

 

 

Komanda 39 korpusa , obavještajno - bezbednosti organ , str.pov. br. 07/1 - 138  dana 03.03.1993 godine , obavještajno bezbednosni izveštaj , glavnom štabu srpske vojske 

RSK - Knin , obavještajno - bezbednosnom organu

 

Paravojnoj grupi Siniše Martića Šilta pridružila se grupa Kukoleča Milana  -Kukija ( sa 12 ljudi ) te 15 ljudi iz drugih grupa . Grupa Kukoleče Milana držala je položaj na ušču rijeke Gline u Kupu

koji je napustila tokom poslepodneva . Pod komandom Šilte trenutno se nalazi oko 65 ljudi . Oko 19:00 časova saznajemo da grupa ima namjeru napasti komandu 39 korpusa .  Šilt u nekoliko navrata potencira da sluša samo Gorana Hadžića i Milu Paspalja a verovatno će " skoknuti " i do Knina u glavni štab srpske vojske Republike Srpske Krajine kod komandanta glavnog štaba da reši svoj status . Pukovnik  : Stevan Janjanin

 

 

 

 

Komanda 39 korpusa , obavještajno - bezbednosti organ , str.pov. br. 07/1 - 154  dana 07.03.1993 godine , obavještajno bezbednosni izveštaj , glavnom štabu srpske vojske 

RSK - Knin , obavještajno - bezbednosnom organu

 

Došlo je do izuzetno velikih problema u 24pbr gde vlada konfuzija izazvana  izdvajanjem ljudstva za formiranje 1.jurišne brigade , što karakteriše negodovanjem boraca i odbijanjem naredbe  . Tenkovska četa jutros je najavila povlačenje sa položaja i stavljanje pod kontrolu i komandu grupe Šilt , što je u 13:15 časova i ostvareno - 8 tenkova je napustilo borbene položaje i parkirano je na plato ispred SJB Glina . Prema našim saznanjima postoji i namjera za povlačenje sa položaja i ostale tehnike , te namera zauzimanja komandnog mesta . Smatramo da je neophodna intervencija sa jačim snagama sa strane . Siniša Martić Šilt jutros je kod organa bezbednosti 24pbr pripretio i najavio obračun sa svima koji njega neopravdano prozivaju da on ima par stotina boraca iz ove brigade . Na jutrošnjem postrojavanju boraca  koji trebaju ući u sastav 1. jurišne brigade koji je organizovao pukovnik Vrcelj Marko , Šilt je pukovnika Vrcelja drsko uhvatio za lice  urlajuću na njega zašto ljude šalje u Knin - i to pod pritiskom i oženjene , rekao mu je da je on loš komandant i od prisutnih boraca tražio da se izjasne za njega ili  za Vrcelja - veći dio prisutnih se opredelio  za Šilta . Postrojavanje i smotra su prekinuti , zakazan je novi skup za 09.03. ove godine . Šilt se sprema obići sve položaje i tražiti izjašnjavanje boraca za njega ili za pukovnika Vrcelja .  Šilt je za vreme boravka u tenkovskoj četi 24pbr borcima besplatno delio cigarete pridobivajući ih  za svoje nečasne ciljeve . Sprema se da od 24pbr traži 6500 litara nafte koju će podeliti seljacima za traktore koristeći to za svoje interese . Sada u Glini Šilt ima svo svoje ljudstvo i po 3 čoveka od Parage iz Vojnića , Stiva iz Petrinje i grupe iz Vrginmosta - ukoliko bi intervenisali iz drugih brigada ili iz komande 39 korpusa , ove trojke zadužene su za  dovođenje pojačanja iz navedenih mesta . Šilt po Glini javno govori da raspolaže materijalima o navodnoj izdaji nekih aktivnih vojnih lica i rezervnih oficira . Pukovnik Stevan Janjanin
Komanda 39 korpusa , obavještajno - bezbednosti organ , str.pov. br. 07/1 - 159

 dana 08.03.1993 godine , obavještajno bezbednosni izveštaj , glavnom štabu srpske vojske

 RSK - Knin , obavještajno - bezbednosnom organu

 

 

Pregovori sa predstavnicima tenkovske čete u Glini koju je jučer vodio komandant našeg korpusa  nisu 
 
urodili plodom . Izabran je predstavnik za pregovore sa organima komande korpusa - Đoko Sljepčević .
 
