Priešgaisrinės sistemos

 

Gaisro signalizacijos paskirtis yra kuo greičiau aptikti gaisrą, informuoti apie gaisrą pastate esančius žmones ir specialiąsias tarnybas, įjungti arba išjungti atitinkamą priešgaisrinė įranga. Ši signalizacija valdo įvairias pastato techninės sistemas: ventiliaciją, dūmų šalinimą, liftus, eskalatorius, įgarsinimą, įeigos kontrolę. Todėl ji yra neatsiejama pastato priešgaisrinės automatikos dalis.

Gaisro signalizacijos sistemos skirstomos į:

  • konvencines sistemas;

  • adresines sistemas.

Konvencinės sistemos informuoja mus apie gaisro židinį zonos tikslumu. Kadangi zonoje būna keletas jutiklių, neįmanoma tiksliai nustatyti, kuris jutiklis sugeneravo aliarminį signalą. Konvenciniuose sistemose aliarmo signalo šaltinis yra jutiklis. Adresinėse sistemose aliarmo signalo vieta nustatoma jutiklio tikslumu. Tokiose sistemose dažniausiai jutikliai tik tai matuoja aplinkos parametrus ( dūmų koncentraciją, temperatūra ) ir perduoda informaciją į centralę. Centralė, pagal parametro didį ir pasikeitimo greitį, sprendžia ar tai atitinka užprogramuotam gaisro scenarijui, ar ne. Jei atitinka, tik tai tada sugeneruoja aliarmo signalą. Todėl adresinės sistemos yra tikslesnės ir patikimesnės.

Mes siūlome įvairias priešgaisrinės signalizacijos sistemas, konvencinės ir adresinės. Tokiu gamintoju, kaip: Bosch ( Vokietija ), Bentel ( Italija ), Aritech ( Airija ), Juno-Net ( Portugalija), ALFA POLON ( Lenkija ).


Jutiklių rūšys:

  • optiniai dūmų jutikliai, reaguoja į matomus dūmus;

  • temperatūriniai jutikliai, suveikia kai temperatūra viršija nustatytą (nuo 56C iki 110C). Priklausomai nuo patalpų paskirties parenkami atitinkamos suveikimo temperatūros jutikliai;

  • diferencialiniai temperatūriniai jutikliai, suveikia kai temperatūra sparčiai kinta. Paprastai 5 laipsniai į minutė ir greičiau. Dauguma diferencialinių jutiklių turi ir fiksuotos temperatūros ribą;

  • Priešgaisriniai infraraudonųjų spindulių linijiniai jutikliai. Naudojami kai reikia saugoti didelius plotus;

  • termokabeliai, veikia kaip temperatūrinis jutiklis. Naudojami ten kur negalima panaudoti elektroninių dūmų arba temperatūrinių jutiklių;

  • liepsnos jutikliai, suveikia kai infraraudonųjų ir ultravioletiniame spektro diapazone užfiksuoja liepsnos spinduliuote. Naudojami ten kur degimo procese išsiskiria mažai dūmų, o degimo temperatūra yra maža arba kyla taip greitai, kad temperatūros jutiklis nesuspėja sureaguoti;

  • rankiniai pavojaus mygtukai, leidžia žmogui rankiniu būdu sugeneruoti gaisro pavojaus signalą kai jis pamato gaisrą.