Venterkunde‎ > ‎

Piet se Blog 12 van 2014

posted May 4, 2014, 3:24 PM by Christiaan Venter

Venter Blog 12-14

Van alles en nog wat oor Venters
van heinde en ver
(en van alles wat vir Venters van belang is)

 

Goeiedag mede-Venters en Vriende!

Ek begin hierdie blog skryf so ‘n paar dae voor die groot stemdag op Woensdag, 7 Mei. Ons sal maar moet sien of ek dit voor, op, of na daardie datum voltooi! Gewoonlik word my skryfsels voltooi binne ‘n dag of wat nadat ek daaraan begin skryf het.

Vir die verkiesing – mag die beste span wen, soos ons in rugby voor ‘n wedstryd sê J As dit maar so kon gewees het, wat die politiek betref, né? Dan sal ons land ‘n beter plek wees om in te woon!

‘n Verduideliking en apologie

So ‘n week gelede het ‘n ‘ongelukkie’ my oorgekom, wat my nogal laat dink het aan N.P van Wyk Louw se gedig, ‘Die Beiteltjie’. Ek wou voldoen aan ‘n versoek van ‘n skoolvriendin, om die ‘lyf’ van VenterBlog 11-14 dmv knip, kopieer en plak in ‘n gewone e-pos weer te gee, en om dit dan aan haar te stuur. Ek het nog nooit voorheen soiets gedoen nie, en ek het ook nie geweet hoe om so ‘n e-pos aan net een persoon te stuur nie. Wel, na ‘n lang gesukkel het ek die eerste stap reggekry. Toe ek die e-pos aan haar wou stuur, was haar kontakbesonderhede ge-‘highlight’, en ek klik toe daarop. Wat gebeur toé? Ek sien toe die rekenaar begin e-posse aan al my kontakte stuur, en hoe meer ek dit probeer stop, hoe meer hou hy aan daarmee! L

Ek vra mooi om verskoning dat ek u daarmee eintlik ge-‘spam’ het, maar u sal my seker vergewe, né? J

‘n Paar ‘pluspunte’ nav die ‘ongelukkie’

‘n Hele paar familielede, en selfs my Duits-onderwyseres van 51 jaar gelede (!), het op die e-pos, wat uitgestuur is, gereageer. Almal van hulle was baie vriendelik, en ek besef toe dat wat ek aangevang het nie so sleg is as wat met die ‘Beiteltjie-ou’ gebeur het nie!

Ek het e-posse ontvang, o.a. van Lizette Venter Bruni, Justine Venter Walmsley, Susan Venter Opperman, Schagné Venter, en Sarel Venter. Susan en Schagné woon in Australië, en Justine woon in Engeland.

Schagné is ‘n dogter van die skrywer, Paul C. Venter, en Justine het in Rhodesië grootgeword. Sy het ‘n Engelse moeder, en is, toe sy nog jonk was, saam met haar moeder na Engeland. Sy verstaan dus nie Afrikaans nie en het gevra of daar nie ‘n Engelse weergawe van die blog is, wat ek aan haar kan stuur nie. Ek moes haar ongelukkig teleurstel, maar verwys haar toe na Christiaan Venter se webblad, ‘Die Venters van SA’. (Die skakel is: www.saventers.co.za ).

Ek het geweet dat Christiaan ‘n hele paar van die blogs by sy webblad ‘aangehak’ het, en ek het gedink dat mens ‘Google-Translate’ kan gebruik om bv. Engelse vertalings daarvan te kry. Dit ‘werk’ ongelukkig nie so nie, maar, as u klik op ‘Piet se Blogs’ onderaan die ‘menu’, op die linkerkant van die webblad, sal u uitkom by die ‘blog-blad’. Deur te klik op een van die blog-nommers, kan u daardie blog op die webblad te lese kry.

