Skakels


Nuttige Venter inligting
  • www.venter.org
    Die blad van Robert Venter van Amerika. Hy is die drywer agter die inisiatief om met behulp van DNS toetse te probeer bepaal of die Venters van Suid-Afrika, Amerika en Duitsland(waar sy voorouers ook van afkomstig is) gemeenskaplike voorsate het.
  • www.venter.co                                                                                
  • http://venter.ibsn.net.au
    Kommunikasie blad van die Venters.  
  • Venter family op Facebook
Genealogiese en ander hulpbronne