KARARGAH
 

KARARGAH SERVİSİ

 

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

I-                   TEŞKİLAT

Karargah Sevisi, İdare Merkezi veya Kriz Yönetim Merkezinde çalışacak personeli teşkil eder. Personel gerekli eğitimlerden geçirilerek Haber alma ve yayma, Harekat, Haberleşme, Keşif ve Gözetleme gibi hizmetleri yürütecek şekilde yetiştirilir. Servisteki görevlendirmeler İl veya İlçedeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının memur, sözleşmeli personel, uzman ve diğer personelinden oluşur. Çalışma Usulü, İl ve İlçenin 24 saat Devamlı Çalışma Planı esaslarına göre düzenlenir.

 

DAİRE VE MÜESSESELERDE

Daire ve Müesseselerde Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi kurulur. Bu servisin personeli ortalama her 200 kişiye 2 kişi düşecek şekilde hesaplanır. (6/3150 sayılı Tüzük Madde 64) Ancak 3 kişiden az olmamasına dikkat edilmelidir.

Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi Amiri, Daire ve Müessesenin Amiridir yada görevlendireceği Sivil Savunma Uzmanıdır. Uzman yoksa Sivil Savunma Amiridir.

 

II- GÖREVLERİ

DAİRE VE MÜESSESELERDE :

6/3150 Sayılı Tüzüğün 64. maddesinde Kontrol Mer­kezi ve Karargah Servisinin görevleri; “Daire ve müessesenin sivil savunma teşkilat, faaliyet ve hizmetlerini sevk ve idare etmek, alarm ve irtibat hizmetlerini yürütmektedir.” denilmektedir.  Bu maddeden yararlanarak kısaca görevlerini;

1-     İkaz-alarm haberlerinin alınıp yayılması,

2-     Sivil savunma servislerinin sevk ve idaresi,

3-     Üniteler arasındaki haberleşmenin sağlanması,

4-     Mahalli sivil savunma teşkilleriyle irtibat sağlanması, gerektiğinde karşılıklı yardım ve işbirliğinin sağlanması,

5-     Komşu müesseselerle haberleşme, karşılıklı yar­dım ve işbirliğinin sağlanması,

6-     NBC tehlike haberlerinin değerlendirilmesi, neticesinin müesseselerdekilere, çevresindekilere ve bölgesindeki sivil savunma idare kademelerine bildirilmesi, olarak sayabiliriz.

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ

                                                                           

Adı ve Soyadı

Görevi

Servisteki Görevi

Adresi

 

Genel Sekreter

Başkan

 

Genel Sekreterlik

 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Sekreteri

Üye

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

 

Eğitim Fakültesi Dekanlığı Sekreteri

Üye

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Sekreteri

Üye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Sekreteri

Üye

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Sekreteri

Üye

Tıp Fakültesi Dekanlığı

 

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Üye

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Üye

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

Üye

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

Üye

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

Personel Dairesi Başkanı

Üye

Personel Dairesi Başkanlığı

 

Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanı

Üye

Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı

 

Sivil Savunma Uzmanı

Üye

Sivil Savunma Uzmanlığı

 

Toplam 13 Kişi