Servisler
 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ

 

AMAÇ:

6/3150 Sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü”nün III. Kısım I. Bölüm 11/A Maddesinde sayılan servislerinin kuru­luş, teşkilat, görevleri, servise seçilecek mükelleflerin nitelikleri ile eğitimlerine esas olacak bilgileri sunmaktadır.

 

GİRİŞ:

Sivil Savunma, savaş ve barış dönemlerinde halkın can ve mal kaybına yönelik tehlikelerden korunması, bu tehlikelerin meydana getireceği zararları en aza indirmek için kurulmuş insancıl amaçları görev edinmiş bir örgüttür.

 

Savaş ve barış dönemlerinin insan canına ve malına yönelik tehlikeler kısaca şunlardır: Savaş döneminde, or­dunun savaş gücünü destekleyen cephe gerisindeki sivil halk ve sanayi tesislerine çeşitli silah ve araçla yapılacak saldırılar, barış dönemlerinde ise deprem, yangın, sel baskını gibi afetlerdir.

 

Bütün bu tehlikeler karşısında Sivil Savunmanın ama­cı;

1)        Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi,

2)        Hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,

3)       Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,

4)        Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,

5)        Cephe gerisi moralinin korunması.

 

İşte sivil savunmanın bu amaçlarını gerçekleştirme ile ilgili iş ve işlemleri yerine getiren kuvvetleri; İl ve İlçelerde mükellef vatandaşlardan oluşturulan servisler, Daire ve Müesseselerde kendi personelinden meydana getirilen servisleridir.

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA PLANINDA

 

KURULAN SERVİSLER

GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL SAYISI

KARARGAH SERVİSİ

11

 

EMNİYET VE KLAVUZ SERVİSİ 

18

4 Ekip

İTFAİYE SERVİSİ

24

1 Takım 2 Ekip

KURTARMA SERVİSİ

44

1 Takım 4 Ekip

İLKYARDIM VE AMBULANS SERVİSİ

32

1 Takım 4 Ekip

SOSYAL YARDIM SERVİSİ

20

6 Ekip

TEKNİK ONARIM SERVİSİ

20

2 Takım 4 Ekip

SIĞINAKLAR

27

 

TOPLAM

196