Info

Hierdie Venter webtuiste moet nog baie uitgebrei word en dus word enige insette verwelkom.
Nuwe idees, regstellings, byvoegings ens. is almal welkom.
Kontak-inligting:
  • Piet Venter
    • E-pos: pr.venter@telkomsa.net
    • Kontak my i.v.m. enige familie sake, DNS toetsing van die Venters of algemene Venter navrae.
    • Lees meer oor familiebond aangeleenthede.
    • Skryf vir my e-pos om in te teken op die periodiese Venter-'blog' nuusbrief.
  • Christiaan Venter