 Pripadnici tenkovske čete animiraju ostale borce za svoju opciju . Ovim snagama i grupi Šilt priključilo 
 
se i 50 % pripadnika specijalne jedinice SJB Glina - sa Pogledića , zajedno sa komandirom te jedinice 
 
 Dakom Komljenovićem . Instrukcije za dalje aktivnosti dobijaju od Miće Vujičića - rođenog brata 
 
Dragana Vujičića Bege . Informacije stižu iz Beograda preko direktnog telefona u pošti Glina - rukovodilac
 
 telekomunikacija u PTT Glina je Dragica Paspalj , snaja Mile Paspalja .

 

 

 

 

Komanda 39 korpusa , obavještajno - bezbednosti organ , str.pov. br. 07/1 - 170

 dana 09.03.1993 godine , obavještajno bezbednosni izveštaj , glavnom štabu srpske vojske

 RSK - Knin , obavještajno - bezbednosnom organu

 

 

Ogradili su se od aktivnosti grupe Šilt , iako među tenkistima ima onih koji su  sa njima bili u dogovoru. Zasada smo izdvojili Dabić Milana koji je kao najglasniji haranger - prvi je pokrenuo tenk i bio je na čelu kolone , stalno je negativno istupao napadajući i blateći sva aktivna vojna lica . U više navrata su tražili razgovor sa komandantom brigade koji je to uporno odbijao . Na dva dana pre incidenta došli su predstavnici tenkista u komandu i tada ih komandant 24pbr nije primio na razgovor . Komandir tenkovske čete Narančić Miodrag , kako objašnjavaju tenkisti nije prihvaćen u četi , celi kolektiv odlučuje , ima asocijalno ponašanje . Kolektiv čete ga je smenio . Tenzije sukoba i nejasnoća su se smanjile . Operativno obrađujemo događaj i lica . Sa grupom Šilt ćemo razrešiti pokušajem slanja delova grupe na položaj u jedinice gde su raspoređeni . Pukovnik Stevan Janjanin .


 

 RSK MUP Knin , SUP Glina , Stanica milicije Glina broj 08-04/3-  / 93 , datum 10.09.1993 , službena zabilješka 

 

Građanin Sladović Dejan po zanimanju trgovac , rođen 24.12.1973 godine sa prebivalištem u Glini ulica Nikole Tesle br. 58 je dana 10.09.1993 godine u stanici miliciji Glina dao ovlaštenoj osobi Kukić Peri sljedeće obavjesti : 

Da se nalazio u jedinici kod Šilta u vremenu od 26.06.1991 do rasformiranja jedinice u 4
 
 mjesecu 1993 godine . Kod istog je dužio AP i rap sa 4 okvira a duženu pušku navodi da je
 
 ukradena kod Šiltovog brata u gostioni u 3 mjesecu 1993 godine . Dužio jei bombe kod Šilta
 
 ujedinici prilikom odlaska u akcije . Kod istoga je pronađena jedna bomba M-52 . Također kod
 
 istog se nalazilo 5 trenutnih tromblona M-60 a za iste navodi da su njegova 2 a ostali od
 
 njegovog brata Željka . Kod istoga je pronađena bajoneta broj 6210 zakoju navodi da je od
 
 njegovog brata i 324 metka  7,9mm i 99 komada  7,62mm koje navodi također da su od
 
 njegovog brata . Isti je imao AP broj 188917 s jednim punim okvirom koja se nalazila kod
 
 njegove cure Petrović Olge , a za istu navodi da je zarobljena u Peckom . U razgovoru sa istim
 
 izjavljuje da je kupio nekoliko kartona cigareta HB i PORTa tj. oko 70 do 80 kartona koje je
 
 prodavao na Kordunu u iznosu od 400 do 450 DEM . Cigarete koje ne bi odmah prodao
 
 ostavljao je kod tzv. Ljuti u Topuskom kojemu nezna ime . Navedenu robu , cigarete kupovao
 
 je sa Hoti Anđelkom zvanim Ljimo i Gavranović Sinišom zvani Gari . Od tzv. Bote iz 
 
