Venterkunde‎ > ‎

Pieter Venter - 2de stamvader

posted Jan 6, 2012, 12:38 PM by Christiaan Venter   [ updated Oct 13, 2013, 12:44 PM ]
Pieter word nou algemeen aanvaar as die 5de kind van stamvader Hendrik Venter, en dus 4de kind van Hendrik saam met sy tweede vrou Anna Viljoen. Pieter was gedoop op 18 Oktober 1699 in die NG Kerk op Stellenbosch. Hier is 'n foto van die doopregister en 'n vergroting van sy inskrywing:

Pieter Venter se doopbrief op 18 Oktober 1699

Pieter Venter se doop - 18 Oktober 1699

Hierdie is ontsyfer as Pijeter soon van Henderck Fenter de moeder Anna Filijon de getùgen Pieter Filon en Fijtijn Schalck ijs gedoop den 18 October 1699 danksy die werk van  Lorna Newcomb and Ockert Malan, samestellers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1 CD-ROM. Stellenbosch Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004.
Die notaris het seker nooit 'n A vir skrif gekry nie en nog minder vir spelling as mens kyk na die onkonsekwentheid in bv. die twee verskillende spellings Filijon en Filon van broer en suster se van Villion (Viljoen). Die ander kinders van Hendrik se doopinskrywings kan ook besigtig word op e-family se blad.

Wanneer Pieter gebore is, is onbekend, maar natuurlik dan voor 18 Oktober 1699. Hy is getroud op 30 November 1721 met Hester Nel, dogter van Guillaume Nel en Jeanne de la Batte en duidelik 'n Franse meisie. Hulle het op die end 13 kinders gehad, waarvan 11 seuns was. Met 11 seuns en genoeg tyd kan mens 'n groot nasie bou, soos duidelik te siene aan die groot aantal Venters vandag, 300 jaar later. Die Venters se  getalle word geskat rondom 50 000. Pieter is oorlede in 1758, aangesien hy toe vervang is as ouderling in die Zwartland gemeente. Hy verskyn nog in 1755 as een van die ontvangers op die testament van Cornelis van Rooijen in MOOC8/9.29

Pieter is so ver bekend die enigste seun van Hendrik wat 'n nageslag gehad het, wat hom dus ons tweede stamvader maak. Papier genealogie beaam dit so ver. Sy pa en ma is albei in 1713 oorlede, waarskynlik aan pokke soos ontstellend baie ander mense in daardie tyd.


Comments