Почетна

                

YouTube Video

    
  
 

       „Задружни  савези  су  самосталне  интересне  и стручне пословне организације, које се оснивају  ради  унапређења  делатности задруга и заштите њихових заједничких интереса.“ (члан 68. Закона о задругама - „Сл. Лист СРЈ“ бр. 41/96 и 12/98)

         Савез   стамбених  задруга   Србије   је   добровољна, самостална  и   стручно пословна организација основана ради унапређења делатности стамбених задруга и других   задружних   организација   са   територије   Републике  Србије  и  заштите њихових заједничких интереса.“ (Члан 2. Правила Савеза стамбених задруга Србије од 01.07.1997. године).

Cавез стамбених задруга Србије

Др. Драгослава Поповића 14, локал 14

Србија, 11000 Београд

Телефон:
+381 11 334 51 39

Фаkc:
+381 11 33 45 830

Моб.тел:
+381 64 300 27 03

E-mail:
savez.sz@open.telekom.rs