ההתנגדות לבניית מגדל במתחם אסותא


אנא מלאו טופס להצטרפות ולהזדהות עם המאבק

הודעות וועד הפעולה - הדיון בוועדה המחזוית נקבע לתאריך ה 29.10.2008 בשעה 10:30

 

חוות דעת מומחים

האדריכלית -ברכה קונדהעומר כהן - החברה להגנת הטבערענן בורל - יועץ סביבתי