päivitetty 24.3.2017

TULE OPPIMAAN!
Savonetin toiminnan tarkoitus on ohjata ja auttaa senioreita tietokoneen alkeisiin liittyvissä aiheissa. Vertaisohjaus nettipisteissä on ilmaista kaikille senioreille. Vertaisohjaajat tekevät vapaaehtoistyötä, eivätkä saa palkkaa tekemistään ohjauksista. Vertaisohjaus ja oppiminen tapahtuvat yhteistyönä vertaisen eli seniorin ja ohjattavan, seniori hänkin, kanssa. Ohjausten ajat Ohjauspaikat-sivulla.

TULE OHJAAJAKSI!
Toimintaamme kuuluu myös kouluttaa vapaa-ehtoistyöhön vertaisohjaajia eli tuutoreita, jotka auttavat ja rohkaisevat ikääntyviä hankkimaan atk-taitoja ikääntyvien omilla ehdoilla.

SAVONETTI     
Savonetin toimisto Puijonkatu 22 B, 4. krs, 70110 KUOPIO. Toimisto on auki pääsääntöisesti klo 9.00 - 15.00. Apua ongelmatilanteissa on mahdollista saada numerosta 0400 617 534.

Kielonpäivän tapahtuma 6.6.2016
Kuva Vuokko Hämäläinen


päivitetty 2.10.2017

 
Kysely ikäihmisille teleoperaattorien palveluista. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli teki selvityksen ikäihmisten toiveista ja tarpeista teleoperaattorien palvelujen suhteen. Tutustu tuloksiin! 26.5.2016
päivitetty 5.12.2017
 
    UUSI KUNNIAJÄSEN JA VUODEN SAVONETTILÄINEN

Savonetin syyskokouksessa 29.11.2017 
kutsuttiin kunniajäseneksi Raimo Pulkkinen ja 
vuoden savonettilaiseksi valittiin Martti Salminen.

Kuvat: Pentti Räsänen