Venterkunde‎ > ‎

'n Venter Gedenksteen

posted Oct 13, 2013, 3:51 PM by Christiaan Venter   [ updated Oct 13, 2013, 3:56 PM ]
Die jaar 1713 was 'n uiters droewe jaar onder in die Kaap. Vanjaar in 2013, is dit net mooi 300 jaar gelede, wat 'n epidemie aan die Kaap gewoed het wat verreikende gevolge vir baie gesinne en families en selfs vir vandag se Suid-afrika ingehou het. Dit was 'n Pokke epidemie. Daar was byna nie 'n gesin wat nie ten minste een lid verloor het nie. Die Venters was geen uitsondering nie. In daardie jaar het ons stamvader en -moeder, Hendrik en Anna (Viljoen) albei gesterf. 

Die inventaris van Hendrik se boedel is gedateer 18 April 1713 en dus het hy voor hierdie datum reeds gesterf. Anna het nie baie lank na Hendrik gesterf nie. Haar boedel is gedateer 15 Junie 1713. Ook van hulle kinders, naamlik Francois en Anna Sabina het in 1713 gesterf. Hoogs waarskynlik ook te wyte aan die pokke.

Tog, ten spyte van baie teenspoed, is die Venters vandag 'n groot familie in Suid-Afrika. Daar is verskillende skattings van die getalle, maar dit is beslis tiene van duisende. Alle rekords so ver dui aan dat die Venters van Suid-Afrika net die enkele stamvader, naamlik Hendrik Venter, het en dus is ons almal familie.

In 1713 het Hendrik en sy gesin op die plaas Vleesbank gebly. Hierdie plaas van ongeveer 50 hektaar is op 25 Augustus 1704 aan hom oorgedra. Waar die oorspronklike stukkie van 50 hektaar presies was, is tans nog deel van 'n ondersoek, maar ons weet dat dit baie naby aan die dorp Riebeeck-Kasteel is.

Nou is daar 'n plan. Die plan is om vanjaar nog 'n gedenksteen op die terrein van die NG Kerk in Riebeeck-Kasteel te laat oprig. Deur Venters, vir Venters. Vir al ons Venters. 

Ons voorgeslagte het oor die afgelope 300 jare baie dinge oorleef. As dinge in 1713 net effens anders verloop het, dan was daar vandag geen Venters in Suid-Afrika nie. As Pieter Venter ook soos sy broer, sy suster, sy pa en ma moes gesterf het, dan was daar niemand om hierdie te skryf nie. In tye soos nou kan ons onthou dat ons nie per ongeluk hier is nie en dat die Venters se begin in hierdie land onder uiters moeilike omstandighede was. En kyk waar's ons vandag.

Die gedenksteen sal 'n tasbare simbool wees te herdenking van Hendrik en Anna se dood in 1713 en ook 'n plek waar elke Venter kan gaan en onthou dat jy hier behoort. Op die oewer van die Bergrivier is ons geplant en van Kaapstad tot Musina; van  Oos-Londen tot Alexanderbaai - daar blom die Venters voort.

__________________________
* Die organisasie ten opsigte van die gedenksteen verloop goed. As enigeen ook graag wil bydrae tot die finansiële aspek van hierdie projek, dan sal dit opreg waardeer word. Kontak asb. vir Piet Venter by pr.venter@telkomsa.net