ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಿಸೋಣ


ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜತೆಗಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸಗಳು :

 

ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

        Hon. Governor
        Raj Bhavan
        Raj Bhavan Road
        Bangalore 560 001           

   INDIA 

   Voice: +91-80-2225 4102   

   (General-epbax),  

Special officer Rajbhavan:+91-80-22254106                                          

Fax: +91-80-2225 8150
       Email: rbblr@vsnl.com

    ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

 
       H D Kumaraswamy
       Kumarakrupa Road,
       Bangalore - 560 001,
       Fax: 080-22259126, 22252574(ಗೃಹ ಕಚೇರಿ),

  Email:    cm@kar.nic.in

    ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


      Shri M.N. Vidyashankar
      Secretary to Government
      Dept.of Information Technology, Biotechnology and Science &      Technology
     Government of Karnataka
     VI Floor, 5thStage
     M.S.Building, Ambedkar Veedhi
     Bangalore - 560 001
     Fax: 91-80-22288340, 22262450
     E-mail: itsec@bangaloreit.in
                      biosec@bangaloreit.in


 

 

ಮುಖ ಪುಟ

 

ಸರಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಪತ್ರ

 

           -> ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

 

           -> English ನಲ್ಲಿ

 

 ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ

 

ವಿಳಾಸಗಳು