KURTARMA
 

KURTARMA SERVİSİ

 

KURTARMA SERVİSİ GÖREV VE TEŞKİLATI

 

 

DAİRE VE MÜESSESE KURTARMA SERVİSİ GÖREV VE TEŞKİLATI:

 

1. Görevleri:

a-       Yıkıntı altında kalanları kurtarmak,

b-       Yaralılara ilk acil yardımı yapmak,

c-        Binalarda meydana gelecek basit bozuklukları onarmak,

d-       Tehlike arz eden yapılara destek sağlamak veya bunları yıkmaktır.

 

2. Kuruluşu:

a- Servis Başkanı:

Müessese amirinin uygun gördüğü, kurtarma işleminde yetenekli ve yönetme becerisi olan kimse servisin baş­kanı seçilir.

 

b- Kuruluş Kıstası:

(1) Hassas bölgelerdeki, yıllık ortalama per­sonel mevcudu 200’den fazla olan resmi ve özel daire, müessese, fabrika ve teşekküller aşağıda saydığımız 7 servisi kur­mak zorundadırlar.

 

   Kontrol merkezi karargah servisi

   Kurtarma servisi

   İlkyardım servisi

   Sosyal yardım servisi

   Emniyet ve kılavuz servisi

   İtfaiye servisi

   Teknik onarım servisi

 

(2) Hassas Bölgelerdeki, yıllık ortalama personel sayısı 200’den az ve planlamaya tabii resmi ve özel müesseselerde

 

   İtfaiye servisi,

   Kurtarma servisi,

   İlkyardım servisi kurulur. (Teş. ve Ted. Tüz.Md.57)

 

Buna göre bu servis, bir servis amiri ile gerek­tiğinde bir yardımcısı ve ortalama her 200 kişiye bir ekip he­sabı ile yeteri kadar ekip veya takımdan kurulur. Bir ekip; ekip başa ile birlikte 8 kişiden, bir takım, bir takım amiri ile   3-6 ekipten ibarettir.

 

Vardiya halinde çalışan müesseselerde ise vardiya mevcutlarına göre her vardiyadan ayrı ayrı personel seçilir.

 

c- Personelin Niteliği :

- Ekip komutanı                    1 Kişi

- Marangoz                            1   

- İnşaat ustası                        1   

- Tesisat ustası                     1   

- İlkyardımcı                           1   

- Ufak tefek yapılı şahıs        1   

 - Güçlü kuvvetli şahıs           2   

            TOPLAM                   8 Kişi

 

3- Servis Personelinin Seçimi:

Daire ve müessese kurtarma servisi personeli belir­lenen yasal dayanaklara göre seçilir. Daire ve müessese sivil savunma teşkillerinde görev alan kimselerin silahla Kuvvetlerde ve şehir veya kasaba sivil savunma teşkillerinde görev almamış olmamaları gerekir. (Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükel., Tahliye ve Seyrekleştirme ve Diğer Hizmetler Tüz. 24/j maddesi)

 

4- Servisin Eğitimi :

Müesseselerde yapı1acak sivil savunma eğitimlerinden amaç, sivil savunma servislerinde görev verilen personelin olağanüstü hallerde gerekli hizmetleri yapabilecek şekil­de yetiştirilmeleriyle bütün personelin korunma ve kendi ken­dine yardım konusunda bilgili kılınmalarıdır. (Kılavuz Md.35)

 

- Personelin Eğitimi:

 

Müesseselerin kendi bünyelerinde veya mahalli mülki idare amirlerince verilecek direktiflere göre diğer müesseselerden yararlanmak suretiyle tertiplenecek kurslarda yapılır.

 

Buradan da anlaşıldığı gibi yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde servise yeterli personel seçilecek daha sonra bu personel gerekli eğitimi almış yöneticiler tarafından (eğitimden geçmiş personel yoksa veya yeterli değilse diğer ku­rum ve kuruluşların eğitim görmüş personeli ile işbirliği yap­mak sureti ile) kurslara tabi tutulacaktır.

 

Bu servise ayrılan personelin kursları tatbikat da dahil 72 saati geçmez. Kurslara katılan personele kurs sonunda tasdikli birer belge verilir.

 

Eğitim ve tatbikatlara ait her türlü yolluk, ücret, malzeme ve diğer masraflar müesseseye aittir.

