รายละเอียดโครงงาน

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากแซนวิชนั้นเป็นที่นิยมของหมู่นักเรียนทั่วไป ดังนั้นแซนวิชจึงเหมาะในการขายในบริเวณรอบๆโรงเรียน

วัตถุประสงค์

ได้เรียนรู้วิธีประกอบอาหาร และได้กำไรจากการขายตามควร

เป้าหมาย

ยอดขาย และ กำไรอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ไม่ขาดทุน

วิธีการดำเนินงาน

- วางแผน

- แบ่งงาน

- จัดเตรียมอุปกรณ์

- เริ่มปฏิบัติงาน

- บรรจุผลงานในบรรจุภัณฑ์

- จำหน่าย


งบประมาณ
ใช้จากเงินออมของตนเอง


ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน
1 สัปดาห์


สถานที่ประกอบโครงงาน

ห้องครัว


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- เตรียมอุปกรณ์ (มีด เขียง เตาไมโครเวฟ)

- เตรียมวัตถุดิบ (ขนมปังแผ่น ไส้กรอก ชีส ผัก ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก มาโย)


1. เริ่มวางขนมปังแผ่นแรกลงไป

2. วางไส้กรอกลงไปแล้ววางชีสทับ

3. ปรุงรส ราดซอสต่างๆตามแต่ต้องการ

4. หั่นเป็น 4 ส่วน

5. นำไปอบ 5 นาที

6.นำไม้เสียบ ใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ

ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

- ไม่มีอุปสงค์เกิดขึ้นในสินค้า

แนวทาง สำรวจความนิยมในพื้นที่ และ โฆษณาสินค้าให้ลูกค้ามาอุดหนุนกันมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านความรู้และประสบการณ์ :  ได้ทราบวิธีการประกอบอาหาร และประสบการณ์จากการค้า

ด้านผลผลิต ทรัพย์สิน กำไร : ได้รับการอุดหนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดี มีกำไรพอสมควร

ด้านการสังคมและเศรษฐกิจ : ช่วยให้ผู้ขายมีความสนิทสนมกับลูกค้า และช่วยให้เกิดการขยายตัวของอาชีพ

Comments