Saulius Pivoras

Kort biografi 

Jag föddes den 1 december 1968 i en liten by nära Moletai, Litauen. Efter gymnasium studerade jag historia vid Vilnius universitet. Den 22 januari 1997 disputerade jag på en avhandling med titeln Utveckling av litauiska och lettiska medborgerliga självmedvetande i jämförande perspektiv (första delen av 18-hundra talet). Efteråt var jag gästforskare vid Stockholms(1997) och Umeå(1998) universitet. Sedan 2016 är jag professor i statsvetenskap och prefekt vid Institutionen för Offentlig förvaltning, Vytautas Magnus universitet i Kaunas. Jag bedriver forskning inom huvudsaklingen följande områden: Svensk-litauiska förbindelser i ett geopolitiskt perspektiv, komparativ offentlig tjänst, omdaning av statsförvaltning i jämförande perspektiv.