İLKYARDIM
 

İLKYARDIM VE AMBULANS SERVİSİ GÖREV VE TEŞKİLATI

 

DAİRE VE MÜESSESE İLKYARDIM SERVİSİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ :

 

a. Görevleri :

(1)   Hastalara ve yaralananlara ilk yardım yapmak,

(2)   Ölülerin kimliklerini tespit ve sahiplerine teslim etmek,

(3)   Gerekirse cesetlerin gömülmelerini sağlamak,

(4)   Bıraktıkları eşyaları tespit etmek,

 

     b. Kuruluşu

 

Hassas bölgelerdeki yıllık ortalama personel mevcudu 200’den fazla olan daire ve müesseselerde kurulan 7 servisten bir tanesi de ilkyardım servisidir.

 

Hassas bölgelerde; mevcudu 200’den az olup planlamaya tabi kamu ve özel sektörde ilk yardım, kurtarma ve it­faiye servislerinin, hassas bölgeler dışında mevcudu l00’den fazla olan müesseselerde ilk yardım ve itfaiye servisinin kurulması zorunludur.

 

Bu servis; bir servis amiri ile gerektiğinde bir yardımcı ve ortalama her 200 kişiye bir ilk yardım ekibi dü­şecek şekilde yeteri kadar ekip veya takımlardan kurulur. Bir ekip, bir ekip başı ile birlikte 7 kişidir.

 

Bir takım takım amiri ile 3-6 ekipten meydana gelir.

 

Bünyesinde revir, hastane gibi sağlık tesisleri bulunan büyük müesseselerde bu tesisler kendi personeli için ilk tıbbi müdahale ve tedavi yeri olarak hazırlanırlar. Bun­lar şehir ve kasaba hastaneler servisi içine alınmış oldukları taktirde bu servis içinde görev yaparlar. 

 

2- DAİRE VE MÜESSESE İLKYARDIM SERVİSİ ARAÇ VE GEREÇ LERİ :

 

            A. ÖZEL ŞAHSİ TEÇHİZAT :

 

Adedi   :      Cinsi                                                                           :

1                   İş elbisesi

1                   İlkyardım çantası (Komple)

 

            B. HİZMET MALZEME VE TEÇHİZATI:

Bir ekip için:

4                   Sedye

8                   Battaniye

2                   Halat (12 Mt.lik)          

2                   İlk yardım çantası (komple)

1                   Dozimetre

1                   Ambulans veya bu hizmeti görebilecek motorlu araç. (500’den fazla personel çalıştıran müesseselerde)

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN İLKYARDIM SERVİSİ

 

Adı ve Soyadı

Görevi

Servisteki Görevi

Adresi

1.                  

 

 

Servis Amiri

 

2.                  

 

 

Servis Amir Yrd.

 

3.                  

 

 

Takım Amiri

 

4.                  

 

 

Takım Amir Yrd.

 

5.                  

 

 

1.Ekip Başı

 

6.                  

 

 

1.Ek.Personeli

 

7.                  

 

 

1.Ek.Personeli

 

8.                  

 

 

1.Ek.Personeli

 

9.                  

 

 

1.Ek.Personeli

 

10.              

 

 

1.Ek.Personeli

 

11.               

 

 

1.Ek.Personeli

 

12.              

 

 

2.Ekip Başı

 

13.               

 

 

2.Ek.Personeli

 

14.               

 

 

2.Ek.Personeli

 

15.               

 

 

2.Ek.Personeli

 

16.               

 

 

2.Ek.Personeli

 

17.               

 

 

2.Ek.Personeli

 

18.               

 

 

2.Ek.Personeli

 

19.               

 

 

3.Ekip Başı

 

20.               

 

 

3.Ek.Personeli

 

21.               

 

 

3.Ek.Personeli

 

22.               

 

 

3.Ek.Personeli

 

23.               

 

 

3.Ek.Personeli

 

24.               

 

 

3.Ek.Personeli

 

25.               

 

 

3.Ek.Personeli

 

26.               

 

 

4.Ekip Başı

 

27.               

 

 

4.Ek.Personeli

 

28.               

 

 

4.Ek.Personeli

 

29.               

 

 

4.Ek.Personeli

 

30.               

 

 

4.Ek.Personeli

 

31.               

 

 

4.Ek.Personeli

 

32.               

 

 

4.Ek.Personeli

 

Toplam 32 Kişi