SAULIUS PIVORAS

Asmeninė svetainė 


Gimė 1968 m. gruodžio 1 d. Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Padumblės kaime. 1987 m. sidabro medaliu baigė Molėtų 2-ąją vidurinę mokyklą (sustiprinta matematika). Mokykliniais metais taip pat baigė "Fotono" ir Jaunųjų programuotojų mokyklas, dalyvavo biologijos ir fizikos respublikinėse olimpiadose. 1987-1992 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete istoriją (archeologijos specializacija) ir baigė studijas su pagyrimu. Studijų metais aktyviai dalyvavo mokslinėje veikloje, buvo studentų mokslinės draugijos (SMD) narys ir pirmininkas. 1992-1996 m. studijavo Vilniaus universiteto doktorantūroje, sukūrė ir vadovavo Jaunųjų istorikų klubui prie VU IF. Priklausė "Lietuvių atgimimo istorijos studijų" grupei. Talkininkavo Atviros Lietuvos fondui "Atviros Lietuvos knygos" programoje, prisidėjo prie "Santaros - Šviesos" veiklos Lietuvoje. 1997 m. apgynė humanitarinių mokslų (istorijos) daktaro  disertaciją "Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida XVIII a. pabaigoje - XIX a. pirmoje pusėje (lyginamasis aspektas)", tai - pirmasis didesnės apimties darbas lietuvių kalba iš lyginamosios (komparatyvistinės) istorijos srities. 1992 m. VU Filologijos fakultete pradėjo dėstyti kursą "Skandinavijos šalių istorija". 1992, 1995-1997 m. dirbo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete asistentu, vėliau vyresniuoju asistentu. Nuo 1997 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Humanitarinių mokslų fakultete vyresniuoju asistentu. 1998 - 1999 m. ėjo Sociopolitinės  analizės centro vadovo (VDU) pareigas. Stažavosi Stokholmo, Umeå, Göteborgo, Vaasa universitetuose. Dar studijų metais ėmė rašyti politinę publicistiką, 1991 m. bendradarbiavo politikos savaitraštyje "Atgimimas". 1994 - 2004 m. - skiltininkas  Čikagoje leistame atviro žodžio mėnraštyje "Akiračiai". Taip pat bendradarbiavo kultūrinėje spaudoje ("Metmenys", "Kultūros barai", "Šiaurės Atėnai", "Literatūra ir menas", "Naujasis Židinys"). Skelbė populiariosios istorijos tekstus žurnaluose "Šeima", 'Moteris". 1992 - 2008 m. skaitė istorijos, politikos ir viešojo administravimo paskaitų kursus Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Klaipėdos universitetuose, ISM, European Humanitarian University (EHU). Paskelbė mokslinių publikacijų Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir kitoje tarptautinėje mokslinėje spaudoje. Moksliniai interesai apėmė pilietinės savimonės formavimosi, tautinių judėjimų, bet taip pat tarpvalstybinių Lietuvos ir Skandinavijos šalių (ypač Švedijos) santykių XX amžiuje, viešosios biurokratijos ir valstybės tarnybos tyrimų sritis.  Mokslo krypčių požiūriu skelbti moksliniai tyrimai apima spektrą darbų iš kultūros istorijos ir lyginamosios socialinės istorijos, o taip pat viešosios politikos ir administravimo. Daliai darbų būdingas tarpdisciplininis pobūdis. Paskelbė mokslinių tekstų vertimų iš anglų kalbos. Išleido visuotinės istorijos vadovėlių mokyklai (9 ir 12 klasėms).  Mokslinėje ir populiarioje spaudoje reguliariai skelbė mokslo darbų recenzijas. 2002 m. VDU Senatas suteikė Socialinių mokslų (Politikos mokslai) docento pedagoginį vardą. Nuo 2000 m. dirbo VDU Politikos mokslų ir diplomatijos instituto (PMDI), po to fakulteto (PMDF) Viešojo administravimo katedroje, šios katedros docentu, 2000 - 2014 m. ėjo katedros vedėjo pareigas. 2010 - 2015 m. buvo VDU Senato narys. Yra VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto (PMDF) tarybos narys, nuo 2016 m. eina profesoriaus pareigas VDU PMDF Viešojo administravimo katedroje, yra katedros vedėjas