Graduse - SO Caprag , a iste cigarete je plačao 350 DEM po kartonu . Također navodi da 
 
je u jednom ili dva navrata išao sa Martić Sinišom kod Bote u Gradusu gdje je Šilt 
 
naručivao veču količinu cigareta i zna da je Bota dovozio cigarete u Glinu kod Šilta .
 
 Isplatu cigareta vršio je Šilt i njegov brat Martić Duško koji ima gostionu . U razgovoru 
 
sa istim ustanovljeno da posjeduje automobil marke Audi 80 tip 1,9 tdi , proizveden
 
 1992 godine reg . oznake WK-17350 . Za isto vozilo izjavljuje da je kupljeno u Šapcu 
 
u jednoj auto-kući za koju ne posjeduje račun  o kupovini iz auto- kuće . Za navedeni 
 
automobil imao je za isplatu oko 3500 DEN svojih a ostali dio novca dao mu je otac 
 
Milan i majka Evica  . Prilikom pregleda dokumentacije o vozilu ustanovljeno da
 
  dokumentacija nije ispravna te uz potvrdu o privremenom oduzimanja u predmeta 
 
oduzeto . Napomena : Izjavljuje da je orginal saobračajne dozvole i račun od vozila
 
 kod njegove cure Petrović Olge u Glini . Ovlašteno službeno lice : Kukić Pero

 

 

 

 


Komanda 39 Korpusa , odsek bezbednosti , strogo. pov. br. 4-6 , 03.03.1994 godine 
 
Bučan Pavao potpukovnik,KO procena za mesec februar 1994 godine
 
 
Što se tiče paravojnih grupa one i dalje egzistiraju na teritoriji  ali obzirom na njihovu sadašnju
 
 aktivnost uglavnom su vezane za organizovani kriminal odnosno šverc sa muslimanima. 
 
 Likvidirani Grmuša Milan i uhapšeni Bunčić , Čavić i Puzić pripadaju paravojnoj grupi Bunčić
 
 Steve zvanog Stiv iz Petrinje i poznati su kao Stivova grupa .
 
 Na sahrani likvidiranog Grmušebio je prisutan i Martić Siniša zvani Šilt sa nekoliko svojih ljudi
 
 Prema izveštaju saradnika koji je bio prisutan na sahrani , iz delova razgovora koje je čuo ,
 
 moguće je zaključiti da su grupe međusobno povezane te da u ovom trenutku predstavljaju
 
 neku vrstu mafijaške organizacije . 
 
Na ovo ukazuje i njihova spremnost da se oružano obračunaju sa zvaničnim organima našto
 
 ukazuju napadi i prijetnje upućene telefonom ianonimno pripadnicima 39. čvp , jer je
 
 prethodno proturena dezinformacija da će učesnike uubistvu v/o Šašo Marijana privoditi
 
 pripadnici vojne policije .

 

 

 

 

RSK , Ministarstvo odbrane , uprava Banija Petrinja , broj: SP-05-27/1 Petrinja , mart 1994 godine . Procena bezbednosti stanja na području MO Uprave Banija 

 

U periodu iza 22.01.1993 godine na našem području Banije nastavile su da deluju dvije grupe v/o  ( paravojne formacije ) . Specijalna jedinica Šilt u Glini i grupa Stiv u Petrinji , dok u ostalim opštinama u našoj zoni odgovornosti nismo imali tako sličnih primjera . Najviše problema bilo je sa grupom Šilt koja se nije htjela staviti pod komandu 24pbr . U početku opšte mobilizacije od komandanta 24pbr Glina usmeno je rečeno da se specijalnoj jedinici Šilt ne uručuju pozivi za mobilizaciju . Nakon nekoliko dana tačnije 06.02.1993 godine stigao je usmeni zahtev za mobilizaciju grupe Šilt . Nakon zaprimanja pismenog zahteva od 07.02.1993 godine za mobilizaciju od mob. organa 24pbr sa imenima i prezimenima , odelenje je uzimalo podatke iz svoje evidencije i u dogovoru sa komandantom 07.02.1993 godine otpočelo sa pozivanjem v/o grupe Šilt . Na spisku se nalazilo 45 v/o nakon sravnanja evidencije i pisanja poziva ustanovljeno je da su 2 regrutni obveznici ( Korica Steve Goran rođen 1974 i Vujaklija Branka Boro rođen 1974 ) , da se 6 v/o nevode u evidenciji odelenja odbrane Glina ( Beronja Đuro , Tintor Pero , Tepšić Simo , Vuković Milan , Martinović Stojan i Vajagić Marko ) , tako da je upućeno 37 poziva a raspored prema VES-u vršio je mob. organ 24pbr , a odelenje odbrane je obavešteno o rasporedu po nižim RJ u sastavu 24pbr . S obzirom da su vođena borbena dejstva na severno-dalmatinskom ratištu nesmanjenom žestinom u toku 2 i 3 mjeseca 1993 godine odlazak jedinica sa Banije u Benkovac na ispomoć , a istovremeno pojačano obezbeđenje granice koju brani 39 korpus SVK usljedio je telegram 39 korpusa 24pbr da se u potpunosti mobiliše grupa Šilt i rasporedi po VES-ovima . ....

Na osnovu podataka i izveštaja iz odelenja odbrane oko domobilizacije od 09.09.1993 godine opet se pojavljuju problemi prisutnosti v/o u 24pbr Glina  , pojedinaca grupe Šilt i ostalih privatnih poduzetnika , vlasnika privatnih radnji . Iz razgovora s predstavnicima komande 24pbr ( major Ćupović , major Dodoš , kapetan Manojlović ) 15. i 16. 09.1993 godine dio pomenutih v/o su na spisku RJ ali se ne nalaze u njoj a nije ni napisan nalog za privođenjem , a ranije ni jednom naredbom komande nisu demobilisani . Na području Gline ima dosta privatnih trgovačkih ugostiteljskih i ostalih radnji , blizina granice sa Cazinskom Krajinom na kojoj se dosta vršilo nedozvoljenih radnji ( Šentilj trgovina , šverc ) pa se može procenjivati da su se pojedinci upuštali u te nedozvoljene radnje što je u suprotnosti sa zakonskim propisima tako da su došli pod udar zakona . Sve ove pojave se negativno mogu odraziti na odbranu u zoni odgovornosti  24pbr SVK tako i u zoni odbrane 39 korpusa SVK . Na području opštine Glina u svojoj kancelariji ubijen je i komandant brigade p.puk Lukač Dušan . Iz grupe Šilt 3 v/o su lišeni slobode zbog sumnje da su se ogriješili u zakonske propise i to : Martić Vlade Siniša rođen 1962 godine , Vignjević Dušana Nebojša rođen 1969 godine i Ponedjeljak Ivana Zoran rođen 1965 godine .
 


Odsek bezbednosti 39.K  , Str.pov . 4-2 , dana 24.04.1995 godine , izveštaj o radu OB 39.K. -
 
 Odelenju bezbednosti GŠSVK 

... 
 
Terorizam :
 
1. Bilić Damir , Hrvat , v/o 24pbr , u početnom periodu rata bio je u sastavu paravojne formacije kod Šilta 
 
u Glini . Nakon sukoba sa Šiltom prešao je u izviđački vod koji je u to vreme vodioJoso Kovačević . Navedeni
 
 izviđački vod iako je bio u sastavu 24pbr  delovao je samostalno i u nekom vidu predstavljao paravojnu 
 
 formaciju zbog ćega je rasformiran . Za Bilića postoje indicije da  je umešan u nek diverzantske akcije koje su
 
 izvršene na prostoru Gline .  Načelnik : Vukašin Gledić

 

 

 

Nastavit će se ....