Regs bo, op u rekenaarskerm, op die webblad, is daar ‘n ‘Translate-tab’. As u daarop klik, kan u vertalings van wat op die webblad geskryf is, in ‘n hele verskeidenheid tale kry. Ek het myself geamuseer deur te kyk na vertalings van wat Christiaan geskryf het – in Engels, Duits, Nederlands, Russies, Frans, Spaans, Italiaans, Grieks, Latyn, Gujarati, en Zoeloe! In die Engelse vertaling word daar na ‘die uwe’ verwys as ‘Pete’, of ‘Peter’ – ja, tót die naam word vertaal! J

Ek hoop om sommer ‘n hele klompie bydraes van Schagné en van ons ander familielede in die diaspora te kry. Hierdie blogs is nie net ‘Piet se blogs’ nie, hoewel hy moet ‘pa staan’ vir die inhoud hiervan.

Hier moet ek sê dat ek probeer sorg dat die blogs die denke en gevoelens van seker die meerderheid Venters sal reflekteer en sal artikuleer, en bydraes en terugvoer van familielede sal baie daartoe meehelp dat ek in voeling bly met hoe ons mense dink oor dinge wat vir Venters van belang is.

Ek moet ook byvoeg dat ek tot dusver ‘n soort ‘eenman-orkes’ was – ek is ‘n MWAM – ‘n middeljarige wit Afrikaanse man! J Ons spesie – ons het ons ‘verstand’ in die vorige bedeling gekry (al het ekself ‘n sg. ‘liberal education’ aan die Universiteit van Natal gehad) – is besig om ‘uit te sterf’, Dit is ons kinders, dws. mense van hulle ouderdom – wat ons vorentoe moet neem. Die toekoms van ons almal is in hulle hande!

‘n ‘Trek’ om die oë, wat eie aan Venters is?

Op Christiaan se webblad, www.saventers.co.za , merk hy op dat daar ‘n sekere ‘trek’ om die oë van ons familielede is – hy verwys na sekere foto’s op sy fotoblad.

In watter mate dink u moontlik dat so ‘n opmerking korrek sou wees, en, indien wel, hoe sou mens so ‘n ‘trek’ beskryf? (Of gaan dit oor ons familielede se oë).

Ek vra die vraag omdat Nina Venter de Villers, wat nog nooit Christiaan se webblad gelees het nie, teenoor my dieselfde opmerking gemaak het.

Ek ontvang graag u menings hieroor, plus foto’s wat moontlik so ‘n mening sou staaf, of sou weerlê. Kan ‘n mens hieroor veralgemeen?

Ander ‘oorerflikhede’   

‘n Nig van ons het aan my gesê dat ek minder oor DNS (‘DNA’)-toetse moet skryf (omdat baie mense dit nie verstaan nie) en meer oor ander liggaamlike eienskappe, wat oorerflik is. Sy het genoem van die kleur van mense se oë en die soorte bloedgroepe wat mens onder Venters, of Venter-familielede kry.

Om sinvol hieroor te kan skryf, moet mens, myns insiens, ‘n genetikus wees, en moet jy alles weet oor Mendel se oorerflikheidswette. Daardie soort kennis het ek nie, maar ek het so ‘n bietjie gaan oplees in die Encyclopaedia Britannica, s.v. ‘Genetics’ en ‘Heredity’.

Ek kan maar net kortweg sê dat daar, ten opsigte van oogkleur, faktore soos ‘dominansie’ en ‘ressessiwiteit’ in berekening gebring moet word. Bruin is ‘dominant’ oor groen en blou, en groen is weer dominant oor blou.

Oor bloedgroep-vererwing, het ek onder ‘Heredity’ in die ‘Britannica’ die volgende gelees: “The four ‘classical’ blood groups O, A, B, and AB, are due to three alleles of a gene. Most human populations have individuals of all four types, and even parents and children, as well as brothers and sisters, may belong to different blood groups.”

Hierdie mededeling word goed geïllustreer tov. die bloedgroepe van myself en my vrou; ons kinders en hulle gades, en ons kleinkinders. My bloedgroep is O+, Hester s’n is A+, ons dogter s’n is O-, en ons seun s’n is, soos myne, O+. Ons dogter se eggenoot s’n is O+, en hulle babadogtertjie s’n is A (my dogter kan nie onthou of dit pos. of neg. is nie). Ons skoondogter se bloedgroep is A-, en haar kinders s’n is A+ en O-.

Vir my is hierdie ‘vererwing’ veel meer ‘kompleks’ as tov. die vererwing van Y-DNS en mtDNS, want by Y-DNS, kry seuns dieselfde Y-DNS patroon (haplotipe) as hulle vaders, en tov. mtDNS kry dogters dieselfde mtDNS patroon (haplotipe) as hulle moeders, behalwe, miskien, vir geringe lukrake mutasies. Afstamming kan daarvolgens met akkuraatheid bepaal word.

Familielede en verjaardae in April 

Baie dankie vir die terugvoer wat ek vanaf familielede ontvang het! Ek het e-posse hieroor vanaf die volgende familielede ontvang: Schagné Venter verjaar op 12 April (soos een van my kleindogters!), Prof. Joop Venter skryf: “My naam is Josef. My pa was Jacobus Daniël Venter. Ek is gebore op 2 April 1932, en my pa, ook op 2 April, 1905.” (Goed uitgewerk!). Hennie Venter skryf dat sy ma se verjaardag op 3 April was, en sy jongste suster se verjaardag is op 13 April; sy oudste suster se verjaardag was op 30 April. Andries Venter skryf: “Beide my seuns (Jan-Albert – 1980, en Zagrijs – 1989) verjaar op 10 April. My moeder is op 19 April 1927 gebore.”

Andries noem ook dat sy seun, Zagrijs, sy BCom (Hons) verwerf het, en dat hy sy leerklerkskap by KPMG doen. Veels geluk aan hom, en aan almal wat gedurende April verjaar het!

Nóg familielede wat in April verjaar

9 Apr. Henko, Kobus; 11 Apr. Louis; 13 Apr. Marnis, Monica, Johan; 14 Apr. Jan; 15 Apr. Henry J.; 17 Apr. Barend; 18 Apr. Vincent; 19 Apr. Francois; 21 Apr. Pieter; 22 Apr. Janneman; 23 Apr. Justus; 24 Apr. Heinrich, Izak; 25 Apr. Bertus; 29 Apr. Corné.

Veels geluk, ook aan hulle!

Twee Duitse webwerwe oor Venters

Die webwerwe is: www.brandigg.ch/nachname/Venter (Switsers) en www.brandigg.at/nachname/Venter (Oostenryks). Die opskrifte van die webwerwe is: “Promis, Firmen, Jedermann … Welches Image”, en dit gaan oor “Der Nachname Venter im Internet”.

As mens op enige van die webblaaie afgaan tot by “Venter bei Facebook”, kry jy tien verwysings na Venters op Facebook. “Die uwe” het ook seker iets ‘verkeerds’ gedoen, want sy naam is by no. 9, as “Facebook User” J.   Daar staan: “Piet Venter/Facebook User”, en die skakel is: www.facebook.com/pr.venter  

Nommer 6 op dié lys is Mandy Venter, ‘n Duitse Venter. Klik op ‘Mandy Venter/Facebook User’, om te sien hoe lyk ‘n Duitse Venter!

As u na foto’s en afbeeldings van, oor, of ivm Venters, wil kyk, kan u regs bo op elke webblad klik by “Sie suchen Bilder zu Venter”. Daar is selfs ‘n afbeelding van drie voorstelle vir ‘n SA Venter familiewapen, wat toe nie die paal gehaal het nie!

Oorsake van kanker

Ek wil graag volgende keer hieroor skryf. U kan solank gaan kyk na die webblad van die American Cancer Society: http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/index                                                 

Hartlike groete en seënwense!

 

Piet Venter [ b5c2d8e1f6g15h7i1 ]
Tel. +27 12 651 3229
e-pos:
pr.venter@telkomsa.net  

Venters op die Web: www.saventers.co.za  ; www.venter.org ; www.venter.co

Christo Venter se webblad: www.christo.co.za
Jan Venter se webblad:
http://venter.ibsn.net.au/

Comments