 

5- Servis Araç, Gereç ve Malzemeleri:

CİNSİ                                                                                              :                           ADEDİ              :

a)        ÖZEL ŞAHSİ TEÇHİZAT

— İş elbisesi                                                                                                          1

— Baltalı kazma                                                                                                    1

— İzci ipi (5 metrelik)                                                                                            1

— İzci çakısı (Sıram veya kordonlu)                                                                    1

— Çift kauçuk eldiven                                                                                          1

— Malzeme torbası (Komple)                                                                             1

— İlkyardım torbası (Komple)                                                                              1

    Arka çantası (Komple)

 

 

b)        HİZMET MALZEME VE TEÇHİZATI

(1) Bir ekip için :

— Geçme merdiven (İki parçalı)                                                                         1

— Varyoz (3 kg.lık)                                                                                               1

— Kürek (Saplı)                                                                                                    2

— Küskü demiri (1 metrelik)                                                                                2

— Dozimetre                                                                                                         1

(2) Bir takım için :

— Sırt levhası                                                                                                        8

— Arka çantası                                                                                                     8

— Hidrolik kriko (Komple ve sandıkla)                                                               2

— Çekme kaldırma makinası                                                                              1

— Çengelli makara (Palanga)                                                                            2

— Çift enkaz eldiveni                                                                                           2

— Halat (30’ar metrelik)                                                                                       2

— Çelik halat (5’er metrelik bir ucu halkalı)                                                       12

— Keski (30 santimlik)                                                                                         2

— Mafsallı pense                                                                                                  2

— Tornavida (30 santimlik)                                                                                 2

— İngiliz anahtarı                                                                                                   2

— Çivi torbası (4 kg. muhtelif çivi ile birlikte)                                                     2

— Lastik eldiven                                                                                                   2

— Dinleme aleti                                                                                               Yeteri kadar

 

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN KURTARMA SERVİSİ

 

Adı ve Soyadı

Görevi

Servisteki Görevi

Adresi

1.             

 

 

Servis Amiri

 

2.             

 

 

Servis Amir Yrd.

 

3.             

 

 

Takım Amiri

 

4.             

 

 

Takım Amir Yrd.

 

5.             

 

 

1.Ekip Başı

 

6.             

 

 

1.Ekip Başı Yrd.

 

7.             

 

 

1.Ek.Personeli

 

8.             

 

 

1.Ek.Personeli

 

9.             

 

 

1.Ek.Personeli

 

10.          

 

 

1.Ek.Personeli

 

11.         

 

 

1.Ek.Personeli

12.          

 

 

1.Ek.Personeli

 

13.          

 

 

1.Ek.Personeli

 

14.          

 

 

1.Ek.Personeli

 

15.          

 

 

2.Ekip Başı

 

16.          

 

 

2.Ekip Başı Yrd.

 

17.          

 

 

2.Ek.Personeli

 

18.          

 

 

2.Ek.Personeli

 

19.          

 

 

2.Ek.Personeli

 

20.          

 

 

2.Ek.Personeli

 

21.          

 

 

2.Ek.Personeli

 

22.          

 

 

2.Ek.Personeli

 

23.          

 

 

2.Ek.Personeli

 

24.          

 

 

2.Ek.Personeli

 

25.          

 

 

3.Ekip Başı

 

26.          

 

 

3.Ekip Başı Yrd.

 

27.         

 

 

3.Ek.Personeli

 

28.         

 

 

3.Ek.Personeli

 

29.         

 

 

3.Ek.Personeli

 

30.         

 

 

3.Ek.Personeli

 

31.         

 

 

3.Ek.Personeli

 

32.         

 

 

3.Ek.Personeli

 

33.         

 

 

3.Ek.Personeli

 

34.         

 

 

3.Ek.Personeli

 

35.         

 

 

4.Ekip Başı

 

36.         

 

 

4.Ekip Başı Yrd.

 

37.         

 

 

4.Ek.Personeli

 

38.         

 

 

4.Ek.Personeli

 

39.         

 

 

4.Ek.Personeli

 

40.         

 

 

4.Ek.Personeli

 

41.         

 

 

4.Ek.Personeli

 

42.         

 

 

4.Ek.Personeli

 

43.         

 

 

4.Ek.Personeli

 

44.         

 

 

4.Ek.Personeli

 

 

Toplam 44